Om föreningen


MalmöOrnitologerna

Ordförande: Per-Åke Brodin

Kassör: Karolin Johansson

Kontaktperson: Sven-Erik Svensson, tel: 070-6656432, svenerik.svensson1949@gmail.com


Bli medlem

Bli medlem i MalmöOrnitologerna genom att sätta in medlemsavgiften,

100 kr/år på pg 15 51 18-3. 

Har du mailadress ange detta på inbetalningen, så sparar vi porto vid utskick.


GDPR

Länk till Malmöornitologernas rutiner för behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)


Historik

MalmöOrnitologerna bildades 15 mars 1982. Föreningen har ca 90 medlemmar.

Föreningen verkar för att  stödja fågelintresset i Malmöregionen.

 

Tofslärkan är symbol på vår logga. För ett trettiotal år sen var den en allmän fågel i

Malmö kommun,  men tyvärr häckar den inte längre i vårt land.


MalmöOrnitologerna (MO) är en lokal förening, medan Skånes Ornitologiska Förening (SkOF)

är samordningsorgan för hela landskapet.

Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) är motsvarande samordningsorgan för merparten

av ornitologisk verksamhet i Sverige.


Föreningen har deltagit i riks- och länsomfattande inventeringar och undersökningar

som initieras av SkOF och SOF, och har även genomfört egna lokala inventeringar.


Föreningsmöte och exkursioner är öppna för såväl medlemmar som andra

fågel- och naturintresserade personer.

Medlemskap erfordras med andra ord inte, för att få deltaga på våra träffar.