Referat
Gluttsnäppa. Foto: Jonas

Klagshamn 2018-10-14

13 Deltagare (7 kvinnor och 6 män)

 

Dagens mål är Klagshamn dit vi körde kl.09 på söndagsmorgonen. Solen lyser och det verkar bli en fantastiskt fin sensommardag.

 

Första stoppet blev stora dammen där det tidigare varit ett kalkbrott. Vi spanade efter bergand men tyvärr-dammen var nästan helt tom på fåglar.

 

Nästa stopp blev badplatsen där vi parkerade. Vi började vår vandring runt udden och vid badplatsen syntes några som badade .

Vi följde kusten bort mot hamnen och vidare mot småbåtshamnen men det var ganska ont om fåglar.

Sedan gick vi över till andra sidan för att se om det fanns något sevärt där - inte många fåglar där heller.

 

Åter vid p-platsen bestämde vi oss för att besöka Olas hörna. Där åt vi vår medhavda matsäck i solskenet- härligt .

Där kunde vi titta både på en pilgrimsfalk på en stolpe och en havsörn på en sten .Örnen rev och slet i sitt byte och stenen

var alldeles rödfärgad !

Olas hörna blev sista stoppet för dagen och exkursionen avslutades med sedvanlig artgenomgång.

 

Vid pennan

Åsa Björklund

 

 

Artlista:

Råka, Fiskmås, Stare, Kråka, Kaja, Ringduva, Grågås, Skäggdopping, Kanadagås, Skata

Blåmes, Större hackspett, Gransångare, Dubbeltrast, Knölsvan, Storskarv, Gräsand, Havstrut, Bläsand, Grå häger,

Skrattmås, Ejder, Skedand, Bofink, Sothöna, Vitkindad gås, Sparvhök, Talgoxe, Ormvråk, Småskrake,

Bergfink, Sånglärka, Gluttsnäppa, Kricka, Havsörn, Varfågel, Grönsiska, Bläsgås, Pilgrimsfalk, Skäggmes,

Rödhake, Pilfink, Tornfalk

Totalt: 43 arter

 

Anna Gustafson

 

 

Fler bilder i Bildgalleri

 

 

 

MalmöOrnitologer vid Lomma kustdammar. Foto: Tore

Lomma och Alnarp 2018-12-09

11 deltagare (3 kvinnor, 8 män)

 

Årets sista exkursion inleddes i milt (ca +7°) och mulet väder. Efter hand försökte solen bryta igenom molnen mer och mer.

Några av oss upptäckte att vi klätt på oss onödigt mycket.

 

Första stoppet gjordes vid Lomma Södra (Blå Caféet). Innan vi nått stranden såg vi både större hackspett och gärdsmyg.

I vattnet låg gott om sjöfåglar, bland annat kanadagäss och stjärtänder. En sädesärla sågs på stranden.

 

Sedan åkte vi till Lomma Kustdammar. Där fann vi bland annat mycket vigg och några bergänder. En grupp sångsvanar flög förbi.

Längs vägen mot stranden spanade vi upp i tallarnas kronor där vi hittade födosökande svartmes och kungsfågel.

I havet var det däremot ganska dåligt med fågel, eftersom där fanns både kitesurfare och gott om folk som promenerade längs stranden.

 

Vi fortsatte till Alnarpsparken för att leta efter sparvugglan som setts där. En skön fikastund fick vi, men ingen uggla hittades.

Inte heller trädgårdsträdkryparen visade sig. Däremot fanns det gott om rödvingetrastar och fina domherrar.

På däggdjurslistan noterade vi en hare och flera ekorrar.

 

Artlista:

Knölsvan, sångsvan, grågås, kanadagås, vitkindad gås, bläsand, gräsand, stjärtand, brunand, vigg,

bergand, knipa, storskrake, skäggdopping, storskarv, gråhäger, sparvhök, ormvråk, tornfalk, sothöna,

skrattmås, fiskmås, gråtrut, havstrut, tamduva, ringduva, större hackspett, sädesärla, gärdsmyg, rödhake,

koltrast, rödvingetrast, kungsfågel, svartmes, blåmes, talgoxe, nötväcka, trädkrypare, skata, kaja,

råka, kråka, bofink, domherre, stenknäck.

Totalt 45 arter

 

Ingrid Evaldsson

 

Fler bilder i Bildgalleri

 

 

Innemöte 2018-12-04

13 deltagare (7 män 6 kvinnor)

 

Dagens möte började med att vi beslutade för andra gången att paragrav 7 i stadgarna skall vara:

”Alla personuppgifter behandlas enligt personskyddslagen GDPR. se bilagan GDPR”

Paragraferna efter upp numreras.

 

Jag lämnade en rapport från Skånska Fågelskyddsmötet den 17 november.

 

Ingen hade funderat på vår artikel, vi skall skriva till Anser. Vi får ta det till vårens inne möte.

 

Inga förslag på ny ordförande hade dykt upp, det är bara ca 3 månader kvar.

 

Så var det Fågelbingo, alla fick varsin liten bingobricka och jag spelade upp fågelljud från datorn. En del svåra och en del lätta.

 

Majlis hade dukat upp fika det var kaffe, goda kakor, clementiner och choklad. Tack för fikat och alla de andra under året.

 

En ny liten tävling, jag visade bilder på olika fågeltorn, det gällde att säga var det var.

 

Så tog vi en runda där alla berättade vilka fåglar de sett den senaste tiden.

 

Nästa utflykt Lomma 9 december

 

Jag önskade God Jul och Gott nytt år. Det gäller även er som inte kunde vara med på mötet

 

Ordförande Per-Åke Brodin

 

Nötväcka. Foto: Olof S

Övedskloster 2018-11-18

15 deltagare (8 kvinnor, 7 män)

 

Dagens exkursion startades i lugnt väder med stålande solsken från molnfri himmel, men övergick så småningom till att bli alltmer molnig,

samtidigt som vinden ökade.

Redan utefter vägen gjordes intressanta observationer, t ex en stork i Dalbytrakten, minst ett dussin ormvråkar och en spillkråka.

 

Framme vid målet gick vi först till Öveds kyrka och Mölledammen. Vi såg bland annat domherrar och två havsörnar som satte sig intill varandra

i toppen av ett träd. En trädgård med fågelmatning lockade till sig många småfåglar.

 

Lagom till fikadags kom solen fram en stund och vi satt och tittade ut över slottsparken medan en rödhake sjöng så vackert i trädkronan ovanför.

Glador, sparvhök, större hackspett med flera passerade revy. Höjden av bekväm fågelskådning!

 

Sedan gick vi en runda genom parken och spanade av vad som rörde sig vid dammarna där utanför.

En ensam prutgås kom inflygande tillsammans med en flock vitkindade gäss och gick sedan och betade tillsammans med grågäss och bläsgäss.

Avslutningsvis såg vi helvita tamduvor på borggården.

 

Artlista:

Knölsvan, sångsvan, bläsgås, grågås, vitkindad gås, prutgås, bläsand, snatterand, kricka, gräsand,

vigg, fasan, storskarv, gråhäger, vit stork, röd glada, havsörn, sparvhök, ormvråk, tornfalk,

fiskmås, tamduva, ringduva, spillkråka, större hackspett, rödhake, koltrast, björktrast, entita, blåmes,

talgoxe, nötväcka, trädkrypare, skata, kaja, råka, kråka, pilfink, bofink, grönfink,

domherre.

Totalt 41 arter

 

Ingrid Evaldsson

 

 

Fler bilder i Bildgalleri

Innemöte 2018-11-06

11 deltagre ( 6 män, 5 kvinnor)

 

Föreningsinfo:

Ing-Britt rapporterade från Skofs möte den 18 okt.

8-9/12 inventeras övernattande glador, och under 2019 inventeras turkduva och berguv.

 

MiniAnser har publicerats till barn/unga och den är bra även som info till vuxna nybörjare.

 

SkOF har en ny t-shirt med logan "Trevligt att råkas".

 

17/11 är det skånsk fågelskyddsmöte, Per-Åke deltager.

 

Per-Åke la fram det nya förslaget ang rutiner för GDPR. Vi beslöt att använda detta. Ytterliggare ett beslut ska tagas

eftersom det även är en stadgeändring. En länk till förslaget ska finnas på hemsidan.

 

Vi drack kaffe med gott fika, och under tiden visade Per-Åke ett utmärkt bildspel om de olika arterna av gäss

som vi kan träffa på i Skåne.

 

"Fåglar sen sist avslutades mötet."

 

Karin Evby

Varfågel. Foto: Jonas

Dörröds fälad 2018-10-28

11 deltagare (7 kvinnor och 4 män)

 

Vi samlades vid Själlands torg och gav oss av vid 8 enligt vintertid. Vi klarade oss med 2 bilar, en tillkom vid vandringsstarten. Solen försvann under bilresan och ersattes med snöfall, det var vackert med nyfallen snö i höstlandskapet men vi hade föredragit soligt och lite varmare. Flera ormvråkar noterades längs vägen.

 

Vår vandring startade på ett hygge med god utsikt, ett meståg och en varfågel på en högstubbe noterades. Vi passerade Kullatorpet och gick in i Dörröds fälad, ett vackert och väldigt varierat område, med lövskog, barrskog, enebackar, öppna fälader och kalhyggen i ett väldigt kuperat landskap. De otaliga färisterna med hala metallrör var lite jobbiga i det hala väglaget.

Snöfallet hade nog dämpat fågellivet en del, vi fick ändå flera trevliga obsar: entita, korp, ormvråk, rödvingetrast bl.a. Det var rätt speciellt att se snöklädda gröna blad på många av träden. Vi fick också höra dovhjortens bräkande eller grymtande läte.

 

Vi tog ”långa rundan” som gick igenom området och till en trevlig fikaplats i närheten av en föreningsstuga. Lite svalt att sitta och fika var det, men efteråt vi fick upp värmen i en rejäl uppförsbacke upp till ett nytt hygge med en förmodligen ny varfågel på en högstubbe som vi hann att få en bra titt på.

 

Vädret blev bättre, solen tittade fram, men det började blåsa upp nu, och efter artgenomgången var vi nöjda med dagen och drog hemåt.

 

Artlista:

Sångsvan, Vitkindad gås, Gräsand, Rapphöna, Storskarv, Röd glada, Ormvråk, Tornfalk,

Morkulla, Fiskmås, Gråtrut, Ringduva, Rödhake, Koltrast, Rödvingetrast, Entita,

Blåmes, Talgoxe, Nötväcka, Varfågel, Nötskrika, Skata, Kaja, Råka,

Kråka, Korp, Bofink, Bergfink, Domherre

Totalt: 29 arter

 

 

Ing-Britt Månsson och Sven-Erik Svensson

 

 

Fler bilder i Bildgalleri

 

Innemöte 2018-10-02

12 Deltagare (6 kvinnor och 6 män)

 

Följande punkter bestämdes:

 

- Innemöte 5 feb (programplanering höst 2019)

- Årsmöte 5 mars

 

- Förslag på exkursionsmål för våren 2019 var bl a Drakamöllan, Sövde, Krankesjön.

Guidad tur till Limhamns kalkbrott endast för medlemmar, och föranmälan. Max 20-25 deltagare.

Sven-Erik skriver ihop programmet.

 

- Förslag till riktlinjer för GDPR (den nya datskyddslagen) diskuterades. Kassör och ordförande kommer med förslag

till nästa innemöte. En länk till riktlinjerna ska också finnas via hemsidan.

 

- Mötet avslutades med kaffe och goda kakor.

 

 

Karin Evby

 

 

Röd glada. Foto: Olof S

Fyledalen 2018-09-30

9 deltagare (6 kvinnor, 3 män)

 

Dagen bjöd på oväntat mycket sol, växlande molnighet och vinden var måttlig,

så trots att det inte var så varmt hade vi en skön dag.

 

Vårt skådande i vackra Fyledalen inleddes på Betongplattan (där ett tegelbruk legat).

Vi gick ett stycke längs grusvägen som följer skogskanten.

Många småfåglar hördes i buskar och träd och efter envist spanade såg vi en del av dem.

Tillbaka på Betongplattan fikade vi samtidigt som vi höll utkik efter fler fåglar.

Röda glador var det gott om och korp såg vi flera.

 

Vi fortsatte till Lyckås där vi stod på backen och spanade i hopp om att få se kungsörn.

Det fick vi tyvärr inte, däremot kunde vi njuta av ett 50-tal dovhjortar.

 

Sedan körde vi norrut genom dalen. Först på den lilla vägen upp till Röddinge

och sen ner igen till Eriksdal. Utefter vägen såg vi bland annat några mycket

vita ormvråkar.

 

Vi stannade vid fd Fyleverken och tittade på de vattenfyllda sandtagen.

En vacker, rofylld och fascinerande miljö. Här finns en finkorning kvartssand

med unik renhet (>99% kvarts) som avsattes i kustmiljö under

juratiden (150-200 miljoner år sedan).

Mellan 1938 och 2008 bröts den för industriändamål (glastillverkning, filtrering, färg etc).

Nu tar naturen över, t ex kunde vi se att backsvalor har byggt bon i branterna.

 

Artlista:

Knölsvan, knipa, röd glada, sparvhök, ormvråk, tornfalk, sothöna, tofsvipa, fiskmås, ringduva, ladusvala, gärdsmyg, rödhake, koltrast, entita, blåmes, talgoxe, nötväcka, skata, kaja,

råka, kråka, korp, bofink, bergfink, grönsiska, gulsparv.

Totalt: 27 arter.

 

Ingrid Evaldsson

 

Fler bilder i Bildgalleri

 

Bivråk. Foto: Per-Åke

Falsterbo, Skanörs ljung 18-09-16

10 deltagare (5 kvinnor, 5 män)

 

Starttiden var kl. 8.00 från Själlands torg. Det var bra väder för en vandrings-dag. Ca +16 grader, halvmulet och lugnt.

Vi körde till parkeringen vid Falsterbo golfbana och gick mot havet.

Nära Falsterbo-fyren stod P.G. Bentz och visade en brandkronad kungsfågel. Han lät oss också se en lövsångare,

som var på väg att flytta söderut.

 

Vii gick vidare på de sydvästra och södra sidorna, nära havet. Måkläppen får inte beträdas mellan 1/2 och 31/10.

Matsäcken åt vi nära fyren på återvägen.

 

Vi stannade också vid Ljungen. Där såg vi fler arter. Vi kände oss nöjda med dagens skådning.

Cirka kl. 14 kom vi tillbaka till Själlands torg.

 

Artlista:

kråka, råka, kaja, skata, järnsparv, talgoxe, bofink, blåmes, svartmes, stare,

kungsfågel, brandkronad kungsfågel, lövsångare, ladusvala, fiskmås, skrattmås, grågås, gråtrut, havstrut, pilfink,

ringduva, sothöna, småskrake, storspov, gråhäger, storskarv, knipa, vigg, gräsand, gravand,

stjärtand, bläsand, grå flugsnappare, smådopping, brushane, skärfläcka, gluttsnäppa, brun kärrhök, ejder, knölsvan,

sparvhök, ormvråk, bivråk, tornfalk, lärkfalk, pilgrimsfalk, havsörn, röd glada, fasan.

Totalt: 49 arter

 

Lisbeth Ringdahl

 

 

Tillägg av Karin: 14 715 fåglar sträckte ut från Nabben 180916.

 

 

Fler bilder i Bildgalleri

 

Vattenrall. Foto: Tore

I Malmös närhet 18-09-04

16 deltagare (8 kvinnor, 8 män)

 

Vi körde mot Klagshamn denna vackra septemberkväll, och parkerade vid ridhuset.

Gick mot söder till fågeltornet. Strax efter att vi kommit dit, hördes och sågs två st vattenrall.

Vi studerade rallarna länge där de gick fram och tillbaka i vassen.

Övriga fåglar var bla gråhäger, tofsvipa och storspov.

 

I stora dammen fanns bla smådopping, enkelbeckasin och gluttsnäppa.

Fikat intogs på slänten till stora dammen.

 

Nu börjde det skymma och det var dags att gå till bilarna.

Vi önskar de nya deltagarna som var med oss ikväll, välkomna åter!

 

Artlista: fasan, skata, kaja, ringduva, gråhäger, gräsand, storskarv, rödstjärt, tofsvipa, grågås,

vattenrall, skrattmås, fiskmås, storspov, havstrut, kråka, vigg, smådopping, råka, sothöna,

knipa, gluttsnäppa, enkelbeckasin, kanadagås, sävsparv, blåmes

Totalt: 26 st

 

Karin Evby

 

Fler bilder i Bildgalleri

 

Vadare och måsfåglar. Foto: Tore

Äspö, Stavstens udde och Albäcksskogen 18-08-19

20 deltagare (9 kvinnor, 11 män)

 

Det var en underbar morgon, lagom varmt och bara svag vind när vi körde mot sydkusten. Innan vi gav oss iväg, blev vi tipsade om,

att det skulle vara gott om vadare vid Stavstens udde. Det vimlade verkligen av vadare där!

Bl a kustpipare, brushane, drillsnäppa för att nämna några.

 

När det började att kurra i magen, körde vi till Aspö våtmark och fikade. Där var vi omgivna av alla våra svalarter.

Rörhöna och smådopping fanns i dammarna.

 

Vi enades om att hoppa över Albäckskogen denna gång. Efter artgenomgången avslutades exkursionen.

 

Artlista: ringduva, skata, kråka, gråtrut, kaja, fasan, storskarv, ladusvala, sädesärla, hussvala,

tornseglare, storspov, sothöna, gulärla, sparvhök, enkelbeckasin, kustpipiare, drillsnäppa, rödbena, knölsvan,

gräsand, skrattmås, brushane, kustsnäppa, spovsnäppa, småsnäppa, gravand, kricka, svartsnäppa, strandskata,

gluttsnäppa, myrspov, skedand, större strandpipare, pilfink, vitkindad gås, stare, rörhöna, smådopping, koltrast,

buskskvätta, steglist, gråhäger, backsvala, lövsångare, talgoxe, hämpling, havstrut

Totalt: 48 arter

 

Tillägg:

Jonas meddelade via mail, att vid Maglarp fanns det backsvalor kvar som matade.

 

Karin Evby

 

Fler bilder i Bildgalleri

 

Torreberga 2018-06-12

14 deltagare (7 kvinnor, 7 män)

Gråhäger. Foto: Olof S

Terminens sista kvällsexkursion gick till Torreberga, sydost om Staffanstorp.

Till en början var det lite molnigt och regnet verkade hänga i luften, men det klarnade upp så småningom. Lätt vind gjorde att myggen åtminstone tidvis höll sig ganska lugna.

 

Vi parkerade i allén och gick långsamt mot dammarna. Det fanns en hel del småfåglar både i träddungarna omkring hästgården och runt dammarna. De flesta hörde vi bara. I dammarna såg vi olika änder, sothöns och knölsvan.

 

Vi fikade sittande på rad mitt på vägen medan fågelsången blandades med ljudet av en vattenpump. Om vi gått lite längre, till vägens slut, kunde vi ha sluppit pumpen och haft bättre överblick.

 

Ett par tjusiga långhorningar (skalbaggar) satt på några blad. Troligtvis var det myskbockar. Växterna längs vägen studerades också flitigt. Sträv kardvädd var ganska dominerande. Mest uppseendeväckande bland fågel¬observa¬tionerna var en kniphona som flög i cirklar över en trädridå och ett ormvråksbo där vi kunde se en dununge titta upp.

 

Artlista:

Knölsvan, grågås, gräsand, gravand, vigg, knipa, fasan, gråhäger,

röd glada, brun kärrhök, ormvråk, sothöna, strandskata, tofsvipa, skrattmås, fisktärna, ringduva, turkduva, gök, tornseglare, ladusvala, hussvala, sädesärla, koltrast, rörsångare, ärtsångare, törnsångare, svarthätta, gransångare,

lövsångare, rödstjärt, blåmes, skata, kaja, råka, stare, pilfink, bofink,

grönfink, sävsparv.

Totalt: 39 arter

 

Ingrid Evaldsson

 

Fler bilder i Bildgalleri

 

Trädkrypare: Foto: Per-Åke

Fulltofta-Gäddängen 2018-05-27

9 deltagare (5 kvinnor och 4 män)

 

Vi samlades vid Själlands torg och gav oss av vid 8-tiden, idag var det lite knapert med bilar och bilförare men det löste sig.

Vi körde först till P-platsen vid Gäddängen på Ringsjöns östra strand och promenerade på näset mellan Ringsjön och våtmarken innanför.

Det är en fin och omväxlande biotop med gamla ekar, buskar, döda träd, sandstrand och vass och starr i våtmarken.

Fågellivet var också omväxlande med bland annat bofink, gulsparv, svarthätta, sävsparv, törnsångare och trädkrypare.

Från plattformen vid våtmarken sågs drillsnäppa, brushane, mindre strandpipare och flera änder.

Det var också påfallande gott om både skäggdopping och fisktärna i Ringsjön.

Flyttande vitkindade gäss sågs och lite överraskande också en stor flock prutgäss på väg österut, båda arterna skall sen förmodligen

vidare till norra Ryssland. Från fågeltornet lite längre bort sågs en havsörn på långt håll och 6 sångsvanar samt en nyfiken blåmes.

 

Vi gick tillbaks en bit och tog fika på ett bra ställe med bord och bänkar, en trädkrypare som inredde sitt bo i en död högstubbe

underhöll oss under tiden. En fiskgjuse med fisk i klorna flög snabbt förbi inåt land.

 

Därefter tog vi bilarna till P-plats vid storkhägnet, och kunde titta på storkarna och även få information om dem av SkOF ordförande Staffan Åkeby.

 

Som avslutning på dagen tog vi en vandring i det vackra området Nunnäs fälad norr om storkhägnet. Ytterligare arter som hördes var

lövsångare och taltrast. Därefter var alla ganska nöjda och trötta och vi vände hemåt i våra bilar vid 14-tiden.

 

Artlista: Skäggdopping, Storskarv, Gråhäger, Vit stork, Knölsvan, Sångsvan, Grågås, Vitkindad gås, Prutgås, Bläsand,

Snatterand, Kricka, Gräsand, Brunand, Vigg, Knipa, Röd glada, Havsörn, Ormvråk, Fiskgjuse,

Sothöna, Mindre strandpipare, Tofsvipa, Brushane, Rödbena, Drillsnäppa, Skrattmås, Fiskmås, Fisktärna, Gök,

Tornseglare, Ladusvala, Gulärla, Sädesärla, Näktergal, Koltrast, Taltrast, Törnsångare, Trädgårdssångare, Svarthätta,

Gransångare, Lövsångare, Blåmes, Talgoxe, Nötväcka, Trädkrypare, Skata, Kaja, Råka, Kråka,

Korp, Stare, Bofink, Gulsparv, Sävsparv

Totalt: 55 arter

 

Ing-Britt Månsson och Sven-Erik Svensson

 

 

Fler bilder finns i Bildgalleri

 

Fiskmås som gäspar. Foto: Jonas

Resa till Blekinge, Utklippan mm 18-20 maj 2018

12 deltagare (5 män och 7 kvinnor)

 

På fredagskvällen sammanstrålade vi, 12 glada Malmöornitologer (7 kvinnor och 5 män) vid Brunnsparkens vandrarhem i Ronneby. Efter att ha installerat oss och ätit lite så mjukstartade vi skådandet med en promenad genom Brunnsparken och vidare upp på Brunnsberget. Senare på kvällen åkte vi till Kvallåkragölen, en lokal norr om Karlshamn där det rapporterats att både pärluggla, hornuggla och kattuggla hörts de senaste kvällarna. I skymningen stod vi där längs vägen och lyssnade och spanade. Kattuggla både såg och hörde vi några gånger, liksom morkulla och enkelbeckasin. Tyvärr sa de andra två ugglorna sa ingenting alls. Det blev ändå en härlig och stämningsfull inledning på vår Blekingeresa.

 

Lördag morgon styrde vi hyfsat tidigt österut och hann gå en runda på Torhamns udde där vi såg flera havsörnar, innan det var dags att bege sig till färjan mot Utlängan. När vi gått i land i Stenshamn styrkte vi oss med glass medan myggorna (dessbättre inte stickande) svepte in oss i täta svärmar. Det verkade lovande med så mycket fågelmat tyckte vissa av oss. Andra hade lite svårare att vara se saken i så positiv anda. Sedan var vi redo att ge oss ut på vandring och upptäcka ön. Vi delade efter hand upp oss i mindre grupper beroende på hur långt vi kunde och ville gå. Kärrsångare, rosenfink och alla hussvalorna som bodde tätt, tätt under taket på uthuset vid fyren blev några av höjdpunkterna. Liksom naturligtvis själva ön med dess vackra natur.

 

Ännu en skön båtfärd (denna gång utan guidning via högtalare!) förde oss tillbaka till färjeläget Yttre park. I Sandhamn hade vi bokat plats på restaurang Sail In, där man just denna kväll öppnat för säsongen. Man kan nog påstå att de inte var riktigt varma i kläderna. Varm blev däremot den ospecificerade vegetariska rätten som glömdes i ugnen tills den var räddningslöst förlorad, så det fick serveras lite annat hopplock på husets bekostnad. Men vi blev alla mätta och tämligen glada. Kvällen avslutades trivsamt på vandrarhemmet med ost och vin för dem som lyckades hålla sig vakna.

 

Söndagen, vår sista dag i Blekinge, inleddes söder om Ronneby. Först hamnade vi lite oplanerat vid Gö hamn, eftersom främsta bilens förare totalt glömde bort att kartläsaren inte var tankeläsare och därför inte upplyste henne om vart vi skulle åka. Sedan fortsatte vi till Lindö udde. Här såg vi bl a en flock prutgäss sträcka förbi medan vi njöt av lyxen att sitta vindskyddat på terrassen till det fantastiska hus man byggt för alla fågelskådares bekvämlighet.

 

Vi drog oss sedan västerut. Efter många felkörningar, vändningar och u-svängar hittade vi till sist till Munkahusviken vid Karlshamn. Här sjöng bland annat rosenfink, kärrsångare och sävsångare medan brun kärrhök flög över vassarna. En trevlig liten lokal. Idealisk för ett stopp och en bensträckare på vägen mot mer avlägsna mål, när man väl lärt sig hitta dit.

 

Dagens mycket sena, men också mycket goda, lunch intogs på restaurang Kajutan i Hörvik. På väg därifrån behövde en bil tankas. Inte så märkvärdigt tänkte vi, men oj så fel vi hade och så förvirrade vi blev när bilen for från den ena pumpen till den andra. Till slut lyckades vi i alla fall lämna macken och begav oss till resans sista lokal, Siesjö vid Ynde strax norr om Sölvesborg. Genom trevliga betesmarker gick vi till den lilla, grunda sjön, omgiven av bokskog. Här visade bl a brun kärrhök och fiskgjuse upp sig fint. Våra fotografer, vilka som vanligt var på vift någonstans på sitt eget håll, hittade ett hålträd där de hörde tiggande boungar. Tyvärr var reseledaren ännu en gång tvungen att återkalla dem till flocken och därmed avbryta deras väntan på föräldrafågeln som skulle avslöja vem som bodde i hålet. Vardagen började nämligen kasta sin skugga över vår Blekingetur. Det började bli alldeles för sent och vi måste, om än motvilligt, bege oss söderut mot Malmöregionen.

Totalt hade vi då sett 94 fågelarter och haft några riktigt härliga dagar!

 

Ingrid Evaldsson

 

Detaljerad artlista kan du ladda ner här!

 

Tillägg av Karin Evby: Tack Ingrid och Cecilia för bra planering och genomförd resa!

 

Fler bilder i Bildgalleri

Fisktärna. Foto:  Jonas.

I Malmös närhet 2018-05-15

12 deltagare (7 kvinnor och 5 män)

 

Det här blev en kvälls-vandring. Vi samlades vid Själlands torg kl. 18 och körde till Hammars park.

Där parkerade vi bilarna. En hel del arter fanns att se. Björktrasten med ungar i boet var intressant. Och att få höra göken gladde oss också.

Sedan fortsatte vandringen västerut förbi Sibbarps campingplats. Vi kunde gå längs havet och på Sommarvägen.

Vi hittade också en bra ”fika-plats”. Vädret var riktigt som ”försommar-väder” ska vara.

 

När vi kom tillbaka till Själlands torg var klockan 21. Det var fortfarande ljust och vi var nöjda med vår ”skådning”. (Solnedgång ca kl. 21.10)

 

Artlista: råka, kråka, kaja, skata, ringduva, gräsand, koltrast, björktrast, blåmes, talgoxe,

fiskmås, skrattmås, fisktärna, gråtrut, silltrut, havstrut, stare, tornseglare, sädesärla, hussvala,

ladusvala, svarthätta, ringduva, stare, lövsångare, ärtsångare, gransångare, rörsångare, drillsnäppa, grå flugsnappare,

gök, näktergal, grågås, vitkindad gås, knölsvan, gråhäger, strandskata

Totalt: 37 arter

 

Lisbeth Ringdahl

 

Fler bilder i Bildgalleri

 

Gråhakedopping.  Foto: Tore

Fågelskådningens Dag 2018-05-06

24 deltagare (12 kvinnor och 12 män)

 

Idag var det Fågelskådningens dag!

Vi samlades vid bryggan till Ribersborgs kallbadhus. Först gick vi norrut längs havet.

Sedan fortsatte vi genom Öresundsparken. I dammarna där kan det finnas gråhakedopping. Några i gruppen hade tur att se en sådan.

När vi kom längre från havet hörde vi näktergalarna i full fart. Härligt!

 

Via Varvsbron kom vi till Slottsparken och Slottsträdgården. Vid Slottsmöllan finns det bra sittplatser, så vi kunde äta vår matsäck där.

Ytterligare några arter visade sig också.

 

Vi kände oss nöjda med dagens skådning. Vi hade varit ute i cirka 3 timmar i härligt väder och med gott humör.

 

Artlista: råka, kråka, kaja, skata, blåmes, fiskmås, skrattmås, fisktärna, gråtrut, silltrut,

talgoxe, sädesärla, hussvala, ladusvala, backsvala, rödhake, gråhakedopping, svarthätta, koltrast, rödstjärt,

ringduva, pilfink, bofink, grönfink, steglits, stare, ärtsångare, gransångare, näktergal, törnsångare,

lövsångare, grågås, vitkindad gås, knölsvan, gräsand, ejder, sothöna, rörhöna, småskrake, strandskata,

skäggdopping

Totalt: 41 arter

 

Lisbeth Ringdahl

 

Fler bilder finns i Bildgalleri!

 

 

Nöbbelövs mosse 2018-04-22

18 deltagare (9 kvinnor, 9 män)

 

Nöbbelövs mosse som ligger lite norr om Lund, var en ny fågellokal för många

deltagare. Det är ett naturreservat, och bestär av våtmarker, dammar och Vallkärraån. Man kan gå runt området, och det finns några grillplatser.

 

När vi kom dit var det ca 10 gr och fågelsången hade inte riktigt börjat, I takt med att temperaturen steg så började lövsångare och ärtsångare att höras.

 

I dammarna fanns många olika änder, skärfläcka, ejder, rödbena och strandskata.

En stor flock med vitkindade gäss gick på gräset bredvid en av dammarna.

 

Det var en härlig och solig morgon, riktigt vårlikt med utslagna kastanjer, och det var skönt att strosa runt området i sakta mak. Fikat intogs i solen på en av grillplatserna.

 

När vi kommit tillbaka till bilarna avvek några deltagare, och resten körde till Värpinge som ligger strax intill, och där besöktes Lunds reningsdammar.

 

Historiskt fakta: Vid Norra Nöbbelövs kyrka finns en massgrav av sårade soldater från "Slaget vid Lund" år 1676. Striderna stod på markerna vid Nöbbelövs mosse.

 

Artlista:

skata, ringduva, gräsand, kaja, råka, fiskmås, kråka, häger, knölsvan, grågås,

stare, glada, tofsvipa, vitkindad gås, sävsparv, vigg, bläsand, rörhöna, talgoxe,

rödbena, gråtrut, kricka, snatterand, skedand, ejder, sothöna, brun kärrkök,

sädesärla, enkelbeckasin, strandskata, gransångare, ormvråk, gråhakedopping,

lövsångare, sånglärka, fasan, ärtsångare, blåmes, skärfläcka, buskskvätta,

rörsångare, ladusvala, kanadagås, knipa, koltrast, skrattmås.

Totalt: 46 arter

 

Karin Evby

 

Fler bilder finns i Bildgalleri

Kaja. Foto: Olof S
Skrattmås. Foto: Tore

I Malmös närhet 2018-04-05

10 deltagare (5 kvinnor, 5 män)

 

Vårens första kvällsexkursion gick till Ribersborg. Vi parkerade våra bilar vid hundrastplatsen och gick sedan till Turbinkanalen

och där fick vi se 6 smådoppingar och 1 skäggdopping.

 

Längs stranden mot havet låg knölsvan, storskrake hona, gräsand, sothöns, skrattmåsar i både sommar- och vinterdräkt,

ett bläsandpar och för några årets första sädesärla.

 

Sedan gick vi till Öresundsdammarna och såg 2 par gråhakedopping mycket bra, rörhöns syntes också fint.

Det blev en fin kväll, inte mycket blåst, det kändes som våren är på väg.

 

Artlista: Knölsvan, Grågås, Vitkindad gås, Bläsand, Gräsand, Vigg, Knipa, Storskrake, Smådopping, Skäggdopping,

Gråhakedopping, Storskarv, Rörhöna, Sothöna, Strandskata, Skrattmås, Fiskmås, Gråtrut, Ringduva, Sädesärla,

Gärdsmyg, Koltrast, Björktrast, Blåmes, Talgoxe, Skata, Kaja, Råka, Kråka, Stare,

Bofink

Totalt: 31 arter

 

Ing-Britt

 

Fler bilder finns i Bildgalleri

 

 

Pulken 2018-03-25

Deltagare (7 kvinnor, 4 män)

 

Starttiden var kl. 8.00 från Själ

lands torg. Det var en mest mulen dag, men solen syntes ibland och temperatur var kring +5 grader.

Vi körde först till Pulken, som ingår i Kristianstads Vattenrike och ligger strax väster om Yngsjö.

Det hade uppgetts att det skulle finnas cirka 300; och på lördagskvällen cirka 1000 tranor. När vi kom dit var de färre.

Vi räknade dem inte, men det fanns ändå en hel del och man blir glad när man ser dem. Det fanns ju även annat att titta på.

 

På hemvägen stannade vi först vid Yngsjö kapell och sedan vid Äspet. På dessa lokaler fanns fler arter och även bra plats

där vi kunde äta vår lunch. Halva gruppen tyckte sen att det var lagom tid att vända hemåt,

cirka kl. 15 kom vi tillbaka till Själlands torg. Resten besökte också Herculesdammarna, men där visade det sig vara ganska fågeltomt.

 

Artlista: kråka, råka, kaja, skata, ringduva, tofsvipa, stare, sånglärka, turkduva, gråtrut,

vitkindad gås, kanadagås, grågås, bläsgås, sädgås, sothöna, koltrast, bofink, grönfink, pilfink,

gulsparv, talgoxe, blåmes, gråhäger, fasan, storskarv, vigg, knipa, kricka, svärta,

sjöorre, gräsand, gravand, bläsand, brunand, bergand, småskrake, storskrake, knölsvan, sångsvan,

ormvråk, röd glada, skrattmås, fiskmås, strandskata, större strandpipare, vit stork, trana (Grus grus), stripgås.

Totalt: 49 arter

 

Lisbeth Ringdahl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trana. Foto:Jonas

 

Fler bilder finns i Bildgalleri

 

Årsmöte 2018-03-06

 

Följande val gjordes på årsmötet:

 

1 Ordförande: Per-Åke Bodin

2 Kassör: Ann-Charlotte Dahlbäck

3 Revisor: Ulrika Bergkvist och Tore Månsson

4 Kontaktperson: Sven Erik Svensson

 

Revisorerna ska under året fungera som valberedning.

 

Medlemsavgiften för 2019 är 100 kr.

 

Milersättning: 8 kr / mil.

 

Önskemål från medlemmarna att föreningen ordnar någon guidad tur, förslag:

Kalkbrottet eller Falsterbo fyr.

 

Årets fågel blev: RÖDHAKEN.

 

Rolf Jönsson höll i fin bildvisning.

 

Tack till Maj-Lis för goda kakor och kaffe.

 

Vid pennan Karin Evby

 

 

Björktrast. Foto: Jonas

Ribersborg och Lernacken 2018-03-04

7 deltagare (2 kvinnor, 5 män)

 

Sedan vi samlats vid Själlands torg och förundrats över den ovanliga könsfördelningen i dagens grupp, begav vi oss till Ribersborg

där vi utgick från parkeringen vid kallbadhuset. Först spanade vi av havet och såg en del änder, måsfåglar, knölsvanar och några smådoppingar.

Sedan undersökte vi de närmaste dammarna och buskagen omkring dem. Där fanns inte mycket öppet vatten och därmed inte heller så mycket fågel.

Mest intressant var en grupp rörhönor (runt 5 st) på land och en rödvingetrast som snabbt försvann.

 

Vi fortsatte till Luftkastellet, Lernacken medan solen började bryta igenom molnen alltmer. Tre skrak-arter hittade vi där.

I buskmarkerna fanns otroliga mängder med björktrastar och några rovfåglar (2 ormvråkar och en tornfalk). Vi avslutade med fika vid stigen

nere vid vattnet där vi fick både lä och sol. För att inte tala om möjlighet att vila ögonen på den fina salskrakehanen på vattnet strax utanför!

 

Artlista: kaja, skrattmås, pilfink, fiskmås, gråtrut, bläsand, gräsand, vigg, knipa, storskrake,

smådopping, sothöna, knölsvan, kråka, skata, råka, koltrast, blåmes, talgoxe, ringduva,

björktrast, rödvingetrast, grågås, rörhöna, småskrake, salskrake, storskarv, havstrut, ormvråk, tornfalk,

gärdsmyg steglits, rödhake.

Totalt: 33 arter

 

Ingrid Evaldsson

 

Fler bilder finns i Bildgalleri

 

Storskarv. Foto: Olof

Tosteberga och Landön i nordost 2018-02-11

11 deltagare (7 kvinnor, 4 män)

 

Starttiden var kl. 8.00 från Själlands torg.

Det var en mest mulen dag med hårda vindar och temperatur kring noll grader. Men humöret var bra!

 

Vi körde först till Tosteberga. Var ligger det? Jo: (enligt Wikipedia) Det är en småort i Trolle-Ljungby distrikt i Kristianstads kommun,

belägen vid havet med ”Skånes enda skärgård” utanför kustbandet och cirka 20 km från både Åhus och Kristianstad.

 

På hemvägen stannade vi till vid Landön, en halvö vid Fjälkinge och som också hör till ”Skånes enda skärgård” och har camping.

Där blev det ytterligare några arter, bland annat gråhäger och storspov.

 

Vi kände oss nöjda med dagens skådning, när vi gick tillbaka till bilarna. Havsörn och steglits var nog de fågel-arter som vi uppskattade mest.

Cirka kl. 15 kom vi tillbaka till Själlands torg.

 

Artlista: kråka, råka, kaja, skata, ringduva, tamduva, gråtrut, havstrut, vitkindad gås, grågås,

sädgås, rödhake, koltrast, steglits, bofink, pilfink, gulsparv, gråsparv, talgoxe, blåmes,

domherre, storspov, gråhäger, fasan, skäggdopping, storskarv, knipa, storskrak, vigg, gräsand,

gravand, bläsand, brunand, snatterand, knölsvan, sångsvan, salskrake, ormvråk, fjällvråk, glada,

tornfalk, havsörn

Totalt: 42 arter

 

Lisbeth Ringdahl

 

2018-02-06 Innemöte med programplanering

8 deltagare (4 män, 4 kvinnor)

 

Första innemötet för året ägnades åt höstens planering.

Dels exkursioner men också vad våra innemötet ska innehålla. Många idéer bollades fram och tillbaka,

och det blir 7 st exkursioner under hösten. Spännande lokaler som tex Fyledalen och Dörröds Fälad.

På ett av höstens innemöte ska vi fördjupa oss i olika sorters gäss.

 

Per-Åke informerade om följande:

* Föreningens tygmärken som kostar 20 kr.

* Ornitologernas årsmöte 6/3. Vi behöver förslag till ordf, då Per-Åke avgår.

* Studiefrämjandets årsmöte 21/3. Ev deltager Per-Åke, Sverker, Sven-Erik.

* SkOF:s föreläsningskvällar.

 

Fåglar som setts sen sist rapporterades. Bla strömstare vid Risebergabäcken, kungsfiskare vid Pumpstationen i Bunkeflostrand,

kattuggla i Alnarpsparken, hornuggla och svartmes i Toarp.

Du kan följa rapporteringen om du går in via Länkar, och klickar på Artportalen Malmö eller Skåne.

 

Karin Evby

 

Mamlmöornitoliger. Foto; Björn

Spillepeng 2018-01-21

23 deltagare (14 kvinnor, 9 män)

 

Årets första skådning var vid Spillepeng. Området ligger väster om Arlöv och kallas även ”Sjölunda avloppsreningsverk, Malmö”.

Senast var vi där 2015-09-01.

 

Starttiden var kl. 9.00 från Själlands torg. Det var en mest mulen dag med temperatur kring noll grader.

Men humöret var bra!

Det fanns gott om parkeringsplatser, men inget bra ställe att sitta för att äta vår matsäck.

Så efter att ha gått omkring och skådat ganska länge och sett mycket, bestämde vi att köra till Alnarp.

 

När vi parkerat nära elev-restaurangen i Alnarp, fungerade det bra att äta matsäcken vid en bänk.

Sedan vandrade vi omkring i Alnarpsparken och kunde fylla på i art-listan. Vi såg också en ekorre.

 

Vi kände oss nöjda med dagens skådning när vi gick tillbaka till bilarna.

Havsörn och kungsfiskare var de fågel-arter vi uppskattade mest. Cirka kl. 13.30 kom vi tillbaka till Själlands torg.

 

Artlista: kråka, råka, kaja, skata, fiskmås, skrattmås, gråtrut, havstrut, vitkindad gås, grågås,

tofsvipa, rödhake, koltrast, björktrast, rödvingetrast, pilfink, grönfink, bofink, talgoxe, blåmes,

svartmes, domherre, nötväcka, gärdsmyg, ringduva, större hackspett, storspov, gråhäger, fasan, skäggdopping,

storskarv, knipa, vigg, sothöna, gräsand, gravand, bläsand, knölsvan, kricka, sparvhök,

ormvråk, tornfalk, havsörn, kungsfiskare

Totalt: 44 arter

 

Lisbeth Ringdahl

 

Fler bilder finns i Bildgalleri

2017-12-05 Julmöte med fågelbingo

18 deltagare (13 kvinnor, 5 män)

 

Julmötet började med landgång, och därefter kaffe och pepparkaka. När alla var mätta och nöjda,

började Per-Åke visa fina fågelbilder. Under tiden spelade vi fågelbingo. Två lyckliga vinnare vann varsitt tygmärke.

Per-Åke hade också märken till försäljning.

 

Karin meddelade att hemsidan uppdateras snarast med vårens program.

Per-Åke ombesörjer att programet skickas ut innan jul, samt info om medlemsavgift 100 kr för 2018.

 

Några medlemmar efterlyste en resa med övernattning, och förslag kan skickas till Per-Åke.

 

Nästa exkursion är sönd 21/1 till Spillepeng.

 

Karin Evby

Sothöna och Smådopping. Foto: Jonas

Lunds reningsverksdammar 2017-12-03

5 deltagare (3 kvinnor, 2 män)

 

Vi träffades på Själlands torg klockan nio. Vädret var grått och lätt regn.

Körde till Värpinge och parkerade. Då kom Ingrid också. Vi gick längs dammarna, efter en kvart slutade regnet.

Här var många olika änder, sothönor, vitfågel och jättemycket smådopping.

Efter dammarna gick vi upp mot bebyggelsen för att titta på en hornuggla som satt i en tuja.

 

Fortsatte bort till Rinnebäcks -ravinen ett naturskönt område där bäcken forsade nere i botten.

Vi hittade ett bra ställe nere vid vattnet där vi intog fikan. Styrkta av detta fortsatte vi bort genom Värpinge by.

 

Framme vid bilarna tog vi en liten runda ner till ån för att titta efter kungsfiskare, men den var inte hemma.

Så var det slut för denna gången och vi åkte till Malmö, där var vi framme ca 13:30.

 

Artlista: Vitkindad gås, Skrattmås, Bläsand, Brunand, Smådopping, Vigg, Knölsvan, Kråka, Sothöna, Storskarv,

Koltrast, Björktrast, Skata, Gråhäger, Gärdsmyg, Kanadagås, Knipa, Gråtrut, Snatterand, Gråsiska,

Steglits, Kaja, Råka, Hornuggla, Blåmes, Ringduva, Talgoxe, Rödhake, Fiskmås, Rödvingetrast,

Grågås, Tamduva, Ormvråk

Totalt 33 arter.

 

Per-Åke Brodin

 

Fler bilder finns i Bildgalleri

 

Sandlöpare. Foto: Tore

Måkläppen 2017-11-19

9 deltagare (5 kvinnor, 4 män)

 

Starttiden var kl. 8.00 från Själlands torg. Det var en mest mulen dag med lite duggregn och vind. Men humöret var bra!

Vi körde till parkeringen vid Flommens golfbana i Falsterbo. Till fots följde vi sedan den västra reveln söderut till skylten, där det står att

Måkläppen är ett natur-reservat som ej får beträdas mellan 1/2 och 31/10.

Från början var Måkläppen en ö, men så småningom har sandrevlar skapats och flyttar sig hela tiden. Nu kan man ganska torr-skodd ta sig

dit från fastlandet under tiden 1/11 – 31/1.

 

Vi följde havet, vandrade söderut och fortsatte sedan ett stycke österut. Det brukar finnas många gråsälar på Måkläppen, men idag var det bara några

av oss som såg ett par av dem.

En del växter har lyckats slå rot, men inte tillräckligt för att sitta och äta matsäck där. Det gjorde vi i stället när vi kommit till ”fastlandet”

och gått ett stycke förbi sjömärket.

 

Vi kände oss nöjda med dagens skådning. Cirka kl. 14 kom vi tillbaka till Själlands torg.

 

Artlista: kråka, råka, kaja, skata, fiskmås, skrattmås, grågås, gråtrut, havstrut, björktrast,

snösparv, gråsiska, bofink, stare, steglits, ringduva, strandskata, större strandpipare, småskrake, storspov,

gråhäger, storskarv, knipa, vigg, gräsand, skedand, gravand, bläsand, brunand, snatterand,

kanadagås, vitkindad gås, knölsvan, kricka, sparvhök, ormvråk, tornfalk, kärrsnäppa, sandlöpare

Totalt: 39 arter

 

Lisbeth Ringdahl

 

Fler bilder finns i Bildgalleri

 

Innemöte 2017-11-07

15 deltagare (9 kvinnor, 6 män)

 

* Per-Åke informerade om att han hade beställt tygmärken med vår logga.

* Karin har fått aktuell medlemslista av Lotta, och där framgår att vi är nu 71 betalade medlemmar och 1 hedersmedlem.

* Lotta skickar ut det nya programmet i slutet av året, samt en uppmaning att betala medlemsavgiften för 2018 (100 kr).

* Karin påminde om julfesten, och detta ska också mailas runt till medlemmarna.

* Maj-Lis åttog sig att ha hand om förtäring på möten under 2018.

 

Därefter vidtog en fin bildvisning av rovfåglar, och vi fick studera likheter och olikheter.

 

Kaffe med muffins samt "vad-har-du-sett-sen-sist" avslutade mötet.

 

Karin Evby

Gråhäger. Foto: Jonas

Husie mosse 2017-10-29

13 deltagare (9 kvinnor, 4 män)

 

Starttiden var kl. 8.00 från Själlands torg. Vi hade varit vid Husie mosse några gånger tidigare; senast den 22/11 2015.

Vi parkerade på p-plats vid Husie kyrkoväg, strax norr om Husie kyrka. Det var en halvmulen dag med frisk vind och ca +8 grader.

 

För länge sedan var området i stort sett bara våt- och betesmarker. Sedan anlade man Skånska Luftvärnsregementet (LV4) där.

Det var i oktober 1943. År 1963 uppfördes en ny kasern och en ny robothall. 1982 omlokaliserades luftvärnskåren till Ystad.

När man lämnade området i Husie, skapades dagens våtmark, som invigdes 9 september 1997.

 

Vi gick först på östra sidan av dammen. I norra delen av området finns bänk och bord under tak. Där kunde vi äta vår matsäck,

som vi gjort även vid tidigare skådningar. Vi gick också vid grod-dammen och en runda på Kasernstigen och över Riseberga-bäcken.

Sedan gick vi mot bilarna och körde tillbaka till Malmö.

 

Men där valde vi ytterligare ett ”skådnings-ställe”. Det var vid helikopter-plattan i Västra hamnen. Det var blåsigt, men vi lyckades se ejder,

havssula och havstrut.

 

Nöjda och belåtna begav vi oss sedan tillbaka till Själlands torg.

 

Artlista: råka, kråka, kaja, skata, tamduva, ringduva, fiskmås, skrattmås, gråtrut, blåmes,

skäggmes, svartmes, rödhake, gråsiska, gråhäger, gräsand, koltrast, björktrast, rödvingetrast, storskarv,

grågås, fasan, ormvråk, sparvhök, ejder, havssula, havstrut

Totalt: 27 arter

 

Lisbeth Ringdahl

 

Fler bilder finns i Bildgalleri

 

Ängspiplärka. Foto: Olof S

Klagshamn 2017-10-08

17 deltagare (8 kvinnor, 9 män)

 

Starttiden var kl. 8.00 från Själlands torg.

Det var en härlig höstdag med mest sol, måttlig vind och behaglig temperatur.

 

Färden gick först till Klagshamns fiskehamn, där vi gick längs fiskehoddor och strand. Det fanns en hel del fågel-arter att skåda.

 

Sedan gick vi till bilarna och körde tillbaka på Badvägen, tills vi kom till ridanläggningen. Den invigdes 2015, byggd på rester av den tidigare cement-fabriken. Vi gick söderut förbi den och flera andra ”Cement-rester” tills vi kom till fågeltornet. Det ligger nära havet och vi hittade bra platser för att äta vår matsäck.

 

Fågelskådningen fortsatte. På vägen tillbaka till bilarna gick vi en annan väg,

förbi Lertagsdammen.

 

Vi var nöjda med dagens skådning och ser fram emot kommande.

 

Artlista: kråka, råka, kaja, skata, fiskmås, skrattmås, gråtrut, knölsvan,

gräsand, bläsand, småskrake, grågås, vitkindad gås, ladusvala, blåmes, bofink, ängspiplärka, koltrast, talgoxe, stare, sädesärla, gärdsmyg, gransångare,

ringduva, tamduva, skogsduva, turkduva, stenskvätta, gråhäger, ejder, storskarv, sothöna, fasan, ormvråk, glada, sparvhök, tornfalk, fjällvråk, havsörn,

skäggdopping, smådopping, grönfink.

Totalt: 42 arter

 

Lisbeth Ringdahl

 

Fler bilder finns i Bildgalleri

 

Innemöte 2017-10-03 Programplanering

9 deltagare (4 kvinnor, 5 män)

 

Dags för höstens första innemöte, som var programplanering för våren 2018.

Många spännande resmål föreslogs bla: Pulken (tranor), Tosteberga (örnspaning), Nöbbelövs mosse (ny lokal för oss) och

Torreberga dammar (Staffanstorp).

Sven-Erik sammanställer programmet.

 

Årsmötet blir den 6 mars 2018.

 

Önskemål fanns att vi ska beställa tygmärken med vårt emblem, att användas till tex kepsar od.

50 märken ska beställas, och säljas för tryckkostnaden.

Fåtal kepsar finns till försäljning 80 kr/keps.

 

Innan mötet avslutades vidtog kaffe och kaka.

 

Karin Evby

Myrspov.  Foto: Olof S

Sandön - Rönnen 2017-09-17

19 deltagare (10 kvinnor, 9 män)

 

Starttiden var kl. 8.00 från Själlands torg. Det var risk att det skulle bli regn. Men vi hann glädjas av sol och torrväder under

större delen av vår vandring.

 

Första anhalten var vid den sydostligaste delen av Skälderviken, nära Utvälinge. Därifrån går en lång träbrygga ut till Sandön.

Området sägs vara en av de bästa åretruntlokalerna i nordvästra Skåne. Och det blev en hel del arter som vi såg.

Men matsäcken fick vi äta ett stycke därifrån, intill en fotbollsplan. Vi såg då ormvråkar som gjorde ”skruv”.

 

Sedan körde vi till Rönnen, som är ett naturreservat på en ”utstickare” nära Häljaröd, ett stycke väster om Sandön.

 

Artlista:

kråka, råka, kaja, skata, korp, fiskmås, skrattmås, kentsk tärna, havstrut, gråtrut,

grågås, kanadagås, vitkindad gås, ladusvala, pilfink, grönfink, talgoxe, blåmes, skäggmes, stare,

steglits, koltrast, gransångare, lövsångare, sädesärla, tamduva, ringduva, tofsvipa, strandskata, kustpipare,

större strandpipare, kricka, gluttsnäppa, kärrsnäppa, myrspov, storspov, gråhäger, storskarv, gräsand, svarthakedopping,

knölsvan, ejder, skärfläcka, vattenrall, småskrake, ormvråk, fiskgjuse, bivråk, brun kärrhök, röd glada,

havsörn, rödspov, kungsfiskare, svarthätta, hämpling, enkelbeckasin.

Totalt: 56 arter

 

Lisbeth Ringdahl

 

Fler bilder finns i Bildgalleri. Tack till alla fotografer för fina bilder. Svårt att välja vilka som ska publiceras/Karin

 

Solnedgång vid Öresundsbron. Foto: Jonas

Malmös närhet 2017-09-05

14 deltagare (9 kvinnor, 4 män)

 

Det var dags för höstens kvälls-skådning i närområdet!

Vi enades om att köra till Terekudden, som ligger strax söder om bron. Vi gick ut till fågeltornet,

och på ängarna runt stigen blommande fullt av lila strandaster.

 

Mycket starar och tofsvipor flög omkring, en gluttsnäppa hördes. Skarvar och änder i vattnet.

Det var en härlig och lugn kväll, och vi njöt av solnedgången. Fikat intogs sittande i trappen till fågeltornet.

 

Artlistan: ringduva, kaja, kråka, skata, gråhäger, storskarv, tofsvipa, gräsand, stare, skedand,

kricka, enkelbeckasin, kärrsnäppa, gråtrut, knölsvan, havstrut, gluttsnäppa, skrattmås, småskrak, grågås

Totalt: 20 arter

 

Karin Evby

 

Fler bilder finns i Bildgalleri

Höllviken – Falsterbokanalen 2017-08-20

22 deltagare (13 kvinnor, 9 män)

 

Starttiden var kl. 8.00 från Själlands torg. Det var en härlig sensommardag med en del moln men mest sol och behaglig temperatur.

 

Färden gick först till Höllviken. Där parkerade vi vid skulpturparken (Gudmar Olovson, 2008) och gick längs stranden.

Det fanns en hel del fågelarter att skåda.

 

Nästa stopp blev vid Falsterbokanalens östra sida. Vi såg oss omkring en stund och där fanns bl.a. turkduva och ladusvala.

Men det var inget bra ställe att äta matsäcken, så vi körde vidare över kanalbron och ljungen. Efter vänster-sväng i rondellen

körde vi in vid campingplatsen och parkerade där. Så blev det lunch med sikte ut över ljungen.

Därefter gick vi en härlig runda söderut mot havet, längs havet och så småningom tillbaka till bilarna.

 

Artlista:

kråka, kaja, skata, fiskmås, skrattmås, kentsk tärna, havstrut, gråtrut, grågås, ladusvala,

hussvala, blåmes, pilfink, stare, sädesärla, gulärla, svartvit flugsnappare, grå flugsnappare, rödstjärt, ringduva,

tamduva, turkduva, tofsvipa, strandskata, större strandpipare, gluttsnäppa, drillsnäppa, svartsnäppa, kärrsnäppa, vitkindad gås,

myrspov, rödbena, gråhäger, storskarv, gräsand, småspov, knölsvan, sothöna, fasan, fiskgjuse,

sparvhök, bivråk, tornfalk, mindre korsnäbb

Totalt: 43 arter

 

Lisbeth Ringdahl

 

Fler bilder finns i Bildgalleri

 

Foto: Björn

Hunneröds mosse 2017-06-11

9 deltagare (4 män, 5 kvinnor)

 

En extra orkidé- och fågelexkursion efter önskemål av medlemmarna.

Vår medlem Sverker Wadén, var sakkunnig guide, och berättade om alla blommor vi såg utefter vägen.

 

Hunneröds mosse ligger vid Lemmeströ, och man kör E65 mot Skurup. Vid avfarten till Grönby vänder man höger, och strax efter till

vänster mot Gärdslöv. Naturreservatet ligger knappt 1 km bort på vänster sida.

 

Vi gick först genom högstammig bokskog, passerade över en stätta, och sen var vi ute på blötare mark. Här började våra första orkidéer,

ängsnycklar, att dyka upp. Det var delvis spångat men stövlar eller kängor var bra att ha.

Efter att ha passerat ytterliggare några stättor, kom vi till en i ordningställd fikaplats.

 

Efter förtäring var det fritt fram för alla att botanisera på egen hand. Här hittades Jungfru Marie nycklar med fläckiga blad samt majnycklar.

Den vita och väldoftande nattviolen fanns också. Sileshår, som är köttätande, kunde alla hitta på vitmossetuvor.

Sverker visade också olika gräs, halvgräs och starr.

 

Efter en timmes botaniserande så var vi nöjda, men vill gärna göra om exkursionen nästa år, förslagsvis på Skanörs ljung som är

Sverkers "hemmaplats".

 

Artlista fåglar:

tornfalk, glada, kråka, fiskmås, koltrast, sånglärka, skata, kaja, råka, svarthätta,

bofink, gärdsmyg, gransångare, taltrast, trana, trädgårdssångare, lövsångare, gök, grönsångare, ornvråk

tofsvipa, ringduva, skrattmås, fasan

Totalt: 24 arter

 

Artlista växter:

stinknäva, buskstjärnblomma, häckvicker, myskmadra, löktrav, snärjmåra, vitplister, revsmörblomma, lundslok, teveronika,

groblad, luddtåtel, ängsyra, ängskavle, gåsört, kabbeleka, älgört, förgätmigej, topplösa, ängsnycklar,

kärrbräken, kärrtistel, humleblomster, blodrot, darrgräs, vårbrodd, ängsull, vattenklöver, ob fibbla, granspira,

Jungfru Marie nycklar, nattviol, tranbär, gökblomster, ekorrbär, strutbräken, besksöta, getrams, fräken, ormbär,

stjärnstarr, sileshår, majnycklar, strandklo, lundgröe, skogsbingel, brännässla, hundstarr, hundkex, sötvedel,

kirskål

Totalt: 51 arter

 

Karin Evby

 

Fler bilder finns i Bildgalleri

Större hackspett. Foto: Jonas

Krankesjön 2017-06-02

14 deltagare (4 män, 10 kvinnor)

 

Starttiden var kl. 18.00 som vanligt vid Själlands torg.

Vi körde till en parkering nära Stensoffan på västra sidan av Krankesjön. Det var en varm, solig och nästan vindstilla försommarkväll.

Först gick vi norrut genom skogen, sen längs Sjötorps ängar. Vi såg och hörde många fåglar när vi gick.

Vid bänkar + bord vid nordvästra hörnet av sjön blev det fikapaus och skådning. Platsen låg i ett militärt övningsområde.

 

Sedan gick vi söderut till en damm. Nu hade det hunnit bli ganska mörkt, så utsikten var inte den bästa.

Fortfarande var det ljumt och stilla. Starka läten från taltrastar, gökar och flera andra fåglar fortsatte intensivt.

Näktergalar hördes också på flera ställen.

 

En del hade hoppats på några fler arter, men tillsammans var vi mycket nöjda med vår kvällsvandring.

Några fick höra gräshoppssångare. Klockan var ca 22.30 och det var mörkt när vi kom tillbaka till bilarna.

 

Artlista: skata, råka, kråka, tamduva, ringduva, bofink, stare, gulsparv, sädesärla, sävsparv,

rödhake, koltrast, taltrast, svarthätta, gransångare, lövsångare, törnsångare, gräshoppssångare, näktergal, större hackspett,

gök, skrattmås, fiskmås, fisktärna, strandskata, tofsvipa, morkulla, enkelbeckasin, törnskata, gräsand,

knipa, knölsvan, grågås, havsörn, röd glada, fiskgjuse, lärkfalk, rödbena, stork

Totalt: 39 fågelarter.

 

Lisbeth Ringdahl

 

Strandskata. Foto: Jonas

Resa till Halland 2017-05-19-21

17 deltagare

 

19 maj

Resan till Halland startade på fredagsmorgonen, och alla deltagarna sammanstrålade vid Trönninge ängar, Halmstad.

Där finns fina gömslen, så man kommer fåglarna nära. Vi såg bla brushane och större- och mindre strandpipare.

Efter lite skådning åt vi lunch på Halmstad Arena.

Morups tånge blev nästa stopp, och en promenad till stranden gav en hel del vadare: kärrsnäppa, kustpipare, roskarl och gluttsnäppa.

 

Vårt vandrarhem Västervåg låg på Getterön, Varberg, och bara ett stenkast från havet. Alla var nöjda med rummen, och efter inkvartering tog vi

en promenad över klipporna, ner mot havet. Där fanns småtärna och ejder med ungar.

 

20 maj

En del steg upp vid soluppgången, några föredrog sovmorgon. Idag var det skådning i/runt/på/ omkring Getterön och Naturum.

Vid Bengtssons häck, som inte visade sig vara en häck, utan en dunge, sjöng näktergalen och svarthättan. Fina obs blev det också på

hämpling och stenskvätta. En bit därifrån låg Killingatången, en fin strandäng, som egentligen inte rymde några parkerade bilar. Men hyggliga

boenden ställde upp, och fixade så att alla bilarna fick plats. Törn- och ärtsångare underhöll oss när vi tog en andra frukost i gräset.

Runt Naturum finns många gömslen och plattformar. Där fanns många skärfläckor och, man förstår varför skärfläckan har blivit ett signum för Getterön.

Gäss av olika sorter, många änder fanns överallt. Flera öar med häckande skrattmåsar. Rödspov och myrspov observerades, liksom många ladusvalor

som hade sina bon i gömslen.

På Naturum åt de flesta deras berömda lasagne till middag, och undertecknad kan intyga att den var speciell.

 

På kvällen var det genomgång av alla fågelobs, och Sven-Erik förde anteckningar om detta. Efteråt var det lite mys för den som ville med ost, kex, frukt

och något gott att dricka. Ingrid och Cecilia som hade ordnat med resan, fick ett stort tack för sina insatser!

 

21 maj

Hemresa! Alla var nöjda med vandrarhemmet, och städningen av rummen gick galant. De offentliga utrymmen behövde vi inte städa.

Kl 10 var vi klara för avfärd, och körde bara några mil söderut till Galtabäcks hamn, ett gammalt fiskeläge. Här finns ett båtmuseum, och ett fågeltorn.

Småskrake, storskrake och snatterand blev nya arter för lokalen.

Middag åt vi på Björkängs bykrog innan vi körde söderut mot strandängarna vid Lynga. (Falkenberg) Vi såg inte många rovfåglar på resan,

men här hade vi obs av brun kärrhök och tornfalk. Strandskata fanns här liksom på många andra lokaler. Resans sista stopp var strandängängarna vid

Steninge (Halmstad). På en liten ö en bit ut i vattnet häckade trutar och måsar. Resans enda gök sågs och hördes här.

 

Nöjda och belåtna vände vi hemåt igen, och många upplevelser rikare!

 

Karin Evby

 

Artlista finns HÄR. Totalt 94 arter.

 

Fler bilder finns i Bildgalleri

 

Kaja. Foto: Jonas

Fågelskådningens Dag 2017-05-07

25 deltagare (14 kvinnor, 11 män)

 

Starttiden var kl. 8.00 och mötesplatsen var vid bryggan, Ribersborgs kallbadhus. Vädret var växlande men mest uppehållsväder och ca +12 grader.

Det var Fågelskådningens dag. En del ”nya skådare” hade hittat hit, vilket vi gladde

oss åt.

 

Vi vandrade österut längs Öresundsdammarnas södra sida. Som vi hoppats,

fick vi syn på gråhakedoppingen i sitt bo i vassen. Det fanns en hel del fågelarter

och mycket fågelsång längs vår väg.

 

På lilla ön i bortre dammen fanns många lövsångare och svart vit flugsnappare

som hade tvingats ner av morgonens regn. De passade på att äta upp sig inför

sin vidare färd norröver.

 

När vi kom fram till Varvsbron, letade vi efter kungsfiskaren som vi sett där vid

tidigare skådning. Tyvärr ingen kungsfiskare, men knölsvanen vid Turbinen låg

som vanligt och ruvade.

 

Vi fortsatte till Slottsmöllan, där vi kunde sitta och äta vår matsäck under Möllans vingar.

 

Mätta och belåtna fortsatte vi vårt skådande i Slottsparken och vidare tillbaka till kallbadhuset ca kl. 12. Det hann bli ytterligare några arter längs vägen.

Vi var nöjda med vår förmiddagsvandring.

 

Härligt att naturen finns så nära oss i Malmö!

 

Artlista: kråka, kaja, skata, ringduva, tamduva, fiskmås, skrattmås,

gråtrut, havstrut, silltrut, fisktärna, drillsnäppa, vitkindad gås, grågås,

knölsvan, gräsand, sothöna, rörhöna, vigg, gråhakedopping, småskrake,

knipa, rödbena, strandskata, storskarv, fasan, hussvala, ladusvala,

tornseglare, rörsångare, gransångare, grönsångare, ärtsångare, lövsångare,

svarthätta, blåmes, talgoxe, stare, koltrast, björktrast, rödhake,

bofink, pilfink, grönfink, järnsparv, sädesärla, steglits, rödstjärt,

svartvit flugsnappare, gråhäger.

Totalt: 50 arter

 

Lisbet Ringdahl

 

Fler bilder finns i Bildgalleri

 

Halsbands flugsnappare. Foto: Tore

I Malmös närhet 2017-05-02

16 deltagare (9 kvinnor, 7 män)

 

Starttiden var kl. 18.00 för en kvälls-spaning. När vi gav oss iväg var det soligt, ganska varmt men lite blåsigt.

Samling var som vanligt vid Själlands torg och därifrån körde vi genom Limhamn och parkerade norr om Hammars park på Tältängsvägen.

 

Lite historia om Hammars park:

Hammars park, i södra delen av Limhamn, kom till i slutet på 1800-talet genom initiativ av ordförande i AB Förenade Kalkbrotten,

Carl Anders Hammar. Företaget hade ett område som inte brukades och föreslog att detta skulle planteras om till park med en damm.

Den planterade parken förseddes med staket som stängde den ute för obehöriga. En gång om året öppnades den för söndags-skolbarn.

Malmö parkavdelning övertog parken 1939 och utförde vissa gallringar samt avlägsnade staketet. Parken blev då äntligen öppen för allmänheten.

I början av 1970-talet fylldes dammen igen och ytorna besåddes med gräs. Diket som löpte utmed den södra sidan,

leddes in i parken i slutet av 1990-talet, för att ge ett mer livgivande vatten. Hammars park rymmer hela åtta fladdermusarter,

vilket gör området till ett av de artrikaste i hela Skåne!

 

Det finns även bänkar och bord där man kan äta sin medhavda matsäck. Vi såg en hel del fåglar.

När vi lämnade området hade det börjat skymma och vi fick även se en fladdermus. Det blev inte så många fågelarter,

men vi var nöjda med vår skådnings-kväll

 

Artlista: råka, kråka, kaja, skata, ringduva, fiskmås, talgoxe, björktrast, gransångare, lövsångare,

sädesärla, halsbandsflugsnappare, svart-vit flugsnappare, stare, bofink, blåmes, grönfink, svarthätta, rödstjärt, grönsiska,

koltrast, småspov, gråhäger.

Totalt: 23 arter

 

Lisbeth Ringdahl

 

Fler bilder finns i Bildgalleri

Vitkindad gås. Foto: Olof S

Vomb och Krankesjön 2017-04-23

22 deltagare (14 kvinnor, 8 män)

 

Starttiden var kl. 8.00. Det var ganska soligt, ca +7 grader och vinden var svag. Samling var som vanligt vid Själlands torg,

dit även någon ”nykomling” hittat. Senast vi var på dessa platser var 2016-02-14.

 

Färden gick längs väg 11 och sedan norrut genom samhället Vomb. Vi körde längs Vombsjöns västra sida fram till Kävlingeåns start på vänster sida.

Sedan gick vi ganska långt längs ån och såg en hel del fåglar.

 

Vi började bli hungriga och återvände till bilarna. Så körde vi genom ”Klingavälsåns dalgångs naturreservat” till Vombs ängar.

Där finns ett fågeltorn, som heter Öbacken. Där gick det bra att sitta och äta vår medhavda matsäck.

 

Som avslutning körde vi till Silvåkra fågeltorn vid Krankesjön. Vi gick också till gömslet som ligger i vasskanten en bit därifrån.

Det blev ytterligare några arter att notera innan vi körde hemåt. Vi var mycket nöjda med dagens skådning.

 

Artlista: råka, kråka, kaja, skata, korp, sävsparv, ringduva, fiskmås, skrattmås, talgoxe,

björktrast, sädesärla, gransångare, lövsångare, ladusvala, sånglärka, stare, bofink, grönfink, rödhake,

steglits, tornfalk, glada, havsörn, grågås, fjällgås, kanadagås, sädesärla, knölsvan, tofsvipa,

sångsvan, gräsand, gravand, skedand, bläsand, stjärtand, snatterand, knipa, kricka, rödbena,

strandskata, brushane, vigg, storspov, gluttsnäppa, skäggdopping, gråhäger, stork, trana, fasan,

vitkindad gås

Totalt: 51 arter

 

Lisbeth Ringdahl

 

Fler bilder finns i Bildgalleri

 

Bunkeflo strandängar. Foto: Björn.

I Malmös närhet 2017-04-04

23 deltagare (16 kvinnor, 7 män)

 

Starttiden var kl. 18.00 från Själlands torg. Det var en härlig, solig vår-kväll.

Vi enades om att åka till Terekudden. Senast var vi där 2016-05-03.

 

Färden gick via Limhamn till Bunkeflostrand. Vi svängde av mot havet på Stenöregatan, och parkerade på P-platsen till idrottshallen.

 

Naturområdet, som vi gick igenom mot havet, kallas Terek. Det har fått namn efter

terek-snäppan, som man kan läsa mer om här.

 

Vi hade bra utsikt från fågeltornet, som invigdes 2015. Tornet gav också lä för

vår fika-stund. Förutom utsikt över hav och revlar kunde vi se Lernacken,

där sex rådjur kom springande.

Vi var nöjda med dagens skådning, trots att det inte var så många arter som vid förra årets besök. Inte så konstigt, eftersom det var en månad senare.

 

Artlista: kråka, skata, fiskmås, skrattmås, koltrast, sädesärla, grönfink, fasan, strandskata, gluttsnäppa, kärrsnäppa, rödbena, större strandpipare, gråhäger,

storskarv, gräsand, gravand, snatterand, knölsvan, kricka,

vitkindad gås, grågås, tofsvipa

Totalt: 23 arter

 

Lisbeth Ringdahl

 

Fler bilder finns i Bildgalleri

 

Havsörn och ormvråk. Foto: Jonas.

Börringe och Näsbyholm 2017-03-26

34 deltagare (18 kvinnor, 16 män)

 

Starttiden från Själlands torg var kl. 9.00, första dagen med sommartid.

Det var en härlig vår-dag med sol, värme och svag vind.

Färden gick via väg E65 förbi Svedala. I höjd med Sturups-avfarten svängde vi höger mot Börringe, och parkerade vid Börringe mad.

Vi hade varit där 5/6-16 och 13/4-14. I referaten därifrån står det: Platsen heter Grönalund. Med start 2010 har ett projekt genomförts

som bl.a. innebar att det här bildats en damm med ett par öar. Utmärkt för fågelskådare och med möjlighet till parkering längs vägen i närheten!

Vi stod länge vid maden och såg många arter, bla årets första sädesärla, årta och smådopping. Sedan gick vi tvärs över vägen, in i en gles skog.

Vi kom fram till en öppen plats, den forna "nöjesparken" Grönalund.

Vi såg och hörde en hackande gröngöling. En kungsfågel och en brandkronad kungsfågel visade sig också.

 

Sedan körde vi vidare till parkeringen vid Näsbyholms säteri. Som på beställning kom det en havsörn precis när vi gått av bilarna.

Även flera intressanta arter visade sig på vår vandring där. T.ex. fjällvråk, steglits, korp, domherre, rödvingetrast, bläsand.

 

Artlista: råka, kråka, kaja, skata, korp, stare, fiskmås, skrattmås, sånglärka, talgoxe,

blåmes, sädesärla, koltrast, taltrast, rödvingetrast, steglits, bofink, grönfink, pilfink, järnsparv,

gransångare, domherre, kungsfågel, brandkronad kungsfågel, sothöna, gravand, skedand, kricka, knipa, årta,

tofsvipa, strandskata, smådopping, rödbena, knölsvan, gräsand, bläsand, snatterand, vigg, gråhäger,

trana, ormvråk, havsörn, tornfalk, fjällvråk, glada, sparvhök, ringduva, fasan, grågås,

vitkindad gås, bläsgås, gröngöling

Totalt: 53 arter

 

Lisbeth Ringdahl

 

Fler bilder finns i Bildgalleri

Årsmöte 2017-03-07

18 deltagare (10 kvinnor, 8 män.)

 

På årsmötet gjordes följande val:

Ordförande Per-Åke Brodin

Kassör Lotta Dahlbäck

Revisor Ulrika Bergqvist och Tore Månsson

Kontaktperson Sven-Erik Svensson

 

Medlems avgiften för 2017 är 100 kr, samt för 2018 100 kr.

Vid exkursioner betalar medåkande 8 kr/mil till bilförarna.

 

Därefter vidtogs kaffe med minisemla, och Tore visade bildspel.

 

Karin Evby

Vintergäck. Foto:Björn

Almåsa och Toarp 2017-02-19

21 deltagare (13 kvinnor, 8 män)

 

Starttiden var kl. 9.00, när vi gav oss iväg från samlingsplatsen Själlands torg. Det var lugnt, ca 3 plusgrader och duggregn

under första delen av vandringen. Eftersom det var lerigt naturen pga av regn, så avstod vi från Toarpsdammen och promenaden runt dammen.

 

Färden gick först till Björkelundsdammen, som ligger vid Oxiedikets utlopp i Sege-å vid gränsen till Svedala kommun,

mellan Oxie och Skabersjö. Dammen är anlagd 1999. Den ingår nu ett i ett stort våtmarks-område, som blivit intressant som

rast-och häcknings-lokal för ett stort antal fåglar. Vi såg en hel del arter.

 

Vi körde sedan vidare till Almåsa fritids-by. Den ligger sydost om Husie i ett kulligt landskap med varierad vegetation, där även fåglarna trivs.

Där finns även boule-banor och en plats med tak, bord och stolar, som blev en utmärkt fika-plats för oss.

Regnet upphörde och vi hann se en del nya arter innan vi begav oss hemåt, nöjda och belåtna.

”Favoriten” blev varfågeln, som vi såg i Almåsa när vi närmade oss bilarna.

 

Artlista: råka, kråka, kaja, skata, korp, fiskmås, sånglärka, talgoxe, blåmes, koltrast,

bofink, grönfink, pilfink, trädkrypare, sothöna, gravand, kricka, tofsvipa, storskarv, knölsvan,

gräsand, bläsand, vigg, gråhäger, ormvråk, havsörn, blå kärrhök, ringduva, fasan, grågås,

kanadagås, vitkindad gås, sädgås, varfågel, gulsparv.

Totalt: 35 arter

 

Lisbeth Ringdahl

 

Fler bilder finns i Bildgalleri

 

Innemöte 2017-02-07

8 deltagare (3 män, 5 kvinnor)

 

Mötet började med fåglar sen sist. Det rapporterades om bla:

*Hornuggla och kattuggla. De sitter ofta i thujorna i Tor NIzelius Park, Alnarpsparken

*Mycket skäggmes i vid Löddesnäs

*Strömstare vid bron, Bulltoftaparken

*Sjungande koltraster i skymningen

 

Programmet för hösten gjordes efter önskemål från deltagarna. Exkursionerna kommer att gå bla till

Rönnen, Husie mosse, Lunds reningsverk.

 

Ingrid rapporterade att det är 9 st anmälda till Hallands resan, och anmälan går ut den 24/2.

 

Kaffe med kaka vidtog.

 

Per-Åke avlsutade mötet med att vi alla måste hjälpas åt att hitta en ny kassör, annars blir det tyvärr så,

att vi får lägga ner vår förening. Är du intresserad ta kontakt med Karin via mail.

 

Karin Evby

Vigg.  Foto: Jonas

Limhamns hamnar 2017-01-22

26 deltagare (13 kvinnor, 13 män)

 

Starttiden var kl. 9.00, när vi gav oss ut på årets första skådning. Det var lugnt, dimmigt och ca 3 plusgrader.

Färden gick först till Ön, där vi parkerade och vandrade norrut. Vi såg många arter och även en mink, som sprang omkring bland stenarna.

 

Vi körde vidare till Limhamns småbåtshamn. Där vandrade vi på piren västerut så långt man kunde gå, och vi såg flera nya arter.

På kajen vid bänkar och bord, tillhörande restaurang Kajuteriet, åt vi sedan vår matsäck. (Restaurangen stängd januari – februari.)

 

Sista stoppet blev vid Lernacken, där vi parkerade vid Luftkastellet. Vi gick på varierande stigar i området och även ner mot Barnviken.

 

Artlista: råka, kråka, kaja, skata, skrattmås, fiskmås, havstrut, gråtrut, blåmes, talgoxe,

gärdsmyg, sidensvans, koltrast, björktrast, bofink, grönfink, sothöna, rödhake, storskarv, knölsvan,

gräsand, bläsand, knipa, vigg, skäggdopping, gråhäger, ejder, sparvhök, turkduva, ringduva,

småskrake, storskrake, grågås, kanadagås.

Totalt: 34 arter

 

Lisbeth Ringdahl

 

Fler bilder finns i Bildgalleri

Hemsidan drivs av One.com, mallens design: Heisengard

 

Alla bilder copyright MalmöOrnitologerna

 

Webmaster: Karin Evby