Referat

Krankesjön2024-06-14
Kl.18:00 - ca 22:00
Deltagare: 9 st (4 kvinnor 5 män)


Samlingen skedde i vanlig ordning i Malmö och trots flera dagar av osäkra väderrapporter så började resan i strålande solsken. Mångas största förhoppning var att få se Morkullor.

Vi kör med målet inställt på Stensoffa forskningsstation som ligger sydväst om fågeltornet Almen. Därefter väntade ca 30 minuter promenad genom skogen för att nå tornet. Undertecknad har sällan skådat så mycket mygg som det var under det stråket. I övrigt var det ett prunkande skogsparti med mycket liv och rörelse av så väl taltrast, bofink och trädgårdssångare!

När vi kommit ut ur skogspartiet och blickar mot fågeltornet Almen så kunde vi högt över kohagarna och sjön se en Fiskgjuse.

Efter en stunds skådande vid tornet så fick vi även se en Fiskgjuse flyga bort från oss med ett byte i klorna! Här började vi oroa oss kort för vädret då en hel del mörka moln rullade in över himmelen. Dock föll inte ens en droppe över vårt glada gäng!


Från tornet fortsatte promenaden mot ett nytt skogsparti, följt av öppna marker. Det fikades och spanades på buskskvättor, tornfalk, gravänder och starar men morkullan lyste med sin frånvaro.

Processionen vände åter mot bilarna, och halvvägs mellan fikaplatsen och början av skogspartiet händer det! En morkulla flyger snabbt förbi! Kvar blev vi stående goda halvtimmen och fick flera gånger nöjet att både se och höra morkullorna!

Artlista:


Röd glada, Tornfalk, Sothöna, Sädesärla, Bofink, Gråsparv, Ladusvala, Koltrast, Rödhake, Lövsångare, Taltrast, Trädgårdssångare, Knölsvan,
Fiskgjuse, Fisktärna, Gräsand, Gök, Knipa, Skrattmås, Gråhakedopping, Skäggdopping, Tornseglare, Svarthätta, Rödstjärt, Ringduva, Buskskvätta, Gravand, Häger, Gransångare, Grågås, Fasan, Stare, Brun kärrhök, Törnskata, Näktergal, Morkulla.

Totalt 36 arter.


Robert Bergendorff


Klicka för större bilder!

Gröne Damm och Vomb  2024-05-19

Kl. 09.00-13.00

Deltagare: 9 st ( 5 kvinnor och 4män )När vi samlades i Malmö låg det förväntan i luften. Skulle detta bli dagen då vi ser en eller kanske flera Sommargyllingar? Styltlöpare är också en art som flera inte har sett.

Vi kör direkt till Gröne Damm. Under flera veckor har det rapporterats Sommargylling, flera individer, så vi har stora förhoppningar. Framme vid den lilla dammen ser vi lite änder men det är motljus så vi bestämmer oss för att gå runt till andra sidan av dammen (vilket gladde våra fotografer) .

I snåren sjunger många olika sångare, i dammen kväker ätlig groda men det hörs inget flöjtande ljud. Efter en stund går vi vidare runt dammen och då ser vi allt fler fotografer som smyger runt i buskarna. Några har tom. stol med sig så de är förberedda på en lång väntan.

Då hörs plötsligt det efterlängtade ljudet – ett särpräglat flöjtande hörs :-) Alla spanar men vi ser ingen fågel. Det låter från flera håll men trots alla spanande ögon lyckas vi inte få syn på någon fågel. Men vi hörde den flera gånger !

Nu kör vi vidare mot Vomb och vi behöver först fika lite innan vi går iväg för att leta efter Styltlöparna. På en stolpe sitter en vacker gulärla och visar upp sig.

Med mat i magen går vi iväg längs med Klingavälvsån. Nu är det Styltlöpare som gäller.

Det finns inga jättestora flockar med änder men vi hittar ändå många olika arter. En del syns tydligt medan en årta gömmer sig så att bara delar av huvudet syns.

I buskagen längs med ån sjunger olika sångare vackert.

Vi ser några olika vadare bla. brushanar som kan se ut hur som helst och till slut hittar vi 2 Styltlöpare. De syns tydligt tack vare sina långa ben.

Vädret har varit soligt och varmt under hela exkursionen så solbrännan har säkert fördjupats under dagen.Artlista:

smådopping, gråhäger, vit stork, knölsvan, grågås, vitkindad gås, gravand, gräsand, snatterand, skedand, bläsand, kricka, årta, vigg, knipa, glada, tornfalk, fasan, sothöna, rörhöna, skärfläcka, styltlöpare, tofsvipa, rödbena, brushane, skrattmås, fiskmås, dvärgmås, fisktärna, ringduva, gök, ladusvala, sädesärla, gulärla, gärdsmyg, näktergal, trädgårdssångare, svarthätta, törnsångare, sävsångare, kärrsångare, lövsångare, gransångare, talgoxe, svartmes, skata, råka, kråka, stare, sommargylling, bofink, steglits, sävsparv.Totalt 53 arter

Antecknat av Åsa Björklund


Klicka för större bilder

Malmös närhet  2024-05-07

S:t Pauli kyrkogårdar

Kl 18:00 – 20:00, 2 deltagare (2 män - inga kvinnor)


Vädret för exkursionen var strålande. Varmt och soligt, möjligen med en lite kall vind.

Efter en stunds diskussion om vart vi skulle åka enades vi om att köra till S:t Pauli kyrkogårdar.

Väl där såg vi att nästan alla löv på träden var utslagna vilket försvårade möjligheten att se fåglarna. Till det kom polishelikoptern som hovrade över kyrkogården i nästan en timme och gjorde det svårt att höra mer än duvor och skator. Under den resterande timmen utan polishelikopter hörde vi bl. a. även talgoxe och gransångare.


Artlista: Ringduva, stadsduva, skata, talgoxe, blåmes, gransångare, bofink, kaja, råka, fiskmås, kråka, rödhake, koltrast, gråtrut


14 arter


Olof Svebrant


Klicka för större bilder

Fågelskådningens dag 2024-05-05

Ribersborg – Slottsparken

Kl. 9:00 – 13:00 20 deltagare (5 kvinnor& 10 män)

 

Vi samlades vid bryggan till kallbadhuset. Spanade över havet och längs stranden. När alla arter här var noterade gick vi längs Öresunds dammar och såg alla fåglar som var här. Därefter bar det av till Slottsparken i höjd med möllan blev det kafferast. Sen var det en runda runt dammen med ytterligare fåglar. Till slut gick vi längs med Öresunds dammar igen, stannade vid parkeringen där vi tackade för visat intresse och läste upp vilka fåglar vi sett. Relativt solig förmiddag utan regn.

 

Artlista: Ladusvala, Gråtrut, Stor skarv, Kråka, Småskrake, Kaja, Fiskmås, Ejder, Ringduva, Knölsvan, Strandskata, Gråhakedopping, Fisktärna, Sothöna, Rörhöna, Grågås, Gräsand, Skata, Koltrast, Gråhäger, Vitkindad gås, Lövsångare, Pilfink, Blåmes, Talgoxe, Grönfink, Fasan, Gransångare, Bofink, Rödstjärt, Skäggdopping, Svarthätta, Ärtsångare, Stadsduva, Skrattmås.

35 arter.


Per-Åke Brodin


Klicka för större bilder

2024-05-05 Åke Jönsson

Vår hedersordförande Åke Jönsson gick bort i mars 2024. Han var ordförande i 15 år innan han blev vald till hedersordförande 1999.

På begravningen var vi representerade och satte in en summa i hans namn till Skånes ornitologiska förening (Falsterbo fågelstation).

Nöbbelövs mosse 2024-04-21 

Kl. 08:00-12:00 

11 deltagare (4 kvinnor, 7 män)

 

En fantastisk aprildag mötte oss vid parkeringen till Nöbbelövs mosse. Solen sken på oss, men nordanvinden blåste emellanåt kyligt. På stigen ner mot dammen mötte vi andra skådare som berättade att de sett blåhake nere vid bron och vetskapen härom fick nog mångas steg att öka takten. På vägen dit såg vi bland annat gråhäger, bläsand och vigg. En väldig flock av vitkindade gäss lyfte och flög över oss och i snåren hördes både gransångare och lövsångare. 

 

Nere vid vattnen sågs en rödbena spankulera längs vattenkanten medan bland andra kricka, skrattmås och gravand lugnt simmade omkring. Ängen var fylld av samma vitkindade gäss som tidigare flugit över oss, men också av tofsvipor som högljutt gav sin närvaro till känna. 

 

Sävsparv sågs flyga över vassen, men våra blickar var redan inställda på blåhake. Denne syntes dock inte till. Inte heller ett längre stopp vid bron gav något utslag. Vi promenerade vidare och siktade istället röd glada, sädesärla och svarthätta. 

 

Vi tog oss under tågspåret och fick se en del småfågel samt gråhakedopping. Vid vindskyddet intog vi vår fika i solen för att sedan fortsätta turen. En korp flög förbi och kraxade i skyn. Bland snåren hördes steglits, bofink och grönfink. Därtill syntes en järnsparv sitta uppe i toppen av en buske. 

 

Innan vi avslutade dagen gick vi tillbaka i hopp om att få se blåhaken, men trots tålmodig väntan ville de icke heller denna gång visa sig. Den, trots avsaknaden av blåhaken, imponerande artlistan lästes upp vid bron och gruppen skildes därefter åt för den här gången. 

 

Artlista: Ladusvala, ärtsångare, grönfink, fasan, järnsparv, steglits, korp, bofink, sånglärka, gråtrut, gråhakedopping, svarthätta, gråhäger, grågås, knölsvan, vitkindad gås, ringduva, skata, gransångare, vigg, talgoxe, kråka, sothöna, tofsvipa, bläsand, lövsångare, rödbena, skrattmås, gravand, strandskata, kricka, gräsand, sävsparv, fiskmås, kaja, röd glada, sädesärla, råka, koltrast, blåmes

 

Totalt: 40 arter

 

Anna Gustafson 


Klicka för större bilder


Malmös närhet 2024-04-02

Kl.18:00 - 19:30

3 deltagare (1 kvinna & 2 män)


Efter en hel dags regnande så blev man förvånad att när klockan blev sex slutade det. På grund av det osäkra vädret bestämde vi oss för en tur runt Pildammarna. När vi kom fram till stora dammen var här en hel del trutar, måsar och änder. Det tog en stund att titta igenom allt. Vi fortsatte runt dammen gjorde en del observationer, på sidan mot sjukhuset var där fyra sädesärlor. Sedan fortsatte vi ner mot lilla dammen, här var lite gäss. Det var väldigt dåligt med småfågel, de flesta hördes bara. Rundan tog en och en halvtimme, det regnade inte på hela tiden.


Artlista: Kråka, knölsvan, vigg, grågås, skäggdopping, sothöna, skrattmås, rörhöna, kaja, ringduva, stadsduva, strandskata, skata, storskarv, brunand, fiskmås, råka, sädesärla, vitkindad gås, talgoxe, gråtrut.


Totalt: 21 arter


Per-Åke

Börringe Mad 2024-03-24

Kl 9:00 - 13

11 deltagare ( 4 kvinnor & 7 män )


Vädret var gråmulet och regnet hängde i luften när vi samlades i Malmö för vidare färd mot Börringe Mad.

Framme vid Börringe Mad kunde vi konstatera att det fanns ganska gott om fågel – många olika andarter men inga vadare (förutom strandskata ) och ingen ägretthäger vilket vi hade hoppats på.

Efter en stunds fågelskådning gick vi över vägen, in i skogen upp mot Gröna Lund. Stigen var lerig och på sina ställen var det mycket blött. Det har fällts en del träd så vi hörde och såg inte så många fåglar som vi hade hoppats på. Vi hörde taltrast och såg många gråhägrar. På vägen tillbaka hördes nötväcka men den var svår att få syn på.

Nu behövde vi fika och det bestämdes att Näsbyholm nog var ett lämpligt mål.

Vi körde till Näsbyholmssjön där det blåste rejält. Några hittade lite mera lä men fikade gjorde vi allihopa!Artlista:

Bläsand, skedand, gräsand, gravand, snatterand, sothöna, kricka, vigg, knipa, brunand, grågås, vitkindad gås, brun kärrhök, ormvråk, glada, kråka, skata, kaja, havstrut, gråtrut, skrattmås, fiskmås, knölsvan, skäggdopping, storskarv, gråhäger, trana, strandskata, ringduva, korp, fasan, tofsvipa, koltrast, taltrast, stare, rödhake, nötväcka, blåmes, grönfink, talgoxe, sädesärla, trädkrypare.

Totalt 42 arterAntecknat av Åsa Björklund


Klicka för större bilder

Almåsa 2024-02-11

Kl. 9:00 – 13:00

13 deltagare (8 kvinnor & 5 män)

 

 

Det var ett glatt gäng som trots det blåsiga vädret träffades för fågelskådning vid Almåsa koloniområde. Fåglarna tyckte kanske det var lika blåsigt som vi för de lyste till stor del med sin frånvaro. Vi började vår promenad och tittade förgäves in bland snår och uppmot trädtoppar. Intet liv kunde skådas. Till slut syntes en och annan blåmes och även ett par glador svävade förbi över oss. Turen gick vidare med utsiktöver ett vackert jordbrukslandskap med stora gräsbevuxna kullar. På en stolpe syntes en rovfågel, en ormvråk i ljus dräkt som sedan lyfte och flög ned mot horisonten.

 

När turen vände in mot koloniområdet fick vi synpå koltrast och talgoxe samt hörde nötväckan. Kort därefter flög en större fågel förbi, som visade sig vara en stenknäck, och landade i en trädtopp där vi hade god tid på oss att beskåda den.

 

Utan några fler obsar drog vi oss tillbaka till bilarna för att hämta fika och gick bort till en fikaplats som erbjöd lite lä där vi dukade upp med termosar och smörgåspaket. Mätta och belåtna efter rasten beslutade vi sedan att ta en tur vidare till Husie Mosse. Här blåste det än värre, men utdelningen av fågelarter var något större. Inte långt från parkeringen satt en flock med grönfinkar stilla och villiga att beskådas. I dammen syntes sothöna, storskrake, gravand och gräsand. När promenaden tagit oss nästan hela varvet runt fick vi även syn på en gråhäger i vassen.

 

Allt som allt blev det en trevlig och regnfri tur och 28 arter att beskåda!

 

Artlista: Kaja, råka, storskarv, blåmes, röd glada, tornfalk, skata, ringduva, ormvråk, fiskmås, koltrast, stenknäck,talgoxe, nötväcka, knölsvan, kråka, grågås, domherre, gräsand, grönfink, sothöna, vigg, storskrake, bofink, vitkindad gås, gråhäger, skrattmås, gravand

 

28 arter

 

Anna Gustafson


Klicka för större bilder

Västra Hamnen 24-01-28

Kl: 9:00 - 13:00

12 deltagare (5 kvinnor, 7 män)

Skärsnäppor. Foto: Roger

Hela tolv förväntansfulla Malmöornitologer (5 kvinnor och 7 män) samlades för första gången 2024 på Kockums fritisparkering i Västra Hamnen söndagen 28/1. Det var mulet men vinden var svag och termometern visade på några plusgrader.


Erfarenheten bland deltagarna varierade, vilket gjorde att många frågor ställdes, något som alltid är stimulerande.

Det första vi gjorde var att gå till Turbinkanalen, en känd lokal för smådopping, och snart besannades detta då inte mindre än 15 fåglar sågs. Förutom doppingarna såg vi knölsvanar, gräsänder, vigg och storskrakar – i vattnet. Flygandes och bland buskarna iakttog vi olika svart- och vitfåglar samt olika mesar.

Efter detta anträdde vi strandpromenaden, vilket åtminstone till en början var något av en besvikelse, då man vid tidigare exkursioner sett betydligt fler sjöfåglar än vi kunde göra idag. Det gjorde å andra sidan att ett par av deltagarna, bl a undertecknad föreslog att den planerade medellånga promenaden skulle utsträckas till helikopterplattan på halvöns motsatta sida.

Under promenaden hjälptes deltagarna åt med att identifiera allt fler fåglar och med att berätta detta för kamraterna i gruppen, en alltid lika uppskattad vana, då man därmed ökar chansen att upptäcka fåglarna.

Under sista hälften av sträckan mot helikopterplattan vek vi av något från strandpromenaden, varvid vi såg åtskilliga småfåglar, bl a några grönfinkar och gråsiskor.

Väl framme vände vi åter kikare och tuber ut mot havet och koncentrerade oss på den lilla fyrholmen Råttfällan.

Där såg vi först mängder med storskarvar och en del ejdrar. Så småningom upptäckte vi bland klipporna enstaka vadare, som de kloka i gruppen fastställde var skärsnäppor – hela fem stycken såg vi i det nu allt klarare vädret. Efter detta tog vi oss så sakteliga till några bord och bänkar för en välförtjänt fika innan vi fortsatte till vår utgångspunkt nöjda med dagens något utsträckta medellånga fågelskådarpromenad.


Arter: vitkindad gås, knölsvan, gräsand, vigg, ejder, knipa, småskrake, smådopping, skäggdopping, ringduva, rörhöna, sothöna, skärsnäppa, tordmule, skrattmås, fiskmås, gråtrut, havstrut, storskarv, skata, kaja, kråka, blåmes, talgoxe, koltrast, björktrast, pilfink, grönfink, gråsiska.


Summa: 29 arter


Serge PadoanKlicka för större bilder


Värpinge 23-12-10

Kl 9:20 -12:20

7 deltagare (3 kvinnor, 4 män)

Bläsänder, Foto: Maj-Lis
Knölsvanar. Foto: Maj-Lis
Ankor. Foto: Per-Åke


I mulet regnigt väder med 3-4 plusgrader inleddes exkursionen till denna tätortsnära stjärnlokal. Regnet upphörde som tur var efter 1 timme. Lokalen som är ett resultat av verkets reningsprocess är viktig för fåglar som lever i eller vid vatten m. a. o. anpassade till det samma både under- och ovanifrån. Smådopping t. ex.( 15 ex för dagen ) uppsöker fast underlag (boet) endast under häckningen. Arten har på lokalen en av sina viktigast förekomster i Sverige. Bland de många änderna sågs bl.a. ett 40-tal snatteränder. Av besökande tättingar (främst bärätare) dominerade björktrastar med ett par hundra individer. Av däggdjur sågs en ekorre.

Nyligen har beslutats att lägga ner reningsverket vilket nog riskerar inverka negativt på det rika fågellivet. Även om dammarna ska bevaras så äventyras det rika livet på mikroorganismer som är viktigt för lokalens ekosystem.Artlista:

Smådopping, gråhäger, storskarv, sothöna, rörhöna, fiskmås, skrattmås, gråtrut, knölsvan, grågås, vitkindad gås, bläsand, snatterand, kricka, skedand, gräsand, brunand, vigg, knipa, ringduva, större hackspett, ormvråk, sparvhök, tornfalk, forsärla, gärdsmyg, blåmes, talgoxe, rödhake, björktrast, rödvingetrast, koltrast, sidensvans, domherre, kråka, råka, kaja, skata.


Summa  38 arter


P. G. Larsson


God Jul och Gott Nytt ÅrYddingesjön 23-11-19


Exkursionen ställdes in på grund av dåligt väder.

Klagshamn 23-10-22

Kl. 09:00-13:00

Deltagare: 10 (5 kvinnor o 5 män)


Efter att vi kommit in i bilarna kunde konstateras att det var inte MINDRE dimmigt vid resans mål - Klagshamn och badplatsen där, snarare MER än vid starten. Dock väl framme var det nästan kav lugnt och i alla fall väldigt stilla - kanske hade man vant sig vid hård vind och förväntade sig det... Vi gick vidare till hamnen och Klagshamns udde där vi stannade tills vi började känna oss hungriga och gick tillbaka till bilarna för att packa ur matsäcken. Maj- Lis tog emot oss på en bänk i solen. Härligt varmt och skönt trots att vi är en god bit in i oktober.
Efter fikan bestämdes att vi skulle flytta bilarna till ridklubben och gå över vägen in bland snåren till plattformen där. Sagt och gjort, bilarna flyttades och vi fann det väl spångat, tur det för vätan var påtaglig en bit ut. Vi begav oss till plattformen, varifrån vi fick god utsikt över vattnet och ytterligare några fågelobsar.


Artlista:

Rödhake, Talgoxe, Blåmes,Grönsiska, Svarthätta, Gransångare, Stjärtmes, Pilfink, Bofink, Skäggmes, Domherre, Steglits, Sånglärka, Trädlärka, Sädesärla, Kungsfågel, Större hackspett, Stare, Koltrast, Taltrast, Sparvhök, Blå kärrhök, Ormvråk, Havsörn, Grågås, Kanadagås, Vitkindadgås, Skata, Kaja, Kråka, Ringduva, Gråtrut, Havstrut, Fiskmås, Skrattmås, Storskrake, Skedand, Gräsand, Gravand, Bläsand, Småskrake, Storskrake, Skäggdopping, Knipa, Vigg, Ejder, Sothöna, Knölsvan, Storlom, Skärsnäppa /50 arter


Fler bilder under fliken Bildgalleri

Bläsand. Foto: Robert

Dörröds Fälad 23-10-08

Kl. 08.00-13.30

Deltagare: 9 ( 5 män o 4 kvinnor)


I dag är målet Dörröds Fälad där vi hoppas få se bl.a. Nötkråka.

Vädret är soligt men lite kyligt.

Direkt när vi stiger ur bilarna ser och hör vi många småfåglar. Vid ett äppelträd i närheten hoppar många rödhakar och talgoxar. I ett torrt träd syns en varfågel. Vi står kvar en stund och njuter av det fina höstvädret och alla fåglarna.

Vi går vidare mot Kullatorpet och in på fäladen.

Nu är det nötkråka som gäller! Trots idogt letande ser vi ingen nötkråka men tranorna flyger på himlen och i träden hackar flera större hackspettar.

När vi ska gå vidare vet ingen med säkerhet vilken väg som är den rätta. Vi väljer ett av alternativen och så småningom inser vi att det nog inte var den rätta vägen ( vi går nämligen inne i barrskogen). Men vi vandrar vidare och plötsligt hittar några lyckliga många kantareller!

Vi kommer fram till en öppen plats där det finns bord och bänkar –perfekt för nu behöver vi mat och dryck.

Efter pausen känner vi oss pigga igen och vandrar vidare. Vi hittar Skåneleden och en skylt ”Kullatorpet 1 km” så vi har inte irrat iväg så långt. Svampplockarna hittar ännu mer kantareller och vi andra njuter av det soliga höstvädret.

Under dagen har vi sett otaliga rödhakar och korparnas omisskänneliga läte har följt oss under vandringen.


Artlista:

rödhake, talgoxe, korp, glada, blåmes, tornfalk, vitkindad gås, grågås, ormvråk, varfågel, bofink, gråkråka, taltrast, kungsfågel, koltrast, lövsångare, gransångare, större hackspett, trana, storskarv, nötväcka, trädkrypare, fiskmås, ladusvala, gärdsmyg, skata, ringduva


Totalt: 27 arter


ÅsaBjörklund


Många fler bilder under fliken Bildgalleri

Varfågel. Foto: Robert

Falsterbo fyr och Skanörs ljung 2023-09-24

Kl. 8:00-12:30

9 deltagare (4 kvinnor, 5 män)


Samma skådespel varje år i september-oktober. Skogarna töms på våra bofinkar som flyger till kontinentala västeuropa för att tillbringa vintern där. Dom är dessutom många – det finns fler bofinkar än människor i Sverige - så det blir oftast det dominerande inslaget i flyttfågelsträcket särskilt vid falsterbonäset, lands ände, så även denna gång.

Vid fyren informerade Göran Pettersson förtjänstfullt om ringmärkning. Av dagens infångade fåglar förevisades bl.a. kungsfågel, blåmes och rödhake.

Aktiviteten på rovfåglar vartill en början låg men framåt lunch kom det igång ordentligt vid ljungen med rödglada som vanligaste art. I det soliga,varma sensommarvädret var rovfåglarna inte så samarbetsvilliga. De flesta färdades på alltför hög höjd för att kunna avnjutas optimalt, något som varierar från dag till annan.


Artlista: Smådopping,gråhäger, storskarv, gråtrut, fiskmås, skrattmås, knölsvan, prutgås, stjärtand, gräsand, sothöna, kustpipare, ringduva, större hackspett, ormvråk, rödglada, sparvhök, tornfalk, sånglärka, trädlärka, sädesärla, ladusvala, kungsfågel, blåmes, talgoxe, rödhake, svarthätta, bofink, bergfink, grönfink, hämpling, grönsiska, kråka, råka, kaja, skata, stare.


Summa 37 arter


P. G. Larsson


Fler bilder i Bildgalleri

Stjärtand. Foto: Christer

Spillepengen + Lomma södra 23-09-05

Klockan 18:00-21:00

Sju deltagare (5 kvinnor, 2 män)

 

Det var en vacker sensommarkväll, då Malmöornitologer började samlas på Själlandstorget. Det var fortfarande varmt och flera av oss hade badat under dagen. Kanske var detta orsaken till att så få personer dök upp. Inalles var vi sju som satte oss i två bilar för transport till kvällens lokaler. Det kunde ha blivit åtta men en person avvek då valet av lokaler inte föll på några på promenadavstånd. De som valdes blev i stället Spillepengen och Lomma södra. 

Vår lilla skara anträdde stigarna över Spillepengens konstgjorda kullar och lät sig inte avskräckas av de stora kaukasiska herdehundar som vaktar avfallsanläggningen - bakom höga staket, bör man kanske påpeka.

Från skådarplattformen på norra sidan kunde så skådningen genomföras. Det fick bli med handkikare, då ingen tagit med tub. En av de två nykomlingarna i gruppen hade inte ens handkikare. Alla verkar ha varit inställda på en stadsparksvandring. Trots detta och de irriterande myggen blev det ett ganska gott skådningsutbyte.

Den första fågel som identifierades, förutom de vanliga vit- och svartfåglarna, var en ägretthäger, som trots det långa avståndet syntes väl pga sin vita färg. Efterhand kunde allt fler fågelarter identifieras, dock endast två vadare, tofsvipa (stor flock på avstånd) och storspov (hördes drilla men sågs inte). I övrigt rörde det sig mest om gäss och änder samt nämnda vanliga fåglar. På väg tillbaka till bilarna flög en spillkråka över stigen (vad annars på Spillepengen?) och en av nykomlingarna, dock en van skådare, i gruppen var först med att få syn på några gråa flugsnappare i ett dött träd.

Väl vid Lomma södra kunde flera arter varav ytterligare några vadare iakttas, större strandpipare med sina karakteristiska beteenden vid födosökningen på stranden, kärrsnäppa, gluttsnäppa och rödbena. Kvällen var fortsatt skön men skådningsförhållandena inte optimala, då vi hade motljus. Vi fick dock njuta av en vacker solnedgång innan vi anträdde vägen hem och önskade de nykomna skådarna välkomna åter, förhoppningsvis då till utflykter med tydligare anvisningar rörande tilltänkta lokaler och lämplig utrustning.

 

Tyvärr saknade vi förutom tub också en lämplig kamera, så det blev inga bilder tagna.


Identifierade arter:
Blåmes, brun kärrhök, fasan, grå flugsnappare, grågås, gråhäger, gråkråka, gråtrut, gräsand, havstrut, kaja, knölsvan, kärrsnäppa, ringduva, råka, rödbena, skata, skedand, skrattmås, stare, stjärtand, storskarv, storspov, större strandpipare, tofsvipa, tornfalk, vitkindad gås, ägretthäger.
Totalt 28 arterSerge Padoan

Solnedgång. Foto: Maj-Lis

Äspet, Åhus + Herkulesdammarna, Kristianstad 23-08-20

Klockan: 9:30-14
7 deltagare (5 kvinnor, 2 män)


Efter den regniga och varma natten var som väntat söndagsmorgonen 20/8 dimmig och förutsättningarna för fågelskådning inte optimala. Trots detta samlades strax efter kl 8 sju tappra fågelskådare (sju kvinnor varav två biologistudenter och två män) på Själlandstorget för avfärd mot Täppet i Åhus.

Efterhand föreföll dimman lätta under resan och från bilarna iakttogs bl a tranor. Väl framme vid havsbandet var tyvärr dimman som tätast men vi gav oss inte och började sakta gå mot Äspets östra fågeltorn allt medan såväl kikare som tub kom till användning. Vi såg då bl a kråkor, starar och sädesärlor samt flygande flockar med ljusa vadare, senare identifierade som större strandpipare. I buskagen intill strandlinjen visade en gök och en törnskata upp sig fint.


Nära tornet stannade vi en längre stund, då tornets plattform var upptagen av en större grupp skådare från Lund. Från marken kunde vi trots dimman någorlunda väl identifiera flera vadare i lagunen, främst kärrsnäppor, nämnda större strandpipare och enstaka brushanar därtill vitkindade gäss och ett par änder, nämligen skedand, gravand och gräsand. Bäst kunde vi ägna åt att noga betrakta en myrspov, som valt att födosöka bland grästuvorna ett tiotal meter från oss. Strax därefter lämnade Lundagänget plattformen och vi kunde gå upp och börja spana därifrån och lyckades bl a med tips från dem få syn på flera olika vadare. Vi hade också hjälp av att dimman vid 12-tiden börjat lätta.

När vi riktade kikarna ut mot havet såg vi utöver fåglar också sälar. Så småningom gick vi ner och tillbaka till ett lämpligt fikaställe i början på naturreservatet. Väl förplägade beslöt vi att prova någon annan lokal och valde Herkulesdammarna, som dock så här års gav ett magert utbyte, trana, sothöna, gräsand, brun kärrhök och skräntärna. Efter detta anträdde vi hemfärden under vilken man från bilarna fick syn på två flockar storkar, den ena nära Kristianstad och den andra någonstans i mellanskåne. Trots de till en början dåliga förutsättningarna blev skådningsresultatet bra med sammanlagt 43 arter.

Gruppens äldre medlemmar gladdes speciellt åt närvaron av de två unga studenternas, som vi hoppas skall komma på kommande exkursioner.


Tyvärr hade ingen av oss med sig kamera. Bilden är från ett av mina tidigare besök vid Äspet.


Identifierade arter:
Blåmes, brun kärrhök, brushane, fiskmås, gravand, grågås, gråhäger, gråkråka, gräsand, grönbena, gulärla, gök, havstrut, hussvala, kaja, knölsvan, kärrsnäppa, ladusvala, lärkfalk, myrsnäppa, myrspov, ormvråk, pilfink, ringduva, råka, rödbena, rödhake, skata, skedand, skrattmås, skräntärna, skärfläcka, småsnäppa, sothöna, stare, storskarv, större strandpipare, sädesärla, tofsvipa, trana, törnskata, vit stork, vitkindad gås.
Totalt 43 arter

Serge Padoan

Skärfläckor. Foto: Serge

Krankesjön 2023-06-09

Klockan: 18 - 22

11 deltagare (9 kvinnor, 2 män)


Två bilar körde från Själlands torg och mötte upp de andra vid mötesplatsen. 

Vi gick genom den rikt växande naturen med massor av olika träd och växter - och bara njöt av det. Solen strålade och en stark vind blåste från öster. Vindstyrkan tror vi påverkade småfåglar och myggor, så att vi inte såg så väldigt många. Men vi hörde! Så på promenaden från Stensoffa mot Almen lyssnade vi intensivt på de olika fågellätena. Några tyckte det var bra för att lära sig känna igen olika arter, t ex den som skriver. Det var ibland mycket svårt att få syn på de mindre fåglarna i och med de ymniga bladverken. Vi lyssnade bl a på skönsång av taltrast, trädgårdssångare, lövsångare, gransångare och härmsångare. (Vi lade märke till en stor bok, som hade fått fler än en stam.)


Vid fågeltornet Almen fick vi utdelning. Där fick vi under en längre tid följa en fiskgjuse som letade fisk och till slut tog en ganska rejäl fisk i klorna. 


Vinden tog i och en del av oss frös nog en del. Vi fortsatte gå mot Sjötorps ängar, där vi till slut rastade vid bänkarna. Enkelbeckasin, buskskvätta, ängspiplärka, tofsvipa, starar i olika åldrar. Vid rastplatsen tog vinden i än mer och alla medhavda klädesplagg åkte fram. På vägen tillbaka hade vi sådan tur att vi vid ett snår, som vi observerat på ditvägen, fick syn på både en törnsångare och en törnskata och en unge, av vilken art minns jag ej. Törnsångaren identifierades först med sin sång. Morkullan, som vissa gärna velat se, dök ej upp. Solen strålade fortfarande där borta i väster fast klockan blivit kväll. 


Mycket nöjda med denna fredagsafton körde vi hem i skymningsljuset.


Artlista:

Kaja, kråka, skata, råka, ringduva, fiskmås, sånglärka, gulsparv, gök, bofink, svarthätta, koltrast, taltrast, gransångare, trädgårdssångare, härmsångare, lövsångare, knölsvan, fiskgjuse, knipa, skrattmås, fisktärna, glada, tofsvipa, ängspiplärka, stare, buskskvätta, enkelbeckasin, törnsångare, törnskata.


Totalt 30 arter 


Vidpennan: Monika Norell


Två bilder tagna av Carina, törnskata och fiskgjuse.

Knösen 2023-05-14

13 deltagare (7 kvinnor 6 män)

Kl.08:00 - 14:00


Vi samlades på mötesplatsen redan klocka 8, och samåkte till Skanörs kyrka.

Där anslöt ytterligare 2 deltagare. Vädret var rätt soligt, och frisk sydostvind blåste. På kyrktaket sågs en tornfalk vilket fick oss att tänka på filmen Falkens öga.


Vi började vandra norrut längs bilvägen mot Knösen som är den norra udden på Falsterbohalvön. En törnsångare både sjöng och visade upp sig i en liten björk.

Annars var det mest öppna betesmarker, som nu betades av en väldig massa vitkindade gäss. En och annan rödbena flyktspelade, mycket sånglärkor likaså. Buskskvätta syntes på ett staket, det var årets första för många av oss. Längre norrut passerade vi en skog till höger om vägen och framme vid Knösen fanns en låg tallskog med bland annat järnsparv.

Efter att ha passerat en besvärlig stätta fortsatte vi på stigen längs stranden en bit västerut så att vi fick bra utsikt över den västra reveln och vattnet hitom. Där hittade vi en hyfsad fikaplats dock utan bord och bänkar.

Vi hade hoppats på en hel del vadare här men fick bara strandskata, storspov och skärfläcka. Å andra sidan flög det förbi många kentska tärnor, förmodligen på väg mellan fiskevattnen och häckningsplatsen på Landgrens holme.

En småtärna behagade också visa sig, med tidigare observerad fisktärna blev det 3 tärnarter.
Efter en väl tilltagen fikapaus fortsatte vi på stigen som nu gick söderut längs stranden. Sävsparv sjöng i vassen och alla 3 svalarterna visade sig. Lite längre fram gick det att passera staketet och via en väg komma tillbaka till bilarna. Vi var lite trötta efter den rätt långa vandringen men hade med oss många intryck av både fåglarna och det speciella landskapet. 


Sven-Erik


Artlista:

Vitkindad gås, Grågås, Knölsvan, Gravand, Bläsand, Gräsand,

Storskrake, Fasan, Tornseglare, Gök, Ringduva, Strandskata, Skärfläcka,

Tofsvipa, Storspov, Rödbena, Skrattmås, Fiskmås, Gråtrut, Kentsk tärna,
Småtärna, Fisktärna, Storskarv, Gråhäger, Röd glada, Ormvråk, Tornfalk,

Törnskata, Skata, Kaja, Råka, Kråka, Talgoxe, Sånglärka, Backsvala,
Ladusvala, Hussvala, Gransångare, Trädgårdssångare, Ärtsångare,
Törnsångare, Stare, Koltrast, Buskskvätta, Järnsparv, Sädesärla,

Ängspiplärka, Bofink, Grönfink, Hämpling,
Gulsparv, Sävsparv


Totalt 52 arter


PG


Fler bilder i Bildgalleri

Törnsångare. Foto: Christer

Ribersborg och Slottsparken i Malmö 2023-05-07

Kl.09:00 – ca 12:10

18 deltagare, (11 kvinnor & 7 män)

Vi samlas vid kallbadhusets brygga vid Ribersborgsstranden en behaglig solig klar morgon med lite vindbyar. Längre bort på strandområdet pumpar adrenalinhöjande hög musik ut från högtalare i samband med hinderbaneloppet Toughest Family. Helt oberörda av allt ståhej flyger ladusvalor ideligen fram och tillbaka vid bryggan, någon slår sig ner på sandstranden intensivt kvittrande eller in under bryggan för att stunden efter flyga vidare, även några hussvalor visar sig. Längre bort i bukten simmar ett småskrakspar, drygt ett tiotal knölsvanar är samlade i området, sädesärlor syns vid strandkanten.

 

Vi fortsätter till Öresundsdammarna där det tydligt framgår att det är ruvningstider. Än här än där syns sothöna, gråhakedopping och knölsvan ruvande i sina bon i vassen. En del har kommit lite längre i processen, en sothöna dyker flitigt om och om ner undervattenytan för att hitta mat till sina fyra glupska små duniga fågelungar med röda huvuden. Ett gräsandspar kommer simmande med hela tio små pigga fågelungar mer eller mindre på rad. En svartvit flugsnappare uppenbarar sig, gransångare siktas uppe i toppen av enbjörk, en törnsångare visar sig i en sälgbuske vid kanten avdammen.

 

Vi fortsätter längs med kanalen mot Slottsparken där en häger har slagit sig till ro. Vi slår oss ner dels vid möllan och dels intill kanske världens största insektshotell för en fikapaus med utbyte av intressanta erfarenheter och tips. Efteråt fortsätter vi vidare in i parken, spanar upp mot träden efter hornugglor, utan framgång.

 

Vi går längs med den stora dammen för att sen vika av och gå tillbaka till slutdestinationen på Ribban. Dagens exkursion genomfördes under en ljuvlig tid på året bland en riklig mångfaldav vårblommande träd och buskar – vitblommande hagtorn, hägg och päronträd, rosablommande rosentry, lilablommande syren som ett litet prunkande axplock.

 

Artlista: Hussvala, ladusvala, småskrake, knölsvan, sädesärla, fiskmås, gråtrut, skäggdopping, fisktärna, gräsand, kaja, kråka, lövsångare, blåmes, stare, ärtsångare, sothöna, gråhakedopping, talgoxe, rörhöna, ringduva, koltrast, skata, skrattmås, pilfink, svartvit flugsnappare, gransångare, grågås, vigg, törnsångare, häger, fasan, vitkindad gås, tamduva, bofink, svarthätta, strandskata.

 

Totalt:37 arter

 

Ann-CharlotteDahlbäck


Fler bilder i Bildgalleri

Grå häger. Foto: Robert

S:t Pauli kyrkogård 23-05-02

Kl 18-19:30

14 deltagare (9 kvinnor, 5 män)

 

En vacker men något kylig kväll samlades 14 deltagare på Själlandstorget. Enligt programmet var den tilltänkta lokalen Malmös närhet. Efter samråd och konstaterande att det blåste för mycket vid kusten, beslöts att lokalen fick bli S:t Pauli kyrkogård med hopp om att få se trädgårdsträdkrypare, göktyta och brandkronad kungsfågel. Väl på plats blev det en behaglig och bekväm promenad, först på södra kyrkogården, därefter på mellersta, följt av norra och så åter mellersta, där flera av deltagarna avvek, vilket de aviserat tidigare.

Allt i enlighet med erfarenheter från tidigare besök påträffades flest fåglar i mellersta kyrkogården, framförallt i minneslunden. Träd och buskar var fortfarande relativt kala, vilket underlättade spaningen. De flesta fåglarna identifierades genom att vi fick syn på dem, några enbart på lätet.

Utbytet blev relativt magert men vi gladdes åt att högt uppe i trädtopparna få syn på en liten flock juvenila svartvita flugsnappare, på vilka den svarta delen av fjäderdräkten var gråbrun snarare än svart, och åt att tre trastarter kunde iakttas jämsides varvid storlek, färg och form lätt kunde jämföras. De tre önskade fågelarterna lyste tyvärr med sin frånvaro. Med lite god vilja skulle man kunna lägga till gärdsmyg och kungsfågel till listan, men den förstnämnda var jag ensam om att att få en mycket snabb flukt på, när den kom flygande tätt över marken framför mig och den sistnämnda tyckte jag mig höra blandat med stadens alla ljud. Dessa räknar jag därför inte med.

I taxonomisk ordning enligt Sverigelistan blev därför vår


Artlista:

Sparvhök, Fiskmås,Tamduva, Ringduva, Skata, Kaja, Råka, Kråka, Blåmes, Talgoxe, Gransångare, Svarthätta, Ärtsångare, Koltrast, Björktrast, Taltrast, Rödhake,

Svartvit flugsnappare, Rödstjärt, Bofink, Grönfink 

Totalt 21 arter


Serge Padoan


Fler bilder i Bildgalleri

Taltrast. Foto: Per-Åke
Sädesärla. Foto: Per-Åke

Barsebäck 2023-04-16

13 deltagare (8 kvinnor, 5 män)

Kl. 09:00 - 14:30Regnet hängde i luften när vi begav oss mot Barsebäcks hamn, men väl framme på parkeringen i utkanten av byn var vädret bättre. Vi vandrade först söderut på en liten grusväg och hörde snart en taltrast sjunga från ett litet träd. En bit fram svängde vi ner mot havet förbi en skogsdunge med sjungande gransångare och en kraxande råk-koloni. Framme vid stranden kom tubkikarna till användning, bland annat sågs gravand, silltrut, snatterand, sträckande ejder och på närmre håll sädesärla och ladusvala. I närheten av bunkern som är ett bra ställe för att spana på ejdersträck såg vi också skedand och havstrut. Vid ena hamnpiren hittade vi en bra fikaplats, och kunde avnjuta sjungande grönfinkar och kringflygande starar.
Efter fikapausen drog vi oss till Barsebäcks mosse, en ny lokal förmånga av oss, den är en stor huvudsakligen vassbevuxen våtmark som man har bra överblick över från P-platsen men den är ganska svårtillgänglig då det är väldigt blött på större delen av den. Vi fick se sammanlagt 4 bruna kärrhökar, 2 honor och 2 hannar ibland i väldigt spektakulär spelflykt. Det skulle enligt Artportalen ha setts både vitstjärnig blåhake och svarhakad buskskvätta där men vi bedömde det som att chansen att se dem där var rätt liten.
Efter artgenomgång drog några av oss vidare till Löddesnäs där den vitstjärnige skulle vara lättare att få syn på. Mycket riktigt, när vi gått ner en bra bit på spången kom den och satte sig en ett litet dött träd där den kunde avnjutas hyfsat bra i tubkikare. Lite senare sågs en annan individ borta vid Lödde å där satt och vajade på ett ovanligtlångt vasstrå.
Vitstjärnig blåhake är en underart av blåhake så har men sett blåhake blir det inget nytt kryss, men det är i vilket fall en väldigt tjusig fågel. Sammanfattningsvis blev en lyckad och artrik exkursion,


Artlista:

Vitkindadgås, Grågås, Knölsvan, Gravand, Skedand,
Snatterand,Bläsand, Gräsand, Kricka, Vigg,
Ejder, Småskrake, Fasan,Ringduva, Sothöna,
Strandskata, Tofsvipa, Större strandpipare,Storspov, Rödbena,
Skrattmås, Havstrut, Gråtrut, Silltrut,Storskarv,
Gråhäger, Brun kärrhök, Tornfalk, Skata, Kaja,
Råka, Kråka, Blåmes, Talgoxe, Skäggmes,
Sånglärka,Ladusvala, Gransångare, Stare, Koltrast,
Taltrast, Vitstjärnigblåhake, Gråsparv, Sädesärla, Bofink,
Grönfink, Hämpling,Sävsparv


Totalt48 arter


Ing-Brittoch Sven-Erik


Fler bilder i Bildgalleri


Öresundsdammarna 2023-04-04

Kl. 18:00-19:30

12 deltagare, ( 6 män o 6 kvinnor)


Nu är det dags för säsongens första kvällsexkursion och vi samlas på den vanliga samlingsplatsen. Glädjande nog så finns flera nya medlemmar med på exkursionen.

Vädret är soligt men lite kyligt.

Vi parkerar vid Restaurang Ribersborg och börjar gå runt dammen.

I dammen hittar vi både smådoppingar och gråhakedoppingar. På gräsmattorna ser vi rörhönor och vitkindade gäss. Vi ser / hör inte så många småfåglar som vi hade hoppats på. Orsak – kanske lite för kyligt?

Som avslutning går vi ner mot stranden för att se några nya arter - magert resultat! Inte så många fåglar och den enda nya arten, bläsand, ligger långt ut.

Snart är vi tillbaka vid bilarna igen efter en trevlig kvällspromenad!


Artlista:

fiskmås, skrattmås, gråtrut, ejder, sothöna, rörhöna, vigg, gräsand, bläsand, grågås, vitkindad gås, kråka, kaja, skata, smådopping, gråhakedopping, knölsvan, storskarv,

fasan, strandskata, ringduva, koltrast, stare, blåmes, talgoxe, gransångare


Totalt: 26 arter


Åsa Björklund


Fler bilder i Bildgalleri

Knölsvan. Foto: Maj-lis

Vomb 2023-03-19

Kl. 9:00 - 14:00

16 deltagare (8 kvinnor, 8 män)

 

Ett gäng malmöornitologer trotsade denna söndag dimman och begav sig till Vomb för att skåda fågel. Även om vädret var grått märktes tydligt vårens ankomst i den ljumna temperaturen och med sånglärkornas sång så fort vi steg ur bilarna.

Ute på åkrarna syntes även ett stort antal tofsvipor. Grönfinkarna följde oss längs vägen och så gjorde senare även sävsparven. Längre ut i våtmarkerna sågs gräsand, bläsand, snatterand och kricka. Vi följde stigen med jämna stopp för att med tubkikare identifiera fler arter, däribland rödbena, brushane och större strandpipare. En grupp på fem grå hägrar flög förbi och något senare seglade även en havsörn över oss. Sädesärlan blev ännu ett vårtecken och några lyckliga fick en glimt av kungsfiskaren när den gled förbi över vattenytan.

Vi begav oss tillbaka till bilarna för att köra mot det närliggande fågeltornet och väl framme packades termosar och fika upp. Ute på ängarna sågs inte mycket nytt, men efter ett tag kom en flock starar på besök. Uppifrån tornet sågs knipor ute på sjön och ännu en havsörn, samt en röd glad flög förbi. Innan avfärd sågs kungsfågel och trädkrypare i skogsdungen bredvid fikaplatsen. Dagen avslutades med en tur till Bysjön och Vombs ängar och där sågs bland annat ägretthäger, stenknäck, skäggdopping och vit stork.

 

Artlista: Nötväcka, skäggdopping, större hackspett, domherre, bergfink, stenknäck, storspov, ägretthäger, vit stork, kaja, ringduva, skata, blåmes, talgoxe, bofink, koltrast, grönfink, havsörn, skrattmås, råka, kråka, gråhäger, kricka, knipa, fasan, gräsand, rödhake, tofsvipa, röd glada, grågås, vitkindad gås, rödbena, större strandpipare, trädkrypare, kungsfågel, kungsfiskare, stare, vigg, sothöna, rörhöna, sångsvan, storskarv, sädesärla, brushane, snatterand, skedand, sävsparv, bläsand, gravand, fasan, sånglärka

 

Totalt:51 arter

 

Anna Gustafson


Fler bilder i Bildgalleri


Sävsparv. Foto: Håkan

Almåsa 2023-02-19

Kl. 9.00-13.00

15 deltagare (8 kvinnor, 7 män)

Det glada fågelskådargänget samlades vid gårdsbyggnaderna på Almåsa Fritidsby, Sveriges största koloniområde med 650 stugor. När betalningen för parkering av bilarna var avklarad så begav vi oss norrut i landskapet utmed en relativt nyplanterad päronallé. Vädret var fint, endast tunna moln på en annars klarblå himmel och cirka 9 grader varmt. Det var väldigt njutbart när vi var i lä men annars kalla vindar. Efter några timmars vandring var vi tillbaka vid gårdsbyggnaderna och vi gick till bilarna och hämtade vår medhavda fika. Rast nere vid föreningens boulebanor som hade fina sittmöjligheter med både bänkar och bord. Så härligt att sitta i solen och dricka kaffe och äta smörgåsar, eller vad man nu hade med sig. Vi fortsatte därefter vandringen utmed Sege å, och njöt av blommande vintergäck, snödroppar, krokus och hasselns små röda små honblommor. Fåglarna sjöng intensivt i slånbuskagen och i täta tujor eller cypresser. Det var förmodligen pilfinkar som förmedlade detta njut bara ljud. När vi kom tillbaka igen för hemfärd hade jag drygt 7000 steg på min stegräknare vilket innebar att vi gått ca 4,5 km med ett normalsteg om 64 cm.

Några av deltagarna hade på hemvägen turen att se en gammal havsörn svävande över området, synd att inta alla fick den möjligheten.


Artlista: Björktrast, Blåmes, Blå Kärrhök, Bofink, Gråhäger, Grågås, Gråtrut, Gräsand, Grönfink, Gulsparv, Havsörn, Kaja, Knölsvan, Koltrast, Korp, Kråka, Pilfink, Ringduva, Råka, Rödglada, Skata, Skrattmås, Sothöna, Stenknäck, Sångsvan,Talgoxe och Vitkindad gås.


Totalt 27 arter


Stefan Mattsson


Fler bilder i Bildgalleri


Stenknäck. Foto: Håkan

Lernacken och Limhamns småbåtshamn 2023-01-22

Kl. 9.00-13.00
17 deltagare (10 kvinnor 7 män)

Det var en något kylig dag som Malmöornitologerna begav sig till Malmös kust för att skåda fågel. Vi började vid utkiksplatsen vid Öresundsbron och gick där en fin promenad som innehöll glimtar från solen. Här sågs bland annat havstrut, småskrake och skäggdopping. Rödhaken flög lågt bland hagtornen och en och annan talgoxe syntes också i snåren. Över gräset flög plötsligt en flock fåglar upp som vi snart kunde arta som trädlärkor. En härlig och inte allt för vanlig syn såhär års! Nere vid brofästet sågs en otrolig mängd sothöns och längre ut under bron guppade ejder. Vi fortsatte upp på en höjd där en tornfalk seglade förbi. Ute i vattnet sågs bläsand och skedand. På vägen tillbaka sågs storskrake och vitkindad gås och när vi skulle sätta oss i bilarna flög en flock grågäss förbi.

Vi tog oss nu till Limhamns småbåtshamn där vi hungriga och smått frusna slog oss ner vid fikaborden där matsäcken intogs med sikt ut över hamnen där smådopping och vigg siktades. När vi fikat klart gick vi en liten promenad i hamnen och fick se såväl snatterand som tordmule samt några kanadagäss som flög förbi. Turen avslutades med uppläsning av vad vi sett under dagen.

Artlista: Rödhake, knölsvan, gråtrut, ringduva, havstrut, råka, fiskmås, skata, ejder, talgoxe, skrattmås, koltrast, kråka, kaja, trädlärka, gräsand, sothöna, storskarv, skäggdopping, småskrake, knipa, gräsand, bläsand, tornfalk, skedand, vitkindad gås, grågås, kanadagås, snatterand, tordmule, smådopping, vigg, storskrake
Antal arter: 33 st

Anna Gustafson


Fler bilder i Bildgalleri

Gräsand. Foto: Per-Åke

Toarp, Björkelunda 2022-12-04

Kl 9:00 - 13:30

13 deltagare ( 5 kvinnor, 8 män)


Först åkte vi till Toarp, parkerade vid Godtemplarvägen. Det var rätt ruggigt, regn i luften hela denna dag, men vi klarade oss rätt bra, en och annan duggregnsskur råkade vi ut för, emellertid var det stundtals svårt att gå, blött och kladdigt i markerna. Fåglarna satt säkert och tryckte nånstans djupt innebland träden….


Vi for vidare till Björkelunda och där såg vi Knölsvan, en av dem var ung, ännu icke vit utan tämligen grådaskig i färgen, de som vet bättre sa att den förmodligen kommit till världen sent denna säsong, till våren kommer även den att ha fått sin karaktäristiska vita färg.

Sothöns och Gräsänder simmade också där omkring.


Vi åkte därefter till Almåsa för att därstädes inta fika och glöggen som föreningen via Maj-Lis bestod. När vi kom dit, och alla bilförare, bl.a. jag själv, klyddat färdigt med parkeringsappen, lyftes alla ryggsäckar med fika ut ur bilarna, jämte glögg, pepparkakor och ädelost på tub ur Maj-Lis. Vi begav oss med bestämda steg till bouleklubben, där vi kunde få bra fikaplatser, t.o.m. tak över huvudet, för att inta vår matsäck. Maj-Lis hon hade t.o.m. skållat och skalat mandel åt oss, dessa fanns liksom russinen till glöggen i en burk bredvid, nån servering skötte hon dock inte, där går gränsen, får man hoppas, utan vi fick serva oss själva. Varmt och gott var det, och juligt!


Vi måste klart gå en sväng i hopp om att hitta fler fåglar, så när vi lämnat ryggsäckar etc. i bilarna igen, gick vi en sväng runt kolonistugorna. Domherrar som åt antingen frön eller knoppar fick vi se ordentligt, alldeles vid stigen där vi gick. Tillbaka vid bilarna fick vi artlistan uppläst för oss, vi hade faktiskt sett en hel del fåglar tillsammans!


Artlista: Talgoxe, Blåmes, Domherre, Fiskmås, Ormvråk, Kaja, Gråhäger, Ringduva, Tamduva, Rödhake, Sothöna, Gräsand, Knölsvan, Gärdsmyg, Kricka, Skata, Röd Glada, Koltrast, Fasan, Gråkråka, Bläsand, Snatterand, Vigg, Bofink, Rödvingetrast, Spillkråka, Grågås, Vitkindad gås, Tofsvipa

Totalt: 29 arter


Cecilia Forss Lasson


Fler bilder i Bildgalleri
Domherre: Foto: Olof

Övedskloster 2022-11-13

Kl 9:00 - 13:30

15 deltagare (10 kvinnor, 5 män)

En disig och småruggig söndag i november var det dags för Malmöornitologerna att bege sig till Övedskloster för att skåda fågel. Under bilfärden sågs storkar och tofsvipor och väl framme vid parkeringen siktades två större hackspettar. Vi vandrade upp mot kyrkan för att bland annat stanna till vid den lilla bäcken i hopp om att få syn på strömstare, men den lyste med sin frånvaro. Istället såg vi en del småfågel i trädkronorna, koltrastar på marken och otaliga mängder fasan på de omkringliggande åkrarna. En rundtur på kyrkogården gav nötväcka, gärdsmyg, rödhake och domherre. På väg tillbaka stannade vi för att se vad som kunde finnas vid en fågelmatare och där syntes entita, pilfink, grönfink och bofink.

Samtidigt kom ett stort antal gråhägrar flygandes över oss som snart följdes av en ståtlig havsörn. 

 

Gladans skri och kråkfåglarnas kraxande följde oss på vägen tillbaka till bilarna där matsäck skulle hämtas upp. Fikapausen erbjöd som tur var tak över våra huvuden då regnet tilltog i styrka för att lagom till att kaffet var urdrucket återigen hade avtagit. En väl dold rovfågel syntes bland träden en bit bort och efter ett tag kunde vi arta den till en sparvhök. 

 

Efter fikapausen begav vi oss mot Vombsjön och på vägen dit fick vi syn på en ägretthäger. Väl framme sågs bland annat sångsvan, knölsvan, kricka och skäggdopping. Bland tallarna sågs även ett gäng nötskrikor. Dagen avslutades med uppläsning av artlistan vid Vombsjöns strandkant.

 

Artlista: Kaja, ringduva, skata, blåmes, talgoxe, sparvhök, bofink, koltrast, grönfink, större hackspett, havsörn, fiskmås, gärdsmyg, sångsvan, knölsvan, råka, kråka, ägretthäger, gråhäger, skäggdopping, kricka, nötskrika, knipa, kanadagås, skrattmås, fasan, gräsand, rödhake, stork, tofsvipa, glada, nötväcka, domherre, grågås, vitkindad gås, pilfink, entita

 

Totalt:37 arter

 

Anna Gustafson


Fler bilder i Bildgalleri

Nötväcka. Foto: Olof

Näsbyholm och Börringe Mad 2022-10-23

Kl 9:00 - 14:00

15 deltagare (5 kvinnor, 10 män)


Det blev ett rätt rejält gäng som samlades denna lite mulna höstsöndag. Vi satte kursen mot Näsbyholm och parkerade vid slutet av den långa allén. Det var behagligt väder, lite mulet och inte så blåsigt. Tornfalk och fasaner syntes direkt, fasanerna var nog nyutsatta inför kommande jakt. Borta vid pumphuset som reglerar vattnet i den numera delvis återställda sjön blev det lite fler obsar, bl.a. gransångare, bläsgås och varfågel, den senare dock på lite långt håll. I sjön låg mycket fågel men motjuset var besvärligt, vi siktade därför in oss på en fikapauspå andra sidan sjön med bättre ljus. På återvägen till bilarna sågs domherrar i en trädtopp och högt uppe kretsande ormvråk och sparvhök. Några hade också turen att få se en blå kärrhök innan den försvann in i eller bakom energiskogsplanteringen vid sidan av allén.
Efter en biltur till andra sidan Näsbyholmssjön dukade vi upp matsäck vid picknickborden och kunde spana av sjön mer eller mindre samtidigt med kaffedrickandet. Här sågs ytterligare bläsgäss förutom vitkindade och grågäss, minst en röd glada gled förbi, både skäggdopping och smådopping syntes men ganska långt borta. Många brunänder syntes också.
Dagens sista stopp tog vi vid Börringe Mad också det en rätt nyskapad våtmark. Skedand och snatterand syntes bra och en rödbena visade sig. En del kringdragande ormvråk och röd glada syntes också. Granskogen som brukar hysa en hägerkoloni var nu avverkad så vi får se hur det går för dem nästa vår.

Vi avslutade vår exkursion här rätt nöjda med vädret som var bättre än väntat men kanske lite besvikna på att det inte blev så många stora rovfåglar.


Artlista:

Vitkindad gås, Grågås, Bläsgås, Knölsvan, Skedand, Snatterand, Bläsand, Prutgås,

Gräsand, Kricka, Brunand, Vigg, Knipa, Fasan, Smådopping, Skäggdopping,
Gråhäger, Storskarv, Sparvhök, Blå kärrhök, Röd glada, Havsörn, Ormvråk, Sothöna, Tofsvipa, Rödbena, Skrattmås, Fiskmås, Ringduva, Större hackspett, Tornfalk,
Varfågel, Skata, Kaja, Kråka, Korp, Talgoxe, Gransångare, Kungsfågel, Stare, Koltrast,
Rödhake, Pilfink, Bofink, Domherre, Grönsiska


Totalt 46 arter


Ing-Britt och Sven-Erik


Fler bilder i BildgalleriAningslösa fasaner och en förbiflygande blå kärrhök.  Foto: Olof

Falsterbo fyr och Skanörs ljung 2022-10-02

Kl. 8:00 - 13:30

11 deltagare (4 kvinnor, 7 män)

Sparvhök. Foto: Per-Åke

Dagens mål är Falsterbohalvön och vi hoppas få se många olika arter rovfåglar.

Vädret är halvsoligt så det blir nog en bra dag!


Vi kör iväg och parkerar på Flommens Golfklubb ( säkraste stället för att hitta p-plats ). Det blåser rejält men solen skiner. Under promenaden till fyren ser vi många flockar av bergfink/bofinkar, gråhäger och div. andarter.

Framme vid fyren finns P-G Bentz (som vanligt lördag o söndag) och han guidar bland alla fåglar som hörs och syns.

Många sparvhökarflyger förbi, i kanalen finns smådopping, brunand och vigg.

Vid horisonten syns storlom, prutgäss och sjöorre.

Ringmärkningenär i full gång och P-G visar upp några arter : rödhake, kungsfågel, grönsiska och gärdsmyg.


Vid 11-tiden börjar vi bli kaffesugna så vi kör till Ljungen och fikar på Lv4:s gamla skjutfält. En fin fika plats inne bland träden där vi både kan dricka kaffe och spana på fågel på samma gång.

Under fikat informerar Per-Åke om att Studiefrämjandet har nya regler för bidrag vilket troligen innebär att vi måste leta efter en ny lokal för våra innemöten.


Efter fikat går vi mot Skanörs Ljung och innan vi kommit ut på Ljungen ser vi två havsörnar - detta börjar bra!

Är det idag som skrikörnarna kommer??

Plötsligt kommer en liten regnskur men den slutar snart och vi ser en dubbel regnbåge.

På marken finns div. småfåglar och vi ser både gulärla och ängspiplärka springa omkring.Artlista:

prutgås, grågås, knölsvan, bläsand, skedand, gräsand, brunand, vigg, ejder,  sjöorre,

storlom, smådopping, gråhäger, storskarv, bivråk, sparvhök, brun kärrhök, rödglada, havsörn, fjällvråk,

ormvråk, sothöna, tofsvipa, svartsnäppa, gluttsnäppa, kärrsnäppa, storspov, skrattmås, gråtrut,havstrut,

fiskmås, ringduva, tornfalk, pilgrimsfalk, skata, kaja, råka, kråka, trädlärka, ladusvala,

kungsfågel, gärdsmyg, rödhake, gulärla, ängspiplärka, bofink, bergfink, grönfink, grönsiska.


Totalt: 49 arter


Åsa Björklund


Fler bilder i Bildgalleri


40 årsjubileum i Alnarpsparken 2022-09-11

Kl. 9:30 - 13:00

32 deltagare (18 kvinnor, 14män)

Morf 40 år. Foto: Goran


I år firar Malmöornitologerna 40 år som förening. Vi bildades den 15 mars 1982 och hette då Malmöskådarna, men bytte året efter namn till nuvarande Malmöornitologerna. Jubileet firar föreningens medlemmar med guidad tur, fågelskådning och lunch i Alnarpsparken.

Vid tiotiden samlades ett stort antal medlemmar utanför slottet i Alnarpsparken för att få en guidad tur i området av Lars-Göran Lillvik, som arbetat många år i parken och på universitetet, samt är medlem i Alnarpsparkens vänförening.

Det blev en intressant rundtur där vi först fick höra lite historia kring området, parken och universitetet. Sedan bar det av på fågel- och växtskådning.

Lars-Göran tog oss runt bland de olika delarna av parken och det blev en hel del magnifika träd att beskåda så som tulpanträd, sequoia, trumpetträd, äkta kastanj, rostbjörk och många många fler. Över oss sträckte flockar med bofink och i snåren sågs blåmes och talgoxe. Även ljudet från gransångare, gärdsmyg och grönfink kunde höras under turen. Andra invånare i parken som ständigt både hördes och sågs var ekorrar i stort antal! Högt uppe flög tornseglare och ladusvalor.

Promenaden varade i drygt en timme och avslutades i sommarblommornas del av parken. Här kunde vi ännu i september njuta av färgprakt och surrande bin och fjärilar. Några hade turen att få syn på Större dagsvärmare. Ovanför oss cirkulerade nu flera olika rovfåglar. En havsörn seglade över oss medan ordföranden höll tal dagen till ära. Nu hade maten dukats upp och var och en fick förse sig med sallad, dryck, bröd och kaka. Måltiden inmundigades i sällskap med ytterligare rovfåglar i skyn, bland annat både brun och blåkärrhök. Jubileumsfirandet blev mycket lyckat och bjöd på en fantastisk förmiddag med formidabel lunch, intressant guidning och ett tjugotal fågelarter! 

 

Stort tack till de som varit med och arrangerat, styrt upp med mat och planering och stort tack även till Lars-Göran för guidningen! 

 

Artlista: Kaja, ringduva, skata, blåmes, talgoxe, tornseglare, ladusvala, sparvhök, bofink, gransångare, tornfalk, koltrast, grönfink, lärkfalk, större hackspett, havsörn, fiskmås, bivråk, blå kärrhök, gärdsmyg, duvhök, brun kärrhök, ormvråk

 

Totalt:23 arter

 

Anna Gustafson


Fler bilder i Bildgalleri

Pildammsparken 2022-09-06

Kl. 18:00-20:00

8 deltagare (4 damer & 4 herrar)


Det blev ett rätt litet gäng som samlades denna tisdagskväll för en exkursion i Malmös närhet. Vi kom fram till att det var ett tag sedan vi varit i Pildammsparken och att det vore skönt att slippa extra bilåkande, så det blev en promenad där.

Det är ett mer varierat område än man kanske tror, först var det mörkt och svalt inne bland de höga träden, där vi mest såg ringduvor.

Vid den stora dammen var det soligt och rätt blåsigt, intressanta obsar var skäggdopping, både gamla fåglar och fullstora ungar med karakteristisk randig teckning på hals och huvud.

Alla 3 svalarterna sågs flygandes rätt högt uppe, men tyvärr inga tornseglare.

Vi avvek sen in mot Margaretapaviljongen och från en stor öppen plantering kunde vi se ganska många grå flugsnappare som höll till högt uppe i de stora bokarna och ofta gjorde utfall mot flygande insekter. De var säkert flyttande fåglar som ”åt upp sig” inför kommande nattflyttning.

Även lövsångare kunde artas, liksom en rödhake som höll till mest i marknivån.

Efter ett tag fortsatte vi runt dammen motsols och fick se ett par hägrar på nära håll.

På ön sågs flera storskarvar sittande i träden, en skarv tog flera landningsvarv innan den hittade en bra sittplats.

Minst en brunand och några rörhöns sågs också.
Nu började solen försvinna och det blev snabbt kyligare, vi tog en artgenomgång innan vi återvände till parkeringsplatsen efter en givande kvällsutflykt.


Artlista:

Ringduva, Vigg, Rörhöna,Sothöna, Skrattmås
Gräsand, Gråhäger, Skäggdopping,Storskarv, Kaja
Fiskmås, Tamduva, Hussvala, Ladusvala,Backsvala
Gråtrut, Brunand, Skata, Grågås, Kråka
Rödhake, Grå Flugsnappare, Lövsångare, Råka, Svartvit Flugsnappare


Totalt 25 arter


Ing-Britt och Sven-Erik


Fler bilder i Bildgalleri


Grå flugsnappare. Foto: Olof

Sydkusten 2022-08-28

Kl. 8:00-12:00

11 deltagare (6 damer 5 herrar)


Det var en mulen och fågelrik sensommardag som väntade oss. Vi inriktade oss på två lokaler, nämligen Kämpinge och Stavstens udde. Val av lokaler indikerar framförallt förekomst av vadare och änder. Det blev också 12 arter vadare och lika många arter svanar, gäss och änder.

Störst spridning var det nog på gluttar, grönbenor och krickor.

Vi noterade också sex arter rovfåglar, bl. a. en kvintett av bruna kärrhökar samtidigt.

Vid färd mellan lokalerna sågs från en av våra bilar en vit stork.

Vanligaste tätting var utan tvekan den allerstädes närvarande sädesärlan.

När exkursionen var slut och vi körde ifrån parkeringen lyckades vi slutligen, från några bilar, avslöja den hitintills gömda, retfulla skatan.


Artlista:Storskarv, havstrut, gråtrut, fiskmås, skrattmås, knölsvan,grågås, vitkindad gås, kanadagås, gravand, bläsand, kricka, gräsand, skedand, ejder, knipa, småskrake, sothöna, storspov, småspov, myrspov, rödbena, gluttsnäppa, svartsnäppa, skogssnäppa, grönbena, drillsnäppa, kärrsnäppa, tofsvipa, kustpipare, större strandpipare, brushane, vit stork, fasan, ringduva, fiskgjuse, ormvråk, brun kärrhök, röd glada, sparvhök, tornfalk, kråka, råka, kaja, skata, stare, ladusvala, sädesärla, gulärla, talgoxe, lövsångare, sävsångare, sävsparv, grå flugsnappare.


Summa 54 arter

P.G.Larsson


Fler bilder i Bildgalleri

Sparvhök. Foto: Per-Åke

Klagshamn 2022-07-09

Kl. 9:00-12:00

10 deltagare (3 kvinnor,7 män)


Ganska soligt och en temperatur kring 20 grader var tillfredsställande men dessvärre var det mycket blåsigt med upptill 14 sek/m. Blåsten hade en negativ inverkan på fjärilsaktiviteten. Det var ju tänkt att dessa skulle stå i fokus för dagen. Det var ganska gott om olika gräsfjärilar och vitfjärilar men för övrigt var det mera sparsmakat. Följande dagfjärilsarter noterades: Slåttergräsfjäril, luktgräsfjäil, rapsfjäril, rovfjäril, kålfjäril, almsnabbvinge, vinbärsfux och amiral. Dessutom en bastardsvärmare.

Fåglar går ju att studera även vid sämre väder och det var för årstiden skaplig aktivitet. Flitigt med sång från fem arter sångare gladde. Trevligt att se att det fanns kolonier av hussvalor och gråsparvar vid ridhuset, arter som annars minskat mycket i antal under2000-talet.


Artlista:Skäggdopping, gråhakedopping, storskarv, gråhäger, sothöna, knölsvan, grågås, gräsand, knipa, brun kärrhök, lärkfalk, gluttsnäppa, rödbena, skogssnäppa, strandskata, gråtrut, fiskmås, skrattmås, fisktärna, tamduva, ringduva, kråka, ladusvala, hussvala, gransångare, rörsångare, svarthätta, trädgårdssångare, törnsångare, stare, koltrast, gråsparv och bofink


Summa 34 arter

PG Larsson


Fler bilder i Bildgalleri

Vinbärsfux. Foto: Olof

Krankesjön 2022-06-17

Kl. 19:00 – 22:00

14 deltagare (9 kvinnor & 5 män)


Vi blev ett härligt gäng som samlades vid parkeringsplatsen en bit bortom sjön. Vädret var njutbart, molnigt, nästan helt vindstilla och runt 20 grader. Vi gick genom skogen, några av oss preparerade med myggmedel. Genom skogen och fram till fågeltornet var det fin fågelsång överallt, bofinkar, gransångare och koltrastar som hälsade oss välkomna. Vid fågeltornet spanade vi ut över sjön, stararna flög i flockar framför oss och gjorde ”svart sol”, kossorna låg och idisslade, fikan plockades fram och vi njöt. Dagens behållning för de flesta var nog när fiskgjusen flög framför oss med en fisk i klorna på väg till boet. Därefter tog sig sällskapet ner mot sjön för att försöka se morkullor, de flög förbi oss på sitt karakteristiska sätt. Promenad tillbaka till bilarna under gökens hoande och sedvanlig genomgång av det vi sett.Artlista: Bofink, Gransångare, Koltrast, Taltrast, Rödhake, Gök, Lövsångare, Ringduva, Svarthätta, Blåmes, Sävsparv, Knölsvan, Stare, Grågås, Rödglada, Enkelbeckasin, Tofsvipa, Knipa, Rödbena, Skäggdopping, Skrattmås, Gråkråka, Fisktärna, Fiskmås, Sävsångare, Storskarv, Sothöna, Gravand, Gråhäger, Fiskgjuse, Skräntärna, Storskrake, Lärkfalk, Fasan, Morkulla, Skata, Trädgårdssångare, Gräsand, Vigg, Gulsparv och Buskskvätta.


Totalt 41 arter


Stefan Mattsson


Fler bilder i Bildgalleri

Fiskgjuse. Foto: Per-Åke

Lomma södra och Alnarp 2022-05-22

Kl. 8:00-12:00

11 deltagare (6 kvinnor, 5 män)


Vi startade vid Lomma södra. Vädret var behagligt. Ingen besvärande vind för dagen, ganska molnigt men huvudsakligen regnfritt. Mycket fågelsång hördes från strandnära snår och trädgårdar. Mest uppskattat var nog en förbiflygande gåsflock med prutgäss och vitkindade gäss i fint ljus, vilka kunde jämföras i samma kikarfält. Lokalen är annars mest berömd för sina rastande myrspovar i maj, så även denna dag, sköna att beskåda. En passerande fiskgjuse kan också nämnas. Skatan kom att spela en stor roll genom sin frånvaro, annars självklar på lokalen som den är.

Därefter färdades vi till närbelägna Alnarp. Här var det också mycket fågelsång. Särskilt framträdande var trädgårdssångare och svarthätta medan skatan fortsatt gäckade oss. Tillkommande arter var bl.a. gök, tornseglare och björktrast. Vi såg inga skogsduvor men deras dova ödesmättade spel hördes från flera håll. Sedan bar det sig inte bättre än att fem i tolv när vi skulle åka hem anslöt skatan till artlistan. Ordningen återställd.


Artlista: Storskarv, prutgås, vitkindad gås, grågås, knölsvan, gravand, gräsand, ejder, småskrake, fiskgjuse, rödglada, strandskata, skärfläcka, myrspov, gluttsnäppa, skrattmås, fiskmås, havstrut, gråtrut, kentsk tärna, småtärna, fisktärna, skogsduva, ringduva, gök, tornseglare, skata, kaja, råka, kråka, blåmes, talgoxe, lövsångare, gransångare, trädgårdssångare, svarthätta, ärtsångare, törnsångare, gärdsmyg, stare, björktrast, koltrast, näktergal, rödstjärt, gråsparv, pilfink, gulärla, sädesärla, bofink, hämpling, grönfink.


Summa 51 arter


P.G. Larsson


Fler bilder i Bildgalleri

Stare. Foto: Christer

Fågelskådningens dag 2022-05-08

Kl: 09-13

24 deltagare (10 män & 14 kvinnor)


Klockan 9.00 på söndagsmorgonen samlades vi vid bryggan till Ribersborgs Kallbadhus. En del arter som mest ses vid kusten kunde räknas in som ejder och småskrake. Efter en stunds spanande fortsatte vi längs Öresundsdammarna och fick se flera gråhakedoppingar. Vidare hördes rörsångare som sig bör från vassen och en ärtsångare i närheten. Vi fortsatte in i Slottsparken och tog fikapaus i närheten av Möllan. Efter det tog vi en titt på hornugglelokalen i närheten av stora dammen, men idag visade sig inga ugglor! Vi rundade den stora dammen och noterade nötväcka på vägen för att sen återvända till Öresundsparken och gå längs andra sidan, där fick se rödstjärt ganska så bra. Vi återvände sen till startpunkten lagom till P-tiden började gå ut och tog en artgenomgång.Artlista:

Vitkindad Gås, Grågås, Knölsvan, Gräsand, Vigg, Ejder, Småskrake, Gråhakedopping, Gråhäger, Rörhöna, Sothöna, Skrattmås, Fiskmås, Gråtrut, Fisktärna, Tamduva, Ringduva, Skata, Kaja, Kråka, Blåmes, Talgoxe, Ladusvala, Hussvala, Lövsångare, Gransångare, Rörsångare, Svarthätta, Ärtsångare, Gärdsmyg, Nötväcka, Stare, Koltrast, Rödstjärt, Stenskvätta, Pilfink, Gulärla, Sädesärla, Bofink, Grönfink.


Totalt 40 arter


Ing-Britt och Sven-Erik


Fler bilder i Bildgalleri

Knölsvan. Foto: Per-Åke

Sankt Pauli kyrkogård 2022-05-03

Kl. 18:00 - 20:00

25 deltagare (12 kvinnor & 13 män)


Vi blev ett stort gäng som samlades vid Sankt Pauli kyrkogård för att titta på fåglar denna vackra men lite kyliga vårkväll. Vi började med mellersta delen och fick snart höra lövsångare och gransångare, de var betydligt svårare att upptäcka dem och skilja dem till utseendet men under kvällens lopp fick fler och fler av oss syn på dem. De flesta fåglarna satt högt uppe i träden vilket gjorde dem svåra att upptäcka men då det inte var så mycket utslaget gick det ofta att hitta dem efter en stund. Björktrast, koltrast och ringduva var däremot väldigt lätta att studera. I närheten av ett kapell med många höga träd var det många fåglar, minst tre svartvita flugsnappare, ett par nötväckor och minst två rödstjärtar både den tjusiga hannen och den diskretare och lite mer svårupptäckta honan. Två vanliga fåglar som inte är så vanliga längre, nämligen gråsparv och pilfink sågs också och kunde jämföras.

Vi drog oss sedan bort till södra delen på andra sidan Nobelvägen, det sades att en ringtrast hållit till där nyligen. De trastar vi såg var dock endast koltrast och björktrast, den senare fanns det många av, de verkade leta mask i gräsmattorna. Dessutom fick vi se en lite speciell koltrast med mycket vita fjädrar baktill.

En trevlig och givande exkursion avslutades med sedvanlig artgenomgång.


Artlista

Grågås, Strandskata, Fiskmås, Tamduva, Ringduva, Skata, Kaja, Kråka, Blåmes, Talgoxe, Lövsångare, Gransångare, Svarthätta, Nötväcka, Koltrast, Björktrast, Svartvit Flugsnappare, Rödstjärt, Gråsparv, Pilfink, Järnsparv, Bofink, Grönfink


Totalt 23 arter


Ing-Britt och Sven-Erik


Fler bilder i Bildgalleri

Nötväcka. Foto:Per-Åke

Nöbbelövs Mosse 2022-04-24

Kl. 8:00 - 12:30

15 deltagare (8 kvinnor, 7 män)

 

Målet för dagens exkursion var Nöbbelövs mosse, där ett stort gäng möttes upp denna något blåsiga söndagsmorgon. Vinden var något kyligare än vad flera av oss var inställda på, men det blev trots det en fin promenad med många fåglar längs vägen. Tofsvipor och gäss syntes omgående ute på fälten och väl framme vid vattnet sågs rödbena, kricka, snatterand och gravand. Även sävsparv sågs flyga över vattnet, men mindre strandpipare lyste fortfarande med sin frånvaro. Här och var sågs sädesärlor flyga för att sätta sig någonstans och på sitt karaktäristiska vis vicka på sin långa stjärt. 

 

Längre fram på promenaden siktades flera rovfåglar som efter en stund kunde artas till röd glada samt brun kärrhök. Bland buskar och träd hördes ständigt gransångare, lövsångare och bofink. Längre fram blev även sånglärkans drill tydlig. Nu fick vi också syn på skedand i vattnet, och lite längre fram syntes flockar av ängspiplärkor samt ett flertal gulärlor som riktigt lyste med sin skarpa gula färg.

 

Lagom till dess att våra magar börjat kurra kom vi fram till ett vindskydd, som sannerligen kunde behövas denna blåsiga dag! Här intog vi vår matsäck innan vi började bege oss tillbaka på vår vandring. Just som vi skulle lämna platsen fick vi se en skogssnäppa flyga över oss. Förutom lite smått och gott bjöd oss tillbakavägen på en liten krabat som många nog hade hoppats på under hela turen, nämligen mindre strandpipare. Två exemplar kunde siktas, varav en på mycket nära håll där den spatserade fram i leran till synes alldeles obrydd av publiken av nyfikna ornitologer. 

 

Artlista: Grågås, tofsvipa, kaja, råka, kråka, vitkindad gås, ringduva, gråhäger, rödbena, knölsvan, sothöna, gräsand, talgoxe, vigg, sädesärla, kricka, gravand, snatterand, knipa, sävsparv, röd glada, brun kärrhök, bläsand, bofink, koltrast, skedand, gransångare, gråtrut, stare, lövsångare, fasan, fiskmås, blåmes, sånglärka, skogssnäppa, gulärla, ängspiplärka, skata, mindre strandpipare, hussvala, havstrut, strandskata

 

Totalt: 42 arter

 

Anna Gustafson

 

Fler bilder i Bildgalleri

Mindre strandpipare. Foto: Per-Åke

Slottsparken 2022-04-05

Kl.18.00-19.30

Deltagare: 21 ( 10 män o 11 kvinnor)


Nu är det dags för säsongens första kvällsexkursion. Vädret är halvmulet men vi kan alltid hoppas på sol lite senare.

Vi går in i parken och nästan omedelbart ser vi en hornuggla som sitter helt öppet. Vilken början på kvällen! På gräsmattan och i dammen bredvid ser vi flera rörhönor och gräsänder.


När vi kommer fram till ”det vanliga stället” för hornugglor spanar vi lite extra i träden. Jodå, vi hittar två stycken som sitter lite skymda som de brukar göra.


Vi går runt i parken - lite kors och tvärs. Letar efter siskor men hittar inga.

Snart är vi tillbaka vid bilarna igen efter en trevlig kvällspromenad !


Artlista:

kaja, rörhöna, gräsand, grågås, tamduva, hornuggla, sothöna, talgoxe, fiskmås, kråka, koltrast, skata, ringduva, gärdsmyg, vitkindad gås, fasan, gråhäger, storskarv, rödhake, vigg, skrattmås, strandskata, gråtrut, havstrut, blåmes

Totalt : 25 arter


Åsa Björklund


Fler bilder i Bildgalleri

Hornuggla. Foto: Per-Åke

Eskilstorps ängar 2022-03-20

Kl. 09:00 - 13:00

Deltagare: 15 ( 7 män o 8 kvinnor)


Dagens exkursionsmål är Eskilstorps ängar dit några deltagare kör på egen hand, andra kör i karavan från Själlandstorget i Malmö. Vädret är halvmulet men enligt SMHI ska det klarna upp lite senare.


Direkt när vi stiger ur bilarna möts vi av ett vårtecken - drillande sånglärkor. Dessa följer oss under hela dagen och gläder oss med sin sång. Vi spanar ut över ängarna och ser tofsvipor och en stor ljus fågel . Vad kan det vara? Efter lite funderande och noggrannare titt så bestämmer vi oss - en pilgrimsfalk!


Vi går ut på ängarna och ner mot havskanten. Det är lågvatten så många av fåglarna är tyvärr lite långt ut. Vi ser större strandpipare och ganska många strandskator.

Nu har vädret klarnat upp och solen skiner på oss. Härligt fågelskådningsväder!

Vi fortsätter längs strandkanten bort mot vårt planerade fikaställe. Väl där möts vi av en överraskning. Tidigare har det funnits rejäla bord och bänkar men dessa är borttagna. Men det står ett litet olåst hus med bänkar, bord och stolar som man kan låna!


Efter fikat fortsätter vi en bit till på ängarna. Då hörs plötsligt ett ljud vi alla har längtat efter – tranor. Det kommer flera flockar med tranor som är på väg norrut .

Vi vänder tillbaka mot bilarna och längs vägen ser vi många vårblommor – scilla, snödroppar och krokus.


Artlista:

gravand,gräsand, kricka, bläsand, sothöna,större strandpipare, strandskata, kärrsnäppa, fiskmås, skrattmås, gråtrut, havstrut, storskarv, knölsvan,vitkindad gås, grågås, kråka, råka, skata, kaja, korp, fasan, trana, koltrast, tofsvipa, stare, ringduva, talgoxe, blåmes, sånglärka, ängspiplärka, rödhake, pilgrimsfalk, ormvråk, röd glada

Totalt : 35 arter


Åsa Björklund


Fler bilder i Bildgalleri

På spaning. Foto: Håkan

Slottsparken och Kungsparken i Malmö 2022-03-06

Kl. 09:00 – ca 11:45

15 deltagare (9 kvinnor & 6 män)

 

Samling sker utanför Malmö stadsbibliotek åtföljt av årsmöte vid närbelägen servering. Föreningen beslutar om höjd milersättning till 15 kr/mil, fortsatt inställd samåkning för vårsäsongen. Berguv valdes som årets fågel.


Efter årsmötet genomförs en exkursion som startar i Slottsparken med fasan, koltrast och ringduva som inledning. Förmiddagen bjuder på härligt solsken, men med en värme som inte riktigt vill infinna sig.


På Lördagsplanen, den öppna gräsytan en bit från stadsbiblioteket, lunkar fyra grågäss fram i sakta mak betande på marken bredvid ett gäng vitkindade gäss.


Några stillsamma gråhägrar får vi se på avstånd borta vid öns östra sida blickande ut över den stora dammen, i närvaro av en storskrake.


En stenknäck syns högst upp i ett kalt lövträd. Vi stannar till och kikar efter hornuggla, som vi till vår förnöjsamhet snart får se uppe i ett träd. Efter lite spanande ser vi ytterligare en hornuggla fullt sysselsatt med att putsa sina fjädrar.


Ön har mer att bjuda på, vi ser ett storskrakepar, med hanen som simmar i dammen längs med strandkanten. Honan på land är mer avslappnad, vilar på en stenbädd, vaknar till ett ögonblick, tittar upp utan att se något som gör att vilan behöver avbrytas – här får lugnet fortsätta att råda ett tag till.


Vid insektshotellet i Slottsträdgården samlas bord och långbänkar ihop för en gemensam fikapaus med medhavd matsäck.


Efter pausen passerar vi Slottsträdgårdens café strax efter deras öppnande, där bron för oss över in i Kungsparken. I träddungen efter bron står vi ett tag och tittar på en flock grönsiskor som hela tiden flitigt rör på sig med korta pauser för att som hastigast äta på kottarna i lärkträden. Samtidigt fångar en nötväcka intresse där den ryckigt förflyttar sig i ett träd, gör sig osynlig bakom stammen, för att åter igen göra sig synlig genom att uppskattande kika fram i trädets y-formiga förgrening.


Ytterligare en parkbro tar oss in i Slottsparken igen där utflykten avrundas med en artuppräkning.


Nu ser vi fram emot allt spännande som fågelvärlden har att bjuda på framöver!


Artlista: Fasan, gräsand, kaja, vigg, vitkindad gås, fiskmås, skrattmås, gråtrut, sothöna, rörhöna, storskrake, storskarv, knölsvan, kråka, gärdsmyg, skata, grågås, talgoxe, koltrast, gråhäger, blåmes, ringduva, tamduva, stenknäck, rödhake, hornuggla, bofink, grönsiska, nötväcka, råka


Totalt: 30 arter


Ann-Charlotte Dahlbäck


Fler bilder i BildgalleriHornuggla. Foto: Christer

Krankesjön 2022-02-13

Kl. 9:00 - 13:00

11 deltagare (7 kvinnor, 4 män)

 

Det var vår i luften när vi samlades vid parkeringen vid Krankesjön. Vi började gå längs vägen ner mot sjön men avbröt strax vår promenad för att titta upp mot trädtopparna där mycket fågel rörde sig. Först skådades en mindre hackspett och kort därpå sågs stjärtmes i ett annat träd. Något längre fram visade sig talgoxe, nötväcka, större hackspett och kungsfågel. Gruppen tog ytterligare några steg på vägen, men det dröjde inte länge innan det var dags att stanna igen, denna gång för grönsiskor, svartmes och talltita. En röd glada seglade över våra huvuden och vi tog oss fram till ett kalhygge för att speja efter fler fåglar, men här var det tomt. 

 

Väl framme vid sjön klättrade vi upp tornet för att få en bra blick över sjön. En liten båt med några som provade fiskelyckan denna söndag syntes guppa i det blå tillsammans med knipor och knölsvanar. Längre ut syntes gräsand, gravand, grågås och storskarv, men annars gav det inte mycket. 

 

Vi styrde nu stegen mot Sjötorps ängar och det dröjde inte länge innan såväl havsörn som varfågel observerades i området. Därtill kom en storskrake och en korp flygandes över oss. Vi tog sikte på rastplatsen där vi ämnade inta dagens mellanmål och fick på vägen dit se en blå kärrhökshona. Det blåste något mer i det öppna landskapet, men tallarna bakom borden skyddade oss något och gav lite lä för fikastunden. Medan vi mumsade på smörgåsar och drack kaffe steg en ägretthäger upp ur vassen och visade sig fint för oss. En flock vitkindade gäss flög även förbi, samt ytterligare några röda glador och fler korpar. Solen lyste och gav värme, men kallare blev det när vi begav oss tillbaka och hade motvind. På det hela taget hade vi god tur med väder och artlistan såg inte heller så dum ut när det var dags att avsluta och summera vad vi sett under dagen.

 

Artlista:

Bofink, mindre hackspett, stjärtmes, storskarv, gräsand, röd glada, vitkindad gås, gråkråka, knölsvan, grågås, knipa, kungsfågel, talgoxe, nötväcka, trädkrypare, grönsiska, talltita, större hackspett, svartmes, gravand, varfågel, havsörn, korp, storskrake, blå kärrhök, ägretthäger

 

Totalt: 26 arter

 

Anna Gustafson


Fler bilder i Bildgalleri

Varfågel. Foto: Olof

Spillepeng 2022-01-23

13 deltagare (6 kvinnor & 7 män)

Kl. 09:00 - 13:00


Vi körde 2 bilar från mötesplatsen till parkeringen vid Spillepeng dit flertalet deltagare tagit sig direkt. Vädret var inte det bästa, väldigt mulet och dis i luften, men någorlunda ljumt i luften och inte så blåsigt. Vi gick först en runda ut till ängarna och sen längs lilla vägen utefter strandängarna som var rejält översvämmade. Där sågs en hel del grågäss, någon gråhäger, en storspov och 3 arter änder: gräsand, bläsand och kricka. En flock vitkindade gäss passerade och en flock starar sågs också.

Längre fram med utsikt ut mot sundet sågs en gravand på långt håll. Av småfåglar var blåmes och talgoxe vanligast, en flock steglitser och en rätt orädd rödhake var trevliga inslag. Eftersom vattnet stod så högt fanns det inte mycket fågel ute på revlarna men en hel del knölsvanar i vattnet. Vi tog nu den kortare vägen tillbaks till bilarna och förflyttade oss till fikaplatsen vid brandövningsplatsen. Innan fikat tog vi dock en promenad upp längs Sege å till hängbron och sen en annan väg till fikaplatsen. Vi fick då se storskrakhona och vigg i ån och bofink, björktrast och rödvingetrast längs vägen. Fikat avnjöts till salut från skjutbanan i närheten.


Efter artgenomgång beslöt några av oss att ta en extratur till Arlöv för att försöka få syn på en dubbeltrast som varit stadig där en längre tid. Det visade sig att den satt kvar på sitt vanliga ställe i närheten av 2 rönnar med mycket bär på som den tydligen tänkte ha för sig själv, den lär schasa bort alla andra trastar därifrån. Trots det dåliga ljuset fick vi fina observationer av denna rätt ovanliga och stora trast och kunde jämföra med de andra trastarna vi sett under dagen. En trevlig avslutning på exkursionen.


Artlista:

Vitkindad gås, Grågås, Knölsvan, Gravand, Bläsand, Gräsand, Kricka, Vigg, Storskrake, Fasan

Gråhäger, Storskarv, Sothöna, Storspov, Skrattmås, Fiskmås, Havstrut, Gråtrut, Skata, Kaja

Råka, Kråka, Blåmes, Talgoxe, Gärdsmyg, Stare, Koltrast, Björktrast, Rödvingetrast, Dubbeltrast

Rödhake, Bofink, Grönfink, Steglits


Totalt 34 arter


Ing-Britt och Sven-Erik


Fler bilder i Bildgalleri

Dubbeltrast. Foto: Per-Åke

Strandstråket, Kustdammarna och Alnarpsparken i Lomma kommun 2021-12-05

Kl. 09:00 – ca 13:00

Deltagare (8 kvinnor & 7 män)

 


I kyla och rejäl blåst med vindbyar upp till 15-16 sekundmeter är det samling vid parkeringen Själlandstorget i Malmö. Fler sluter sen an vid det nu övergivna Blå caféet utanför Lomma, där en fasan kliver fram ur ett buskage, åtföljd av ytterligare en fasan som båda sen ganska så snart försvinner ur synfältet.


I bilar går färden vidare till Strandskolans parkering där vi möts av kråkfåglar som råka, kaja, kråka, skata och de vanligaste måsfåglarna skrattmås, fiskmås, havstrut och gråtrut. Vi fortsätter till fots ner till Strandstråket med sin nu tångkantade strandlinje, vi kan se ut över en gråmulen vindfrisk Lommabukt.


Storskarvar står sida vid sida både på en sandrevel och en samling stenar som sticker upp ovanför vattenytan. Reveln fångar uppmärksamhet genom en spatserande storspov. En hel del stjärtänder simmar omkring, likaså ett knölsvanspar tillsammans med en brungråspräcklig ungsvan i vattnet nära strandkanten, både kricka och sångsvan flyger in, småskrake noteras. En ormvråk svävar uppe på himlen en bit längre bort.


Exkursionen fortsätter med bil till Kustdammarna. I fyrkantsdammens östra sida har ett hundratal viggar samlats där två skäggdoppingar i ljusare vinterdräkt beblandat sig, en glada syns ovanför hustaken längre bort på andra sidan dammen, sen noteras också knipa och brunand. I trekantsdammen står en gråhäger vid vasskanten. I tallarna längs med Badstigen rör det på sig av småfågel som visar sig vara kungsfågel, talgoxe och rödhake.


Sista anhalt blir Alnarpsparken som inleds med en säsongsbetonad kaffepaus i parken vid långbord framför Alnarps slott där den egna matsäcken förstärks av pepparkakor och varm glögg som uppskattas i kylan.


Efter kaffepausen fortsätter vi till den för Alnarp förknippade sortimentsträdgården för lignoser, d v s vedartade växter – buskar och träd. En flock av ca 20 bergfinkar flyger förbi framför oss, senare synliga uppe i en flikbladig silverlönn tillsammans med en något större stenknäck. Stenknäcken fortsätter att sitta kvar och låter sig beundras, medan de mer rörliga bergfinkarna flyger vidare mot andra växlande destinationer.


Så här i början av december står lövträden färglösa och kala utan sina bladverk i skarp kontrast till buskar som Kejsarolvon och Dvärgkejsarolvon som är i full blom med vackra små ljust rosa blommor.


En stund efter att två rödvingetrastar passerar avslutas exkursionen, varpå flera sen ser en sparvhök flyga förbi. En lyckad exkursion med snudd på 40 observerade fågelarter samt tillfälle att få uppleva vitt skilda träd och buskar med ursprung från många olika håll i världen - som en extra liten bonus.


Artlista: Fasan, kaja, råka, kråka, skata, fiskmås, skrattmås, gråtrut, havstrut, storspov, gråhäger, stjärtand, storskarv, bläsand, sångsvan, knölsvan, kricka, ormvråk, kanadagås, grågås, sothöna, gräsand, koltrast, småskrake, blåmes, vigg, skäggdopping, knipa, glada, talgoxe, ringduva, kungsfågel, rödhake, brunand, bergfink, stenknäck, rödvingetrast, sparvhök.


Totalt: 38 arter


Ann-Charlotte Dahlbäck


Fler bilder i Bildgalleri

Skrattmåsar. Foto: Olof

Salviken 2021-11-21

Kl. 9:00 - 13:00

13 deltagare (9 kvinnor, 4 män)

 

Idag bar det av till Salviken där vi till en början möttes av ett ganska ruskigt väder med rejäl blåst och även regnskurar. Redan vid parkeringen fick vi syn på prutgås ute på fältet. En lite längre bort, men sedan även en alldeles intill oss. Något motvilligt vände vi sedan stegen mot havet där det blåste ännu mer. Glasögon och kikare fick torkar åtskilliga gånger under promenaden längs med vattnet där vi fick se havstrut, bläsand, småskrake, knipa, storskarv och knölsvan. Sedan klarnade vädret dock upp och vi kom i lä vilket gjorde turen något mer behaglig. I hamnen möttes vi av djärva vinterbadare, men också av ett gäng nyfikna sälar vars huvuden då och då dök upp bland vågorna. Förutom fasan, tornfalk, röd glada och sothöns bjöd hamnen även på en ypperlig rastplats med fina fikabord där vi slog oss ned för att inta våra matsäckar. 

 

Efter kafferasten begav vi oss vidare och nu tittade till och med solen fram. Rödhake och pilfink sågs i ett buskage. En flock sångsvanar flög förbi och trumpetade högljutt. Det blev en liten promenad längs vattnet, men inte så många nya fåglar visade upp sig. På tillbakavägen stod vi länge och tittade på en flock kajor i vilken även en fjällvråk uppehöll sig i. 

 

Vi skildes åt efter artuppläsning som skedde under blå himmel och strålande höstsol!

 

Artlista: Prutgås, storskarv, gräsand, röd glada, blåmes, ormvråk, vitkindad gås, sothöna,  tornfalk, fasan, kråka, rödhake, sångsvan, stare, knölsvan, grågås, kaja, knipa, råka, fjällvråk, kricka, småskrake, havstrut, bläsand, snatterand, skrattmås, pilfink

 

Totalt: 27 arter

 

Anna Gustafson


Fler bilder i Bildgalleri


Prutgås. Foto: Olof

Sövdesjön 2021-10-24

Kl. 8:00 - 13:00

8 deltagare (4 kvinnor, 4 män)

 

Vi ställde in vår GPS på Sövdesjön och for iväg i våra bilar. Väl framme möttes vi av klar och frisk luft dennan något kyliga morgon. Solen tittade fram och vi måste häpna över den gudomligt vackra omgivningen som årstidens färgsprakande natur hade att erbjuda där alla palettens färger fanns representerade. Gässens skriande hördes från alla håll och kanter och flera streck av vitkindade gäss flög över oss medan vi gick över ängen för att komma ner till sjön. Här sågs gråhäger, gräsand, storskarv, knölsvan och sothöna. I snåren siktades rödhake, blåmes och bofink. En flock steglits flög förbi innan vi började röra oss bort från sjön. Ett ganska intensivt kvittrande och rörelser i ett flertal björkar fångade vår uppmärksamhet och vi kunde till vår glädje studera ett stort antal kungsfåglar på nära håll. Promenaden fortsatte och omgivningen runt oss förändrades från öppna fält till äldre betesmarker, från lövträd till barrträd. Flera av oss hörde gröngölingens höga skrik, men ingen av oss fick syn på den. I en skogsdunge försvann två dovhjortar längre in i snåren och snart kom vi upp på en ås varifrån man kunde se ut över en del av sjön. Här sågs knipa och skäggdopping samt en lysande vit ägretthäger som lyfte och försvann bakom trädtopparna. En havsörn seglade även fram och tillbaka vilket tydligen skrämde upp gässen som i en enorm flock skränande flög upp i skyn. 

 

Vi hade nu gått en bra bit från parkeringen och magarna började kurra och ropa efter kaffe och smörgås. Då inga bord fanns att erbjuda fick en död trädstam agera fikabänk vilket fungerade utmärkt! Havsörnen kom tillbaka och visade upp sig, så gjorde även en glada. Mätta och belåtna fortsatte vi vår vandring på en grusväg kantad av granar. Sparvhök och ormvråk siktades, så även talgoxe och trädkrypare. Nötskrikan fick avsluta dagen där den hoppade omkring på gräset strax innan parkeringen, troligen för att gömma undan ett ekollon eller liknande. Alltigenom en mycket lyckad söndagsutflykt! 

 

Artlista: Storskarv, gräsand, ringduva, sparvhök, havsörn, röd glada, blåmes, skata, ormvråk, bofink, vitkindad gås, gråhäger, korp, kungsfågel, sothöna, tornfalk, fasan, nötskrika, kråka, rödhake, koltrast, knölsvan, steglits, nötväcka, skäggdopping, grågås, talgoxe, knipa, råka, ägretthäger, trädkrypare, gröngöling

 

Totalt: 32 arter

 

Anna GustafsonFler bilder i Bildgalleri

Storskarv. Foto: Håkan

Eskilstorps ängar och Kämpinge 2021-10-03

Kl 9:00 - 14:00

10 deltagare (4 kvinnor, 6 män)

Vädret på Eskilstorps ängar var grått och blåsigt men ganska varmt. Sikten var klar och det öppna fältet gjorde att fåglarna såg oss på långt håll. Vi såg dem också på långt håll.


Runt oss flög ängspiplärkor, ladusvalor och flockar med bofinkar. Senare upptäckte vi att var väl så mycket bergfinkar som bofinkar i flockarna.


På stort avstånd flög många olika rovfåglar. Sparvhök, tornfalk, röd glada, ormvråk och brun kärrhök. Vi undrade om havsörnen också skulle visa sig, men icke.


Det fanns inte många olika vadare, men stora flockar med ljungpipare, en storspov och lite tofsvipor.


Efter en rejäl runda i motvinden var det dags för fika. Det var lä på fikaplatsen, mycket uppskattat av alla.


Efter den egentliga exkursionen bestämde vi att vi skulle se efter om berguven som var rapporterad i Artportalen fanns kvar i Kämpinge.

Berguven var kvar!

Det var en mäktig syn att på nära håll se den stora fågeln sitta oberörd och äta sin kanin.

Det var många skådare som såg berguven och alla var lika berörda.

Söndagens utfärd blev en bra exkursion, med berguven som den verkliga höjdpunkten!


Olof SvebrantArtlista: Grågås, Sparvhök, Ormvråk, Vitkindad gås, Bofink, Fiskmås, Tornfalk, Kråka, Råka,

Storspov, Knölsvan, Ängspiplärka, Storskarv, Gräsand, Bläsand, Skrattmås, Tofsvipa, Ladusvala,

Kricka, Ljungpipare, Kanadagås, Sånglärka, Ringduva, Skäggmes, Kaja, Ägretthäger, Röd glada,

Brun kärrhök, Bergfink, Gråhäger


Totalt: 30 arter

 

Kämpinge

Berguv


Elias Kvarnbäck


Fler bilder i BildgalleriBerguv. Foto: Olof

Falsterbo 2021-09-19 

Kl. 8:00 - 13:00

11 deltagare (7 kvinnor, 4 män)

Järnsparv. Foto: Per-Åke

Denna dag bar det av till Falsterbo Fyr, där gruppen efter en något ansträngande promenad i sanden, till en början möttes av fler människor än fåglar. Ryttlande tornfalkar siktades ut mot havet, där även en grupp knubbsälar kämpade mot vinden i de yviga vågorna. Smådopping och vigg sågs i dammen och längre bort kom en storspov flygandes. Gruppen sökte sig ner mot fyrträdgården där det var behagligt lä, men inte särskilt mycket fågel. Kungsfågel och bofink fick vi i alla fall se innan det blev dags för uppvisning av ringmärkta fåglar. Efter en förevisning av rödhake, järnsparv, talgoxe och kungsfågel tyckte vi att vi behövde stärka oss och hitta ny energi med lite varm dryck och fika i magen. Somliga tog sig en shoppingtur inne i fyren, medan andra stannade kvar utomhus och fick se stäpphök… En nötkråka kom därefter och visade upp sig ordentligt först flygandes en bra stund i luften för att sedan landa i toppen av ett träd där den satt kvar så vi alla fick se den ordentligt, något våra fotografer blev mycket belåtna över. Korp, ormvråk, röd glada, sparvhök och havsörn var andra arter som förmiddagen bjöd på innan vi promenerade tillbaka till bilarna för att bege oss till kyrkogården i Falsterbo där vi hört att mycket småfågel skulle hålla till. Mycket var det som rörde sig bland trädtoppar, buskar och snår, och nästan alla var rödhakar! Vi fick dock även se grå flugsnappare, blåmes, rödstjärt och ladusvala innan vi som vanligt avslutade med uppläsning av dagens artlista. 

 

Artlista: Sädesärla, storskarv, skrattmås, gräsand, ringduva, sparvhök, kaja, kråka, ladusvala, havsörn, röd glada, skata, tornfalk, rödstjärt, blåmes, skata, ormvråk, grå flugsnappare, storspov, smådopping, vigg, bofink, vitkindad gås, ejder, gråhäger, korp, kungsfågel, stäpphök, nötkråka, trädpiplärka, stenskvätta, gråtrut, sothöna, fiskmås, turkduva

 

Totalt: 35 arter

 

Ringmärkning: Kungsfågel, rödhake, svarthätta, pilfink, gransångare, talgoxe, järnsparv

 

Anna Gustafson


Fler bilder i Bildgalleri

Skedand. Foto Håkan

Ribersborg i Malmö 2021-09-07

Kl. 18:00 – ca 19:30

15 deltagare (7 kvinnor & 8 män)

 

 

Att Ribersborgsstranden är ett mycket populärt rekreationsområde var uppenbart när vi samlades nära hörnet av parkeringen vid Ribersborgsvägen. Den varma sköna soliga sensommarkvällen bjöd på ett härligt folkliv med strandkioskens öppna uteservering, kallbadhusets ström av besökare, ett gäng i kajaker som försökte få kläm på tekniken, marknadsstånd där jordgubbar såldes. Det promenerades på sand, bryggor, gräsmattor och gångvägar, det cyklades, styrketränades, lektes, sprangs och svettades.

 

Det första stoppet var vid kallbadhusets brygga med fin utsikt över havet, där vi som förväntat kunde se skrattmås, fiskmås, gråtrut och gräsand. Längre bort mot Limhamnshållet, längs med nästa brygga, kunde vi se storskarv.

 

Vi vandrade bort till den mellersta av Öresundsdammarna. Stående vid dammens vasskantade kortsida såg vi sothöna och rörhöna, även en flitig smådopping som om och om igen dök för att få tag på föda. Högst upp i en trädtopp sågs en stare. Unga ringduvor som ännu inte fått sin vita halsring satt sida vid sida högt uppe i ett hagtornsträd. En lövsångare som ännu inte försvunnit på långresa söderut både syntes och hördes. Stående vid mellersta dammens udde betraktade vi alla ett skedandspar, med sina stora platta näbbar som gett arten sitt namn.

 

Vi fortsatte längs med dammarna, passerade längre fram kanotförening Öresunds klubblokal, där några betraktade vildblommorna intill vägkanten; gul johannesört blommande hela sommaren med början redan vid midsommar, blåeld, ljuslila strandaster och klargul boerstånd, sistnämnda en växt med Sydafrika som ursprungsland.

 

Därefter vandrade vi i maklig takt tillbaka till vår samlingsplats. Det konstaterades att vi sett ovanligt få fågelarter och att många flyttfåglars frånvaro var märkbar. Men det ljuvliga vädret i kombination med att få träffa andra fågelintresserade gjorde kvällen trivsam och avkopplande.

 

Just den här fågelrundan är både lättgången och lättillgänglig. Marken är plan, helt i avsaknad av backar där både busshållplats och parkering finns i nära anslutning.

 

Artlista: Kaja, råka, kråka, skata, smådopping, fiskmås, skrattmås, gråtrut, sothöna, rörhöna, gräsand, blåmes, storskarv, ringduva, stare, lövsångare, skedand

 

Totalt: 17 arter

 

Ann-Charlotte Dahlbäck


Fler bilder i Bildgalleri

 

Höllviken 2021-08-22 

Kl. 8:00 - 13:00

8 deltagare (3 män, 5 kvinnor)

 

Klarblå himmel, strålande sol och ljudet från havets vågor var det som mötte Malmöornitologerna när de samlades vid Höllviken. Den kyliga morgonen övergick snart till en riktig sommardag och de varma tröjorna kunde lämnas kvar i bilarna. Vi promenerade längs stigen alldeles intill vattnet och behövde inte spana länge innan vi kunde sikta gluttsnäppa, drillsnäppa och rödbena. Ett flertal sädesärlor uppehöll sig också vid vattnet och flög hit och dit med sina vickande stjärtar. Här och var syntes även en och annan tofsvipa. Ett gäng unga gravänder var för vissa av oss knappt igenkännbara med sina märkligt brokiga fjäderdräkter. I vassen siktades törnsångare och buskskvätta och över vattenytan flög en fisktärna förbi. Vi gick en bra bit och vände sedan om för att köra vidare till Ljungen. Här hann vi knappt parkera innan en ung havsörn kom flygandes över oss. En lika mäktig syn var gång man får uppleva den! Längs vår promenad ner mot stranden gjorde ett flertal tornfalkar och sparvhökar oss sällskap. Väl nere vid vattnet fanns inte mycket fågel, utom två kentska tärnor som flög förbi långt ut över havet. På vägen tillbaka mot bilarna såg vi backsvala och kunde därmed konstatera att alla våra svalor hade representerats under dagen!

 

Vi hämtade nu våra ryggsäckar och slog oss ner på en mycket bekväm fikaplats med bord och bänkar så det räckte att sprida ut sig. Här dracks varma drycker och mumsades på smörgåsar i solen. Efter att ha fått ny energi gav vi oss iväg för att spana efter rovfåglar, men innan dess hann vi även se några småfåglar; rödstjärt, blåmes och lövsångare. Dessutom en Göktyta som tyvärr snabbt försvann upp i ett träd för att sedan inte visa sig mer, trots envist spanande i kikarna. En äldre havsörn med vit stjärt flög högt över oss och senare kom även en brun kärrhök. Ormvråk och fler tornfalkar och sparvhökar flög också förbi. I gräset uppehöll sig en grupp gulärlor och i björkarna fick vi syn på buskskvätta och grå flugsnappare. Vi blev här stundtals något distraherade av björnbärsplockning, ett ljuvligt komplement till matsäcken! Dagen avslutades i vanlig ordning med uppläsning av de arter vi sett, och i sista stund, just som vi skulle skiljas åt, kom en fiskgjuse flygandes över oss. 

Det blev, alltigenom, en riktigt fin uppstart efter sommaruppehållet!

 

Artlista: Gluttsnäppa, drillsnäppa, sädesärla, storskarv, skrattmås, gräsand, rödbena, ringduva, tofsvipa, sparvhök, gravand, kaja, grågås, törnsångare, fisktärna, kråka, buskskvätta, ladusvala, havsörn, röd glada, skata, tornfalk, hussvala, kentsk tärna, backsvala, knölsvan, rödstjärt, göktyta, lövsångare, blåmes, råka, ormvråk, gulärla, brun kärrhök, grå flugsnappare, tamduva, fiskgjuse

 

Totalt: 37 arter

 

Anna Gustafson


Fler bilder i Bildgalleri

Drillsnäppa, gluttsnäppa & rödbena. Foto: Christer

Krankesjön 2021-06-11.

Kl: 18 - 21:30

12 deltagare (5 kvinnor & 7 män)

 

Det var med stor förväntan vi gav oss iväg från parkeringen på denna kvällsexkursion, vår ordförande Per-Åke hade redan vid Öresundsdammarna, i regnet, den 1 juni talat om hur han beklagade att han inte kunde närvara...

Det var fortfarande kl 18.45 soligt och varmt, ett fantastiskt exkursionsväder, verkligen.

 

Vi bestämde oss för att först gå bort mot Sjötorps ängar, där finns bord och bänkar och lite fika kunde sitta fint!

 

Myggen plågade den som inte hade förstånd att skydda sig, endera med kläder eller myggmedel, helst bådadera! Skogen var rätt tät på båda sidor om vägen.

Tur för den som inte tänkt efter, det fanns myggspray att låna hos mer eftertänksamma deltagare.

 

På vägen hörde vi pipande ljud, högt uppe och inne bland träden. Kunde det vara kattuggleungar, tiggandes mat? Vi stannade en stund, men något riktigt bestämt svar fick vi aldrig.

Hela kvällen gick mycket ut på lyssnande iofs, förutom de fåglar som vi verkligen fick SE då, alltså.

 

Väl framme vid ängarna, spanande ut över sjön en bit bort, kunde de hungriga äntligen öppna sin matsäck.

En fin kväll, vi stannade rätt länge där. När det började skymma startade turen till Almentornet, och i riktning mot bilarna.

 

En räv uppehöll sig mycket nära ett par människor som vi såg på lite avstånd. Även vi njöt av räven, i våra kikare.

 

På vägen fick vi se en död slända. Mycket vacker!

 

Flera tyckte att det räckte med upplevelser när vi kom till avtaget mot tornet, en stig och genväg i skogen, och gick till bilarna.

Från tornet kom vi närmare sjön. Efter att ha stannat där en kort stund anträdde vi vägen till våra bilar och avslutade exkursionen i Malmöornitologernas regi.

Tack för denna termin, och VÄLKOMMEN åter i höst!

 

Cecilia Forss LassonArtlista:

Knölsvan, sångsvan, gravand, gräsand, knipa, skäggdopping, fiskgjuse, brun kärrhök, röd glada, morkulla, enkelbeckasin, skrattmås, fiskmås, gråtrut, fisktärna, ringduva, gök, tornseglare, större hackspett, skata, kråka, korp, sånglärka, lövsångare, grönsångare, kärrsångare, svarthätta, törnsångare, nötväcka, stare, koltrast, taltrast, rödhake, näktergal, buskskvätta, svarthakad buskskvätta, trädpiplärka, bofink, gulsparv, sävsångare, tofsvipa.

 

Totalt 41 fågelarter.

Därutöver sågs även räv, större sjötrollslända, ätlig groda och en obestämd svävfluga (möjligen stor svävfluga).


Ingrid Evaldsson


Fler bilder i Bildgalleri

Enkelbeckasin. Foto: Goran

Öresundsparken  2021-06-01

Kl. 18:00 - 20:00

28 deltagare (14 kvinnor & 14 män) 

 

Vi träffades vid Ribersborgsbadets brygga för att ta en tur i Öresundsparken. Det blev nästan rekordmånga deltagare, osäkert om det berodde på det fina vädret under eftermiddagen eller lättade coronarestriktioner. Tyvärr vände vädret till det sämre och det regnade under en stor del av turen. Vi gick en runda runt Mittdammen och Ödammen. Där hade tidigare observerats kärrsångare men den visade sig inte ikväll, däremot fick många av oss se dess släktingar rörsångare och sävsångare, och alla hörde nog rörsångaren. Gråhakedopping syntes i båda dammarna och på havet, dock var det osäkert om det fanns några ungar. Däremot fanns det ungar av både sothöna, rörhöna, knölsvan, grågås och gräsand. Enstaka fisktärnor flög över, och alla 3 svalorna (hus-, ladu- och back-) samt tornseglare fanns för beskådande. Efter drygt en timmes ihärdigt regnande blev det lite uppehåll och vi hann torka upp lite, sedvanlig artgenomgång blev det dock inte p.g.a. vattenskadade anteckningar. Det flesta var nöjda men några tog en extra tur till havet och längs Västra dammen längs ”Sillabanan” som numera är joggingspår. Nu verkade det som att till och med fåglarna tappat sugen p.g.a. det ihållande regnet och det hördes inte mycket sång.

 

Artlista:

Grågås, knölsvan, gräsand, vigg, gråhakedopping, rörhöna, sothöna, strandskata, fiskmås, gråtrut, fisktärna, ringduva, tornseglare, skata, kaja, kråka, råka, blåmes, talgoxe, backsvala, ladusvala, hussvala, sävsångare, rörsångare, törnsångare, stare, koltrast, sädesärla, småskrake.

 

Totalt 29 arter

 

Ing-Britt och Sven-Erik


Fler bilder i Bildgalleri

Fågelungar. Foto: Håkan

Börringe mad och Äspö våtmark  2020-05-16

Kl. 08.00-13.30

11 deltagare (6 kvinnor och 5 män)

 

Vi samlades vid Börringe mad där vi började spana av vattnet. Vi såg olika sorters änder bl. a en årta på långt avstånd (svår att se utan tubkikare), göken kallade men var svår att hitta och brun kärrhök visade upp sig vackert.

Det började regna och vi gick in i skogen för att gå till Gröna Lunds nöjesplats. Stigen var lerig och hal men vi kämpade oss vidare. Vi såg dock inte så många fåglar men hittade många vackra blågröna fågelägg från hägrarna som häckar i skogen.

Så småningom minskade regnet och vi bestämde oss för att köra till nästa mål - Äspö våtmark.

Gulärlan hälsade oss välkomna och sånglärkan drillade i skyn. Sävsparven satt fint i rapsfältet och grodorna kväkte i dammen. Solen sken och nu var det dags för fika -som alltid smakar det extra gott när man äter utomhus.

Efter fikat gick vi ner till havet och gick en kort promenad. Ett rödstjärtpar visade upp sig och tornseglarna flög ovanför våra huvud.

 

Artlista:

Grågås, vitkindad gås, knölsvan, snatterand, gravand, gräsand, bläsand, skedand, årta, vigg, fasan, storskarv, gråhäger, brun kärrhök, röd glada, ormvråk, sothöna, strandskata, tofsvipa, rödbena, skrattmås, gråtrut, fisktärna, ringduva, gök, tornseglare, spillkråka, skata, kaja, råka, kråka, talgoxe, sånglärka, backsvala, ladusvala, hussvala, lövsångare, gransångare, svarthätta, törnsångare, stare, koltrast, rödhake, näktergal, rödstjärt, stenskvätta, pilfink, gulärla, sädesärla, ängspiplärka, bofink,

grönfink, hämpling, steglits, sävsparv.

 

Totalt 56 arter

 

Åsa Björklund


Fler bilder i Bildgalleri

Gulärla. Foto: Goran

Sankt Pauli kyrkogård 2021-05-04

9 deltagare (4 kvinnor, 5 män)

 

Efter samling vid den sydvästra grinden gick vi runt på mellersta kyrkogården och letade efter fåglar. Det var blåsigt men regnade bara obetydligt i början. Snart hade vi hittat 3 olika arter av trastar. En rödstjärt upptäcktes också snabbt, men den var inte så pigg på att visa upp sig så alla hann inte se sig mätta på den. I närheten av kapellet fann vi det som nog var kvällens höjdpunkt: en svartvit flugsnappare, en hane. För många av oss var det årets första. Strax intill såg vi också en strandskata som plockade mask i gräsmattan.

Vid det laget hade regnet ökat en hel del, vilket gjorde att ljuset och sikten var dåliga. Ingen var sugen på att stanna och fika eller att fortsätta över gatan till den södra delen av kyrkogården. Efter att ha gått igenom kvällens artlista skiljdes vi alltså åt.

 

Artlista: Gräsand, strandskata, fiskmås, ringduva, skata, kaja, kråka, blåmes, talgoxe, gransångare, koltrast, björktrast, taltrast, svartvit flugsnappare, rödstjärt, bofink, grönfink.

 

Totalt 17 arter

 

Ingrid Evaldsson

Mycket tåliga ornitologer! Foto: Sven-Erik

Gäddängen 2021-04-25

Kl. 8:00 - 13:30

10 deltagare (5 män, 5 kvinnor)

 

Denna soliga söndag i april bar det av mot Skånes mitt och naturområdet i Fulltofta. Vi startade vid Gäddängen där det redan vid parkeringsplatsen fanns mycket fågel. Koltrasten sjöng högt uppe i en trädtopp och även gransångaren hördes tydligt och ofta. Framme vid vattnet fanns knölsvan, skäggdopping och knipa. Bofink, talgoxe, stare, blåmes, nötväcka och sädesärla var andra arter som vi tidigt kunde pricka av. Så var det någon i gruppen som fick syn på något som rörde sig högt uppe i ett träd, vars topp nu allas blickar och kikare riktades mot. En liten svartvit krabat med tvärgående streckad rygg klättrade smidigt upp och ner och fram och tillbaka längs trädet. För de som inte redan gissat var det en mindre hackspett vi fått syn på, och det dröjde inte länge innan det visade sig vara två stycken som uppehöll sig i området. De flög från träd till träd men var kvar inom synhåll ett bra tag så att vi alla fick se den riktigt ordentligt. Över vattnet kom en rovfågel seglandes som visade sig vara en brun kärrhök. Även en glada kom och visade upp sig. 

 

Vi vandrade vidare till fågelstationen vid sjön där vi fick se sothöna, vigg, gravand och småskrake. Över vattenytan flög dessutom flera ladusvalor vilka var till stor glädje för oss som ännu i år inte hade sett några. Vi gick ytterligare något längre fram och medan vi beskådade trädkrypare kom en ståtlig ägretthäger flygandes över våra huvuden. 

 

Vi hade nu gått en bra bit och redan sett många arter och kände att det var på tiden att bege oss tillbaka för att inhämta vårt fika och ta plats vid borden intill sjön. En härlig kafferast i solen avnjöts efter vilken vi beslöt oss att fara vidare till storkhägnet för att ta oss en titt. Utöver de många storkarna som uppehöll sig i området fick vi dessutom syn på skedand, kricka, snatterand och bläsgås, samt en ensam strandskata ute på åkern.

 

Några avlägsnade sig här, men några av oss valde att även ta en tur bort till naturcentrum vid Fulltofta för att gå en kort liten slinga där. Inte mycket fågel skådades under vår lilla promenad, men när vi avslutat och just skulle gå mot våra bilar flög en fiskgjuse förbi rakt ovanför oss, och bättre än så kunde väl dagen knappast avslutas!

 

Artlista: Koltrast, tofsvipa, ormvråk, gransångare, talgoxe, nötväcka, gråkråka, gräsand, kaja, sothöna, knipa, knölsvan, röd glada, brun kärrhök, rödhake, grågås, bläsgås, blåmes, vigg, gråtrut, mindre hackspett, skata, råka, ringduva, skäggdopping, stare, bofink, sädesärla, skrattmås, vit stork, sparvhök, gravand, småskrake, ladusvala, trädkrypare, ägretthäger, steglits, storskarv, kricka, skedand, snatterand, vitkindad gås, strandskata, fiskgjuse

 

Totalt: 44 arter

 

Anna Gustafson


Fler bilder i Bildgalleri

Vit stork. Foto: Håkan

Pildammsparken i Malmö 2021-04-06

Kl. 18:00 – 19:30

11 deltagare (5 kvinnor & 6 män)

 

Fler än väntat samlades vid parkeringen intill Själlandstorget med tanke på nyckfullt aprilväder, snö kombinerat med både en gnutta blåst och kyla. Efter redan tio minuter växlade det om, snöandet upphörde, på den gråmulna himlen släpptes en strimma ljusblått fram som ingav förhoppningar om en bra fortsättning på kvällen.

 

Efter kort promenad via Margaretavägen till den stora dammen kunde vi se ut över det öppna vattnet med simmande brunänder, småskrakar i sällskap, vigg, skränande skratt- och fiskmåsar. De lite större silltrutarna fångade extra uppmärksamhet där deras gula ben i förhållande till havstrutens blekskära ben kommenterades.

 

Vi gick vidare, passerade gamla långsmala höga popplar med blåmesar, fick stående längst ut på Poppeludden avnjuta skäggdoppingar med sina långa halsar varav ett par var upptagna i ett vackert samspel. Vid ön mitt emot sågs strandskata som först var lite svår att urskilja. Storskarvar satt tätt uppe i träden med sin karaktäristiska kroppsform, färgen varierade där några var ljusare på bröst och buk än andra.

 

Efter att på håll passerat Margaretapaviljongen sågs flera oskygga björktrastar på gräsmattan. Längre fram vid det runda gamla vattentornet lät och sågs en gransångare, en reslig gråhäger stod vid vattenkanten på ön.

 

Stadens parker används av många just nu, men det fanns ändå gott om ledig plats för att avsluta exkursionen med artgenomgång och medhavd fika vid ”Vattentrappan” medan solen sakta gick ner.

 

Artlista: Gräsand, kaja, vigg, vitkindad gås, fiskmås, skrattmås, gråtrut, silltrut, brunand, sothöna, rörhöna, småskrake, storskarv, björktrast, knölsvan, kråka, gärdsmyg, skata, gransångare, grågås, talgoxe, koltrast, kricka, gråhäger, blåmes, råka, skäggdopping, strandskata, ringduva

 

Totalt: 29 arter

 

Ann-Charlotte Dahlbäck


Fler bilder i Bildgalleri

Silltrut. Foto: Per-Åke

Slottsparken  2021-03-14

Kl. 9:00 - 14:00

17 deltagare (10 kvinnor & 7 män)


  Vi träffades utanför stadsbiblioteket för att först avhålla ett coronasäkert årsmöte och sedan göra en exkursion i parken.

Vid årsmötet som avhölls på en vinterstängd uteservering deltog 15 ordinarie medlemmar. Till 2020 års fågel utsågs kungsfiskare. Det blev omval av samtliga funktionärer, medlemsavgift och milersättning lämnades oförändrade.

  Efter det snabbt avklarade årsmötet vandrade vi inåt Slottsparken, i och vid lilla dammen sågs rörhöna, skrattmås och gräsand. Sen bar det vidare mot hornugglornas sittplatser, några eftersläntare hade turen att få se en sparvhök komma flygande och sen landa fullt synlig i ett högt träd. Lite längre fram fick vi fina observationer av stenknäck och två hornugglor som satt hyfsat synliga i cypressträd, under en av dem fanns rester av många spybollar så det verkar vara en väl frekventerad sittplats. I närheten fick vi också se kungsfågel, trädkrypare, gråhäger och och strandskata, så det var ett givande ställe med en fin blandning av fåglar.

Nu började vi bli fikasugna, det hade solat upp en del samtidigt som blåsten tilltagit, men bakom en häck nära möllan fanns både bord och sittplatser i någorlunda lä. Några deltagare gjorde en avstickare till Vallgraven och fick se gråhakedopping. Efter fikat promenerade vi i sakta mak bort mot slottscaféet och sen blev det en kort sväng in i Kungsparken innan vi tog en sista titt på hornugglorna och avslutade med artgenomgång.

 

 

Artlista:

Vitkindad gås, Grågås, Gräsand, Vigg, Fasan, Gråhakedopping, Gråhäger, Storskarv, Sparvhök, Rörhöna, Sothöna, Strandskata, Skrattmås, Fiskmås,    Gråtrut, Ringduva, Hornuggla, Större hackspett, Skata, Kaja, Råka,                  Kråka, Blåmes, Talgoxe, Kungsfågel, Nötväcka, Trädkrypare, Koltrast,                Rödhake, Stenknäck

 

Totalt 30 arter

 

Ing-Britt och Sven-Erik


Fler bilider i Bildgalleri

Hornuggla. Foto: Per-Åke

OVE

Näsbyholm  2021-02-21

Kl. 9:00 - 13:30

12 deltagare (6 män, 6 kvinnor)

 


Bläsgås. Foto: Goran

Från början till slut var denna dag alltigenom underbar! Efter en tid med ordentligt vinterväder verkar nu våren äntligen vara i antågande på riktigt. I härligt vindstilla väder med en värmande sol möttes vi upp vid Näsbyholm och blev omedelbart glatt överraskade av att få se två tranor ute på åkern samt en stor flock tofsvipor. Korparna kretsade i skyn och om vi inte alla gånger fick syn på dem så följde deras kluckanden och kraxanden med oss under hela förmiddagen. Några stjärtmesar flög förbi och lät sig inte bli beskådande mer än väldigt flyktigt. Vi började gå längs grusvägen men stannade ganska snart när två entitor siktades i en trädtopp. På andra sidan förde pilfinkarna ett väldans liv i en trädgård och i dungen bredvid klättrade nötväckan upp och ner för trädstammarna. Vi började åter gå längs med vägen, men hann inte långt innan en liten flock domherrar fick oss att åter stanna. En fasan korsade vägen lite längre fram och över oss flög en flock gäss. En liten glänta öppnade upp sig där vi fick god sikt utåt åkrarna och där stod vi länge och spejade på rovfåglar, närmare bestämt fjällvråk och blå kärrhök. Men där fanns också harar och rådjur att fästa blicken på och därtill lite småfåglar som gulsparv och grönfink. Nere vid vattnet fanns sångsvanar och knölsvanar, gräsänder, vigg, sothöna och knipa. 

 

Klockan närmade sig fikatid och lämpligt nog befann vi oss vid ett hygge där vi med coronasäkra avstånd kunde slå oss ner på stubbar och stockar och plocka fram våra matsäckar till ljudet av talgoxens sång. Pausen bjöd även på bekväm skådning av två hackspettar. När kaffet var urdrucket fortsatte vi ytterligare en bit på vägen innan vi vände och började bege oss tillbaka. Vi fick nu se en kungsörn kretsa över trädtopparna i fjärran. Det blev en riktig rovfågeldag med många glador och ormvråkar, bland annat en skruv av ett tiotal vråkar. Flera blå kärrhökar visade även upp sig igen och när vi avslutade exkursionen var alla eniga om att utse blå kärrhök till dagens fågel!

 

Artlista: Trana, tofsvipa, ormvråk, korp, talgoxe, nötväcka, gråkråka, gräsand, kaja, stjärtmes, pilfink, koltrast, entita, sothöna, knipa, knölsvan, sångsvan, röd glada, grönfink, gulsparv, björktrast, blå kärrhök, fjällvråk, rödhake, fasan, grågås, bläsgås, domherre, blåmes, vigg, fiskmås, gråtrut, större hackspett, kungsörn, spillkråka, skata, tornfalk, råka, ringduva, tamduva, gärdsmyg

 

Totalt: 42 arter

 

Anna Gustafson


Fler bilder i Bildgalleri

Västra Hamnen  2021-01-24

Kl. 9:00 - 12:00

16 deltagare (8 män, 8 kvinnor)

 

Ett stort gäng fågelskådare som samlades vid Kockum Fritid för att vara med på årets första exkursion med MalmöOrnitologerna. Vi började med en titt i Turbinkanalen och kunde där skåda ett flertal smådopping, vigg och sothöns. Under förmiddagen gjorde flertalet skrattmåsar, fiskmåsar, gråtrutar och storskarvar oss sällskap då de flög längs med vattenytan eller högt över våra huvuden. Bland stenarna ut mot havet fick vi syn på en gärdsmyg som inte alls hade något emot att visa upp sig utan stannade länge kvar i vårt blickfång så att vi alla hade chans att grundligt studera den bruna lilla fågeln med sin uppåtpekande stjärt. De som hade tubkikare med sig kunde långt ut i det blå skymta småskrake och skäggdopping. Vi fortsatte promenaden längs bryggorna där flera personer tog sig uppfriskande dopp i det kalla vattnet. Vi själva höll oss på torra land och nöjde oss med att betrakta knipor och knölsvanar som guppade fram i det böljande blå. När vi släppte blicken från vattnet och istället riktade den mot trädtopparna fick vi se björktrast, blåmes, grönfink, stenknäck, talgoxe, pilfink och bofink och vid en fågelmatning sågs rödhake och järnsparv. Ute vid helikopterplattan sågs inget nytt och vi vände tillbaka till Scaniabadet för att värma oss med kaffe, te och smörgåsar samtidigt som vi bland annat fick se en storskrake komma flygandes över vattenytan. En kort promenad längs buskarna i hopp om att kanske få se sidensvansar fick avsluta dagen. Sidensvansarna lyste med sin frånvaro, men en större hackspett blev ett välkommet tillägg i artlistan och just innan gruppen bröt upp flög först ett streck grågäss över oss och kort därefter kom även en mindre grupp vitkindade gäss och som grädden på moset fick någon lyckligt lottad i sista stund även se en skymt av en forsärla! 

 

Artlista: Knölsvan, smådopping, sothöna, storskarv, vigg, gräsand, skrattmås, fiskmås, gärdsmyg, knipa, skata, småskrake, skäggdopping, kaja, ringduva, pilfink, björktrast, gråkråka, rödhake, gråtrut, havstrut, blåmes, talgoxe, grönfink, bofink, stenknäck, järnsparv, storskrake, grågås, vitkindad gås, större hackspett, forsärla, rörhöna

 

Totalt: 33 arter

 

Anna Gustafson


Fler bilder i Bildgalleri

Skrattmås. Foto: Per-åke

Lunds reningsverksdammar 2020-12-06

Kl: 9:00 - 13:00

14 deltagare (5 kvinnor, 9 män)

 

Vid halv 10-tiden samlades vi vid den västra änden av reningsverksdammarna. Vädret var milt och ganska lugnt, sol växlade med lätt molnighet. Vi gick väl utspridda längs dammarnas södra sida och såg bl a flera olika änder, massor av sothönor och några rörhönor. I varje damm fanns smådoppingar, dessa alltid lika charmerande små fåglar med sitt bubbliga, fnittrande läte.

Den ensamma kanadagåsen fanns som vanligt på plats. Det var fascinerande att se hur den blev matad, sida vid sida med en hund: en bit till gåsen, en bit till hunden, en bit till gåsen osv.

Några av oss gick bort till reningsverket för att spana efter forsärlor, men de ville inte visa sig. Vi fick trösta oss med många vackra krickor och två större hackspettar.

När vi kommit tillbaka till vår startpunkt samlades vi vid grillplatsen intill parkeringen för att inta vår medhavda fika. Eftersom detta var årets sista exkursion bjöds vi dessutom på glögg och pepparkakor. Tack Majlis, för att du ordnat detta! När vi satt där vid buskagen upptäckte vi att vi hade en kungsfågel som sällskap och vi konstaterade att vi i övrigt sett förhållandevis få småfåglar idag.

 

Artlista: Kanadagås, vitkindad gås, grågås, knölsvan, snatterand, bläsand, gräsand, kricka, brunand, vigg, knipa, storskrake, fasan, smådopping, gråhäger, storskarv, sparvhök, ormvråk, rörhöna, sothöna, skrattmås, fiskmås, gråtrut, tamduva, ringduva, större hackspett, skata, kaja, råka, kråka, korp, blåmes, talgoxe, kungsfågel, koltrast, björktrast, rödhake, bofink, steglits.

 

Totalt: 39 arter.

 

Ingrid Evaldsson


Fler bilder i Bildgalleri


Kanadagås, Foto: Per-Åke
Röd glada. Foto: Olof

Vomb 2020-11-15

Kl. 9:00 - 14:00

10 deltagare (5 män, 5 kvinnor)

 

Regnstänk föll på oss vid parkeringen vid Vombsjön där gruppen skulle samlas, men när vi blickade ut mot vattnet såg det ut att klarna upp. Vid strandkanten gick en ensam vitkindad gås och längre ut guppade knipor och gräsänder. På andra sidan sågs storskarvar, havstrut och gråhäger. Vi kröp strax åter in i våra bilar och skumpade ner längs den gropiga grusvägen där ytterligare några deltagare väntade. Sedan började vi promenera längs ån där vi hoppades få se kungsfiskare. Det skulle dock dröja tills vi gick samma väg tillbaka innan några av oss fick skymten av något turkost blänkande över vattenytan. Vid det här laget hade alla tecken på regn försvunnit och vi fick istället njuta av den underbara höstsolen. En stor flock grönfinkar, vars färger verkligen kom till rätta i det klara solskenet, följde oss längs stigen, ute på ängen satt en röd glada vackert på en stolpe och lät sig beskådas. På andra sidan stigen flög en fasantupp längs marken och längre bort ekade korpens kraxande. Vi stod stilla ett tag och spejade ut mot vattensamlingarna där en del vitfågel och änder uppehöll sig och vände därefter om för att ta oss tillbaka till bilarna. Över oss kom sträck med gäss flygandes med jämna mellanrum och även en och annan flock tofsvipor. Men så bland dessa kom en liten krabat, ivrigt flaxande med sina vingar på ett sätt som inte riktigt såg fågellikt ut. Rörelsemönstret var misstänkt likt en fladdermus, men det kunde väl ändå inte stämma mitt på ljusa dagen? Jodå! Visst var det en fladdermus! Den fick snart sällskap av ytterligare en artfrände och det skulle märkligt nog visa sig att fladdermössen var ute och prövade jaktlyckan dagtid inte bara vid detta stopp, utan på var plats vi stannade till!

 

Vi for iväg mot Vombs ängar och när vi kommit dit var det dags för fika som intogs på coronasäkert vis. Just i en tugga av smörgåsen vände jag huvudet mot vassen och fick samtidigt som kamraten mittemot mig syn på en vattenrall. Den tillät dock ingen grundligare skådning utan försvann snabbt in varifrån den kommit igen. Ytterligare en glada sittandes i ett träd uppehöll våra fotografer en bra stund innan vi begav oss iväg mot vårt sista stopp - Silvåkratornet. Här var det packat med bilar, men trots det fick vi ha fågeltornet för oss själva en bra stund. Däruppifrån såg vi bland annat knölsvan, snatterand och stjärtmes. Därefter kände vi oss nöjda för dagen och efter genomgång av artlistan skildes vi åt för den här gången.

 

Artlista: Stare, ormvråk, röd glada, råka, kaja, skata, koltrast, vitkindad gås, skrattmås, kråka, havstrut, ringduva, gråhäger, kricka, knölsvan, sothöna, knipa, storskrake, storskarv, snatterand, grågås, fasan, blåmes, talgoxe, skäggdopping, större hackspett, gärdsmyg, bläsand, grönfink, stjärtmes, björktrast, vattenrall, kungsfiskare, gråsiska, gulsparv, prutgås, tofsvipa, gräsand, fiskmås, korp

 

Totalt: 40 arter

 

Anna Gustafson


Fler bilder i Bildgalleri

 

HEADLINECATCHY HEADING HERE


Löddesnäs 2020-10-25

Kl. 8:00 - 13:30

9 deltagare (5 män, 4 kvinnor)

 

Nio hurtiga malmöornitologer möttes denna grå oktoberdag upp i förhoppning om att våra bevingade kamrater liksom vi skulle våga trotsa det blåsiga vädret. Då en del av oss inte haft möjlighet att vara med på våra senaste exkursioner blev det många kära återseenden bland deltagarna! Från bilarna hade vi bland annat sett ormvråk, röd glada, tornfalk och steglits och väl framme vid Löddesnäs väntade bläsgås ute på ängen. Vi tog oss ut mot havet längs spången och spanade efter rörelser bland vassen som omgav oss på båda sidor. Nog hörde vi hur det kvittrade där ute någonstans men det tog ett tag innan vi fick syn på varelserna från vilka ljuden kom ifrån. Så flög en stor flock småfåglar med synbart längre stjärtar upp och kämpade mot vinden tills de gav upp och åter försvann bland den höga växtligheten. Efter att proceduren hade upprepats ett flertal gånger kunde vi fastslå att det var skäggmes vi sett, i ovanligt stora antal! Vi fick också syn på sävsparv och blåmes ute bland de höga röna som vajade för vinden. En tornfalk och en sparvhök flög över våra huvuden och den förstnämnda fick snart sällskap av en artfrände. Ute på havet syntes bland annat knölsvan, storskarv, havstrut, ejder, snatterand och småskrake. Vi kände oss så småningom nöjda med vad havsutsikten hade att erbjuda och tog nu sikte på fågeltornet. I dammen sågs krickor och ute bland korna på ängen gjorde en gråhäger kreaturen sällskap. Väl där uppe var det knappt att det gick att hålla kikaren stilla för de hårda vindarna och vi som klättrat upp vände strax tillbaka ner till marken igen. Så var det kaffedags och vi insåg snart svårigheten att finna en plats i lä och fick acceptera en blåsig fika som följdes på en kort bilfärd mot nästa stopp - Lomma Kusthamnar. I vattnet sågs skäggdopping, bläsand och bergand och i träden bergfink och större hackspett. När vi nu ändå var i krokarna tyckte vi sedan att vi lika gärna kunde pröva lyckan med ett besök i Alnarpsparken och begav oss dit. 

 

Den färgsprakande parken vars mängder olika träd och växter lyste i höstens alla nyanser, var väl värd ett besök oavsett om där hade funnits fåglar eller ej, men när vi så hörde domherrens vemodiga vissling och kort därefter fick se en hona högt uppe i ett av träden, blev promenaden inte direkt sämre. Därtill fick vi se rödvingetrast, rödhake, gärdsmyg, svarthätta och kungsfågel. Vi fick också se några andra vingprydda krabater som man kanske inte väntar sig i slutet av oktober - ett par surrande bin var fortfarande vakna och tog för sig av nyplanterade växter. Några droppar regn fick vi också avslutningsvis på oss, men det var ingen större skada skedd och vi var alla nöjda med dagen som hade bjudit på gott sällskap och en lång artlista!

 

Artlista: Stare, ormvråk, tornfalk, röd glada, steglits, bläsgås, råka, kaja, skata, koltrast, vitkindad gås, skrattmås, kråka, ejder, havstrut, sävsparv, ringduva, gråhäger, kricka, knölsvan, skäggmes, sothöna, knipa, sparvhök, småskrake, gråtrut, storskarv, snatterand, grågås, fasan, blåmes, talgoxe, skäggdopping, större hackspett, bergfink, bergand, rödvingetrast, domherre, rödhake, nötväcka, kungsfågel, gärdsmyg, bläsand

 

Totalt: 43 arter

 

Anna Gustafson


Fler bilder i Bildgalleri

Bergfink. Foto: Olof

Dörröds fälad 2020-10-04

Kl. 8:00 - ca 13:30

5 deltagare (2 kvinnor, 3 män)

 

Ett rejält regnväder när det var dags att ge sig iväg på morgonen kan ha bidragit till att det var en ovanligt liten skara Malmöornitologer som strålade samman på parkeringen nära Dörröds fälad. Vi blev direkt välkomnade av en kraxande korp. Några nötskrikor uppenbarade sig också snart och sådana skulle vi få se och höra mycket av under dagen.

Väl inne hos fåren på fäladen började vi spana efter nötkråkor bland hasselbuskarna, samtidigt som vi identifierade småfåglar som hoppade runt och gömde sig bland löven. 6 stenknäckar flög förbi och så plötsligt upptäckte Per-Åke en nötkråka på marken. Den lät sig inte beskådas någon längre stund innan den flög iväg, men vi hann alla se dagens ”målart”. Några fler såg vi inte under vår vandring, trots att vi valde att gå den ”långa rundan”.

Vädret blev, trots ett antal regnskurar, betydligt behagligare än man kunnat vänta sig. Ändå tänkte vi för säkerhets skull ta vår fikapaus vid Skåneledens vindskydd, men den tanken var vi inte ensamma om, så vi fick vandra vidare lite till innan vi satte oss på ett stengärde under stora bokar. Sedan fortsatte vi vår sköna vandring och när vi åkte hemåt kunde vi se tillbaka på en riktigt trevlig dag.

 

Artlista: Sparvhök, ormvråk, större hackspett, gröngöling, skata, nötskrika, nötkråka, korp, blåmes, talgoxe, lövsångare, gransångare, kungsfågel, gärdsmyg, stjärtmes, nötväcka, koltrast, rödhake, stenknäck, bofink.

Längs vägen: Röd glada, råka, kaja, kråka, ringduva.

 

Totalt: 25 arter.

 

Ingrid Evaldsson


Fler bilder i Bildgalleri

Större hackspett. Foto: Olof

OVERALL TOPI

Ribersborg i Malmö 2020-09-20

Kl. 8:00 – ca 11:00

13 deltagare (7 kvinnor & 6 män)

 

Vi samlades i morgondimma vid hörnet av parkeringen inte långt från där Ribersborgsvägen möter gång- och cykelvägen längs med Ribersborgsstranden. En mindre grupp rekognoscerade området vid bryggan till Ribersborgs Kallbadshus där bläsand sågs.

 

Vandringen gick mot den mellersta dammen i Öresundsparken där en kungsfiskare observerades av en av deltagarna kort i någon sekund innan den försvann in i vassen. En smådopping vilade intill vasskanten, piggnade till och började leta efter lämplig kost under vattnet.

 

I träd vid Öresundsparkens östligaste av sina tre dammar vid kortsidan mot Mariedalsvägen syntes flera fåglar röra på sig, till en början bara skymtandes inne i bladverken. Det konstaterades efter en stund vara svarthättor, både hanar med sina svarta hättor och honor med sina rödbruna hättor. I andra träd och buskar intill sågs de sen mer öppet.

 

Naturen i full gång med att byta färgskala bjöd fortfarande på färgklickar med sina blå slånbär, ljuslila strandastrar, gula ståndsörter, röda hagtornsbär och nypon.

 

Fikadags hördes någon i sällskapet säga som omedelbart resulterade i en ökad spänst i stegen. På bänkar och ett gammalt hinder i trä på Ribersborgsfältet plockades det fram sittunderlag och termosar med tillbehör.

 

En flock steglitser med sina färgglada inslag av gult på vingarna gick på gräset för att sen lyfta och flyga iväg. En sparvhök fick avsluta förmiddagens exkursion.

 

Artlista: Bläsand, kaja, råka, kråka, skata, rödhake, smådopping, sävsångare, grå flugsnappare, talgoxe, pilfink, kricka, kungsfiskare, gransångare, fiskmås, skrattmås, sothöna, rörhöna, gräsand, svarthätta, enkelbeckasin, knölsvan, koltrast, gråhäger, blåmes, storskarv, ringduva, grönsiska, sädesärla, steglits, ladusvala, stare, tofsvipa, sparvhök

 

Totalt: 34 arter

 

Ann-Charlotte Dahlbäck


Fler bilder i BildgalleriRingduvor. Foto: Per-Åke

Slottsparken och Kungsparken i Malmö 2020-09-01
Kl. 18:00 – ca 20:00
11 deltagare (8 kvinnor & 3 män)

I samband med samlingen utanför Stadsbiblioteket i Malmö kom det lite regn, regnkläder plockades fram ur packningar, men det blev snabbt uppehåll och vi fick en riktigt skön vindstilla kväll.

Vi fick se en gråhäger stående i dammen utanför biblioteket och en bit längre in i Slottsparken såg vi både kungsfågel, större hackspett, grå flugsnappare och lövsångare.


Vi tog oss över Kommendantbron in i Malmös äldsta park, Kungsparken, sen vidare till Slottsträdgården för att helt kort avnjuta färgprakten i den dahliafestival som pågår. Efter det var det dags för att plocka fram medhavd kvällsfika på sittbänkar intill kanalen vid Malmöhus slott under ackompanjemang av en oidentifierad ”sångare”.


På tillbakavägen stannade vi till för att titta på grå flugsnappare, som höll till i trädtopparna för att om och om igen göra snabba små utstickare för att fånga insekter. Vi fick också se lite ryttlande en bit ovanför träden.

Kvällens coronaanpassade exkursion genomfördes utan att en endaste tubkikare användes, vilket hör till ovanligheterna.


Artlista: Kaja, kungsfågel, kråka, skata, grå flugsnappare, vitkindad gås, grågås, talgoxe, fiskmås,

skrattmås, gråtrut, sothöna, rörhöna, gräsand, koltrast, gråhäger, blåmes, storskarv, tamduva,

ringduva, större hackspett, lövsångare


Totalt: 22 arter


Ann-Charlotte Dahlbäck


Fler bilder i Bildgalleri

Ung rörhöna. Foto: Sven-Erik

Pildammsparken 2020-08-23

Kl: 8:00 - 11:00

16 deltagare (10 kvinnor & 6 män)


Äntligen träffades Malmöornitologerna igen efter långt uppehåll pga Corona.
Det blev en trevlig vandring, först runt den stora dammen motsols, fika vid någon sorts vattenkonstverk. Det var inte jättemånga arter vi fick se men vädret var hyfsat, vi gjorde även en avstickare till mindre dammen via Galateas hage.
 Efter artgenomgång diskuterade vi hur vi skall lägga upp fortsättningen på höstsäsongen. Vi kom fram till att vi träffas på ordinarie mötesplats och undviker samåkning, de som vill träffas på exkursionmålet kan höra av sig för att komma överens om plats. Det är mycket tråkigt att icke bilburna blir exkluderade men vi ser ingen annan lösning i dagens läge. Vi har dock 1 exkursion till fots i Malmö kvar på programmet där alla kan vara med nu i höst. Hoppas vi ses.


 

Artlista: Knölsvan, Grågås, Vitkindad gås, Gräsand, Vigg, Skäggdopping,

Storskarv, Gråhäger, Rörhöna, Sothöna, Skrattmås, Fiskmås, Silltrut,

Gråtrut, Tamduva, Ringduva, Backsvala, Ladusvala, Hussvala, Blåmes,
Talgoxe, Nötväcka, Skata, Kaja, Kråka

Totalt: 25 arter

 

Ing-Britt och Sven-Erik


Fler bilder i Bildgalleri


Silltrut. Foto: Per-Åke

Almåsa / Björkelunda 2020 - 02 - 08

Kl. 9:00 - 13:45

15 deltagare (9 kvinnor & 6 män)

 

Den internationella kvinnodagen hindrade inte Malmöornitologerna för att ta sig ut på exkursion. Dagen började med mulet väder och friska vindar, men efter lunch klarnade det upp och vi fick oss lite sol. I väntan på att alla deltagare skulle dyka upp vid uppsamlingsplatsen fick vi se turens första lilla fågel, en talgoxe som hoppade omkring alldeles där vi stod på trottoaren. När alla var på plats for vi ut till Björkelunda. Här väntade en stor flock med vitkindade gäss som vid vår ankomst lyfte, men bara för att åter landa lite längre bort. Här fanns även gravand, gråhäger, vigg, knölsvan, sothöna, tofsvipa och skrattmåsar som nu fått sina svarta huvuden. Några ormvråkar och glador samt en fjällvråk kretsade över trädtopparna bortom den lilla dammen och från ängen lyfte ett par fasaner och flaxade iväg. Kvittret från diverse småfåglar ljöd i luften och vi fick syn på blåmes och grönsiska. Även ljudet av gärdsmyg lät sig höras på flera håll. 

 

Med en redan ganska lång artlista lämnade vi platsen för att köra vidare till Almåsa Koloniområde. Här fick vi oss en liten promenad som bjöd på fantastisk vårsång av sånglärkan. Vi fick se björktrast, grönfink, bofink, pilfink och gulsparv innan vi slog oss ned i lä för att intaga en efterlängtad fikapaus. När termosarna var tömda och smörgåsarna uppätna begav vi oss tillbaka till bilarna och beslöt oss för att ta ett sista stopp vid Husie Mosse. Vi möttes här av rejäl blåst, men väl nere vid dammen fick vi tursamt lite mer lä. En ensam storskarv satt på en pinne i vattnet och torkade vingarna i luften. Ett skrik från en vattenrall hördes högt, men vi fick inte syn på fågeln som väl gömde sig någonstans i vassen. Annars var det inte mycket fågel i området idag. Några gräsänder, ett svanpar, en rödhake och några talgoxar vid matningen. Vi samlades åter vid parkeringen för uppläsning av artlistan och packade oss därefter in i bilarna för att ta oss hemåt. 

 

Artlista: Kaja, råka, gråkråka, ringduva, tornfalk, vitkindad gås, grågås, talgoxe, fiskmås, skrattmås, sothöna, stare, knölsvan, vigg,. gravand, gräsand, tofsvipa, rödglada, ormvråk, koltrast, fasan, gärdsmyg, gråhäger, fjällvråk, blåmes, grönsiska, skata, sånglärka, grönfink, bofink, pilfink, gulsparv, storskarv, rödhake, vattenrall

 

Totalt: 35 arter

 

Anna Gustafson


Fler bilder i Bildgalleri

Talgoxe. Foto: Per-Åke

Årsmöte 2020-03-03

15 personer (8 kvinnor 7 män)


Referat fr årsmötet, följande beslut togs:


   Per-Åke valdes till ordförande


   Ann-Charlotte Dahlbäck valdes till kassör


   Sven-Erik Svensson valdes till kontaktperson


   100 kr i medlemsavgift för år 2021


   Medåkande betalar 10 kr/mil till chauffören

Förra årets gåva till föreningen på 10.000 kr diskuterades.

Följande beslut togs:


   Subventionera boendet till Glimminge 

   

   Inköp av en projektor. Inköpet ombesörjs av Sven-Erik.


   Krysskort ska också inköpas av kassören.

Verksamheten för vår och höst godkändes.

Vårens program är utskickat och höstens exkursioner är planerade.


På innemötet 3/11 kommer Karin berätta om ”Projekt Ängshök på Öland”.

Årets fågel utsågs och det blev Tallbit.

Årsmötet avslutades med god förtäring av Laxsmörgås.

Vid pennan Karin

Tallbit. Foto: Per-Åke
Kattuggla. Foto: Olof

Vomb 2020-02-16

Kl. 9.00 – 14.30

 

9 deltagare (4 män & 5 kvinnor)

 

Vi var en skara på nio personer som samlades denna söndag för att ta oss ut i ur och skur.

Bilturen till Vomb bjöd bland annat på fjällvråk, fasan, sångsvan och glada. Till en början duggade det mest, men efter hand tilltog både nederbörd och vind. Vädret drev oss in i de lite mer skyddade skogspartierna av Vomb-området. Matningen som tidigare funnits på platsen visade sig tyvärr vara borttagen, så någon tofsmes som vi hoppats på blev det inte. Istället bjöd tallskogen på andra småfåglar som trädkrypare, nötväcka, kungsfågel, talgoxe och blåmes. Därtill fick vi se en häger i sällskap med en glada flyga över skogsbrynet. Det blev en rejäl promenad i skogen, kanske något längre än vad vi först hade räknat med och många slängde nog ett längtande öga på den vindskyddande rastplatsen försedd med tak som hade varit ett ypperligt kaffestopp om det inte vore för att ryggsäckarna med fikat låg kvar i bilarna… Mysigt var det hur som helst att vandra fram på stigarna och höra smattret av duggregn mot luvan (något som förvisso försvårade möjligheten att höra fågelsången).

 

Vi kom fram till en plats där vi fick utsikt över sjön. En flock grönsiskor klängde i ett av träden och ute på vattnet guppade gräsand, brunand, bläsand, skäggdopping, stjärtand och snatterand. Vägen tillbaka till bilarna bjöd inte på så mycket mer fågel, men vi hörde hur vinden ven allt högre och fick se upp för nedfallande kvistar ovanifrån.

 

En kort biltur tog oss till ett fågeltorn med rastplats och det var dags för den efterlängtade matsäcken. Det busiga vädret höll oss kvar nere på marken, men utan att gå upp i tornet kunde vi ändå se gravand, havstrut, sångsvan och tofsvipa. Dessutom flög en flock sidensvansar vackert förbi. Uppiggade av kaffet och smörgåsarna bestämde vi oss för att trotsa vädret och bege oss till ett sista stopp – fågeltornet i Silvåkra. Här möttes vi till en början av två sömniga kattugglor uppe i en talltopp. Uppifrån tornet skådade vi storskarv, storskrake och ägretthäger, och dessa fick avsluta dagens exkursion.

 

Artlista:

Sidensvans, storskrake, vitkindad gås, ormvråk, ägretthäger, kattuggla, storskarv, knipa, skrattmås, tofsvipa, fiskmås, gravand, råka, havstrut, grönsiska, stjärtand, snatterand, skäggdopping, bläsand, brunand, gräsand, sothöna, koltrast, ringduva, gråkråka, kaja, gråhäger, kungsfågel, nötväcka, trädkrypare, talgoxe, blåmes, grågås, sångsvan, knölsvan, glada, fasan, fjällvråk

Totalt: 38 arter

 

Anna Gustafson

Steglits. Foto: Olof

Norra Hamnen & Spillepengen 2020-01-26

16 deltagare (9 kvinnor och 7 män)

Kl. 9:00 - 13:30


Så var det dags för årets första exkursion med Malmöornitologerna! Det var många som dök upp den något disiga söndagsmorgonen och i gruppen syntes flera nya ansikten. Vi for iväg mot vårt första mål - Norra Hamnen i Malmö och kunde på vägen dit pricka av diverse kråk - och måsfåglar, samt en del gäss. I dammen vid vårt första stopp simmade sothöns, vigg, gravand, storskrake, brunand, bläsand och smådopping omkring och vi stod ett bra tag och spejade på dessa. Några i gruppen hade också turen att få en skymt av den klarblå kungsfiskaren när den flög förbi. Efter en stunds sökande efter var den tagit vägen gav vi upp och återgick till bilarna för att ta oss vidare till nästa skådningsplats i området. Över våra huvuden flög en storskarv förbi och på taket av byggnaden bredvid stod en havstrut och spejade ner på oss. Nästa stopp bjöd tyvärr inte på några snösparvar, som många av oss hade hoppats på, men väl på en flock starar samt en fasan som vandrade över cykelbanan. 


Vi kände oss nu klara med Malmös norra hamn för den här gången och tog sikte på Spillepengen där vi som missade den första, hoppades kunna få chansen att se den blåskimrande kungsfiskaren. Tyvärr höll den sig undan, men området bjöd på så mycket annat att vi kände oss nöjda ändå. Under en gemytlig promenad innan fikan fick vi se flera flockar av trastar där såväl björktrast som rödvingetrast uppehöll sig. Skäggdopping simmade i vattnet, ett flertal gråhägrar spejade i vassen och när vi närmade oss rastplatsen flög en sparvhök över våra huvuden. Under kafferasten kom dessutom en ormvråk och visade upp sig ovanför de uppdukade fikaborden. 


Mätta och belåtna åkte vi en liten bit bort till en annan plats i området där vi vandrade upp på en kulle från vilken vi trots det disiga vädret hade fin utsikt över vattnet där en mängd krickor, brunänder, bläsänder och gravänder uppehöll sig. Ute på reven vandrade även ett par storspovar omkring. På vägen tillbaka till bilarna visade sig en liten flock steglits upp sig och dessa samt ett antal grönfinkar fick avsluta dagens mycket lyckade utflykt!


Artlista: 

Kaja, råka, gråtrut, fiskmås, knölsvan, ringduva, skata, vitkindad gås, havstrut, vigg,

gravand, storskrake, brunand, bläsand, smådopping, sothöna, rörhöna, gråkråka, grågås, björktrast, kungsfiskare, storskarv, gräsand, knipa, fasan, stare, gråhäger, koltrast, blåmes, skäggdopping,

talgoxe, rödvingetrast, grönfink, steglits, sparvhök, ormvråk, kricka, skrattmås, pilfink, storspov

Totalt: 40 arter


Anna Gustafson


Fler bilder i Bildgalleri

Grå häger. Foto: Olof

Havgårdssjön-Näsbyholm 2019-12-08

6 deltagare (3 kvinnor & 3 män)

Kl. 9:00 - 12:30

 

 Söndagsvädret såg inte alls lovande ut på morgonen, frisk vind och regn till och från, trots det dök 6 tappra upp på mötesplatsen.

Vi åkte som planerat först ut till Havgårdssjön, bara enstaka rovfåglar visade sig längs vägen, vi stannade vid sydöstra delen av sjön, där är ganska fint att promenera ut på en halvö med bra överblick över sjön. Enstaka koltrastar och obestämda tättingar syntes, sen överraskades vi av ett högt skärande oljud, det var ett gäng hägrar som verkade väldigt störda av att vi besökte sjön, en stor flock gräsänder flög sen upp under buller och bång. Uppe på en höjd kunde vi spana lite mer på sjön fast sikten var inget vidare, vi såg gräsand, knipa, vigg, sothöna och en havsörn på avstånd.


 Regnet hade nu tilltagit och vi återvände till bilarna och åkte vidare till fågelplattformen under tak vid Näsbyholmssjön där vi planerat in en fikapaus. Det visade sig dock att det taket inte gjorde någon nytta då det regnade horisontellt pga blåsten, det blåste snarare mer inne på plattformen än utanför, som tur var fanns ett fikabord i lä av en rätt tät skog vid sidan av där det var någorlunda komfortabelt. Där kunde vi även komplettera artlistan med skäggdopping, storskrake och brunand. Det hängde talgbollar lite överallt, och passande nog visade sig en talgoxe.

 

 Vi åkte nu den korta biten till P-platsen i allén som leder upp till godset, där har man fin utsikt över  ängarna och energiskogsplanteringarna och där ses det ofta rovfåglar. Vi fick bara se enstaka ormvråkar varav åtminstone en av ”Börringemodell” med väldigt ljust huvud och framparti. Regnet tilltog nu igen efter en liten avmattning under fikapausen och vi tyckte att det räckte med skådande för idag. När vi åkte därifrån fick åtminstone första bilen se en fjällvråk rätt tydligt, en fin avslutning på exkursionen!

 

Artlista:

 Skata, fiskmås, gråkråka, röd glada, knölsvan, grågås, kaja, råka, ormvråk, tornfalk

 Koltrast, gråhäger, vigg, gräsand, knipa, havsörn, sothöna, fasan, salskrake, korp

 Tamduva, storskarv, skäggdopping, brunand, storskrake, talgoxe, fjällvråk, gråtrut

Totalt: 28 arter

 

Ing-Britt och Sven-Erik

Innemöte 2019-12-03

10 deltagare (5 män och 5 kvinnor)

Kl.19.00-20.30


Vi träffades som vanligt i Studiefrämjandets lokaler för årets sista inomhusmöte.

Efter att ha diskuterat vårens utflykt med övernattning beslöts att ändra datum för att kunna boka sovplatser på vårt önskade övernattningsställe.

Därefter var det dags för bildvisning och fika. Medan vi mumsade på formidabelt fika i form av lussekatter, pepparkaka, clementiner och choklad var det flera av klubbens medlemmar som visade upp sina fotografier.

Vi tackar så mycket både för tilltugg och de vackra bilderna!

 

God Jul & Gott Nytt Fågelår!

 

Anna Gustafson

Lundåkrabukten  2019-11-17

 11 deltagare (8 kvinnor & 3 män)

Kl. 9:00 - 14:00

 

Söndagen såg ut att klarna upp och bli riktigt fin trots de föregående dagarna som varit riktigt ruggiga.

Ett gäng på elva personer samlades vid Själlandstorget för att sedan ta oss vidare mot Lundåkrabukten. Väl framme tog vi oss ut mot havet där det blåste rejält.

Här fick vi bland annat se kricka, bläsand, gråhäger, havstrut och storskarv. Några storspovar vandrade omkring på sandrevet och några knölsvanar guppade med i vågorna. Inåt land, över grantopparna fick vi se en tornfalk stå och ryttla. Lite svårt var det att skåda ut mot havet i den svåra blåsten, men vi fick även syn på en havsörn.

 

Så småningom vände vi tillbaka till parkeringen på Järavallen för att ta en runda i strövområdet. Trots att skogen såg ut att kunna locka många småfåglar lyste dessa med sin frånvaro. Knappt ett endaste litet kvitter fick vi höra.

En kungsfågel fick vi i alla fall en snabb skymt av, samt en blåmes här och där. När vi gått runt den lilla slingan på någon kilometer var det dags att uppsöka fikabord och plocka fram smörgåsar, te och kaffe. Några ringduvor flög förbi över våra huvuden, men annars var där inte mycket.

 

Efter fikat beslöt vi oss för att ta en sväng förbi Alnarp för att försöka få syn på den rödhalsade gåsen som rapporterats därifrån. En kort bilfärd tog oss till en åker fylld med tusentals gäss. Här stod redan ett par andra skådare i samma ärende som vi. Vidsträckt mark med gäss så långt ögat kunde nå - det var bara att börja i ena änden och hoppas att de skulle stå stilla så att vi systematiskt skulle kunna speja av området. Där fanns grågäss, kanadagäss och massor av vitkindade gäss men den rödhalsade kunde vi inte få syn på. Några av oss gav upp och tog en vända ner till dammen och tittade på sothöns och gräsänder, varav en med lite ovanlig fjäderdräkt. När vi kom tillbaka hade den rödhalsade fortfarande inte visats sig.

Plötsligt lyfte så gott som alla gäss från marken, uppskrämda av en fyrhjuling som körde race i leran. Det var en mäktig upplevelse och ljudet av flaxande vingar hördes högt och vida omkring. De kretsade ett par varv kring åkern men försvann sedan bort. Då tyckte även vi att det var dags att avlägsna oss och köra hem till Malmö igen.

 

Artlista:

Kråka, råka, gråtrut, tornfalk, knölsvan, vitkindad gås, gräsand, kricka, bläsand, havstrut,

storspov, havsörn, storskarv, gråhäger, grågås, skrattmås, fiskmås, kungsfågel, ringduva, talgoxe,

blåmes, skata, ormvråk, kaja, kanadagås, fasan, sothöna, röd glada.

Totalt: 28 arter

 

Anna Gustafson


Fler bilder i Bildgalleri

Kråka. Foto: Olof

Innemöte 2019-11-05

13 deltagare (6 män & 7 kvinnor)

Kl. 19.00 - 21.00

 

Denna lite ruggiga höstkväll träffades vi i Studiefrämjandets lokaler i Malmö för att prata rovfåglar - närmare bestämt falkar.

Ordföranden Per-Åke hade förberett ett fint och informativt föredrag med många fina fotografier där vi gick igenom de vanligast förekommande falkarna vi kan se i Sverige. Det är minsann inte alltid så enkelt att se skillnad på dem i flykt, men nu fick vi lära oss de viktigaste kännetecken man ska titta efter, samt en hel del om deras beteende och levnadssätt.


När vi kände oss redo att lämna falkarna för den här gången försåg vi oss med varm dryck och Maj-Lis underbara hembakta kanelbullar, medan vi diskuterade framtida möten och utflykter. Vi rundade av och begav oss hemåt runt niosnåret i höstmörker och duggregn. 


Ett extra tack till Per-Åke som lärde oss massor om falkar, och till Maj-Lis som ännu en gång skämt bort oss med supergott fika!

 

Anna Gustafson

Sparvhök. Foto:Olof


Foteviken 2019-10-20

10 deltagare (5 kvinnor och 5 män)

Kl. 09:00 - 14:00


Vi samlades vid mötesplatsen och efter lite diskussioner om det var lämpligt att åka till den lilla parkeringen på Fotevikens östra sida eller den lite större ute på halvön Hammars Näs väster om Foteviken valde vi den senare och gav oss iväg lite efter kl 9.

Under bilfärden fick vi se en väldigt ljus ormvråk, s.k. Börringevråk (som alltså är samma art som ormvråk), en tornfalk satt i en buske nära vägen.


Just när vi klivit ur bilarna cirka 09.30 såg vi en tjusig blå kärrhöks hona eller ungfågel med sin karakteristiska vita stjärtrotfläck. Dessutom var det en del småfåglar i buskagen, vi artade pilfink, gråsiska, ängspiplärka och senare efter titt på fotona även sävsparv i vinterdräkt.

Vi klev över ett staket via en rätt hal stätta och vandrade ett stycke längs västra stranden och fick bl.a. se en massa bläsänder, sen kom ytterligare ett staket. 

Vi fortsatte då norrut på en kostig, och passerade en flock kossor som var mycket fredliga. Vid några öar låg det fler änder och även några sälar.


När vi nått fram till norra udden 11.30 hittade vi varken bord eller bänkar men 2 schyssta gropar i marken där vi bekvämt kunde fika efter den rätt långa vandringen.

En havsörn flög förbi och siktade in sig på en holme längre norrut och gjorde där en som det verkade lite halvhjärtad attack mot en grågås, den gav snabbt upp och landade. Enstaka sparvhökar drog förbi söderut och det verkade som de skrämde upp jätteflockar av ljungpipare som rastat på Eskilstorps holmar norr om Hammars Näs. Även stora flockar av gäss flög till och från, samt en mindre flock steglits. På sjömärket långt ute på holmarna kunde man i tubkikare se ett par pilgrimsfalkar, den större honan någorlunda tydligt.

Efter en lång och närande fikapaus vandrade vi tillbaka och följde östra stranden en bit tills vi stötte på ett vattendrag som inte gick att passera, vi svängde åter mot kostigen och då råkade vi stöta upp en liten mörk vadare med gula streck på ryggen, rätt lik en enkelbeckasin men mindre, med kortare näbb och trubbigare vingar, en dvärgbeckasin! Denna lilla vadare ser man inte ofta, då den inte är så vanlig och den brukar trycka väldigt hårt innan den flyger upp. Vi vandrade åter mot parkeringen och kunde glädja oss åt det fortsatt behagliga vädret, mulet men rätt ljumt och en svag vind.

Efter artgenomgången på parkeringen vände vi åter mot Malmö och avslutade exkursionen vid 14-tiden.

 

Artlista:

Ormvråk, tornfalk, råka, kråka, kaja, skata, ringduva, stare, pilfink, blå kärrhök,
gråhäger, gråsiska, gråtrut, grågås, sparvhök, skrattmås, vitkindad gås, bläsand, gräsand,

knölsvan, ängspiplärka, tofsvipa, storskarv, skedand, kricka, småskrake, kanadagås, ljungpipare, steglits,

havstrut, kärrsnäppa, havsörn, pilgrimsfalk, dvärgbeckasin, grönfink, sävsparv

Totalt: 36 arter

 

Ing-Britt och Sven-Erik


Fler bilder i Bildgalleri

Kustsnäppa. Foto: Per-Åke

Eskilstorps ängar 2019-10-06

17 deltagare (11 kvinnor, 6 män)

Kl. 9:00 - 13:30

 

Det var riktigt kallt när vi möttes upp vid vår vanliga uppsamlingsplats denna morgon. Kallt, men friskt och härligt med klarblå himmel och skinande sol! Väl förberedda på det kyliga vädret, med mössor vantar och många lager tröjor packade vi oss in i bilarna och körde iväg mot första målet - Eskilstorps ängar.

Körandes utmed jordbruksmarkerna fick vi se stora flockar av tofsvipor och starar samt en och annan fasan.

Väl framme vid parkeringen syntes steglits och kungsfågel i buskarna. Mängder av grågäss och vitkindade gäss var samlade utmed vattnet och när vi så sakteliga närmade oss flög merparten upp och iväg vilket blev en riktigt mäktig syn.

När vi kom ytterligare lite närmare fick vi se ett par vadare spatsera runt, vilka vi efter en stunds spanande kom fram till var såväl kustsnäppa som kustpipare. Långt ute på en sten syntes en havsörn som även visade upp sig flygandes över vattnet och som trots det långa avståndet avslöjade sin enorma storlek.

 

Så småningom blev det dags att ta sig vidare och just som vi åter skulle kliva in i bilarna kom två glador flygandes i skyn.

Bilfärden, under vilken ett flertal småfåglar, såsom talgoxe, bofink och blåmes skådades, tog oss vidare till Klagshamn. Här väntade en ljuvlig fikapaus med solen i våra ansikten och i sällskap av rödhake, gärdsmyg, bergfink och gransångare. Efter rasten blev det dags för en liten promenad som bjöd på småskrake, bläsand, havstrut, koltrast, vigg och sothöns.

 

Uppe i fågeltornet hade vi knappt hunnit upp innan en vattenrall kom simmandes för att sedan smyga in i vassen. Samtidigt kom en ståtlig ägretthäger flygandes lite längre bort. I dammen simmade några smådoppingar fridfullt runt och rätt var det var kom åtta skäggmesar flygandes för att landa bland vassen. Dessa små trevliga fåglar fick avsluta dagens tur och efter uppläsning av artlistan begav vi oss åter hem mot Malmö.

 

Artlista: Kaja, ringduva, skata, råka, fasan, tofsvipa, stare, fiskmås, steglits, kungsfågel,

grågås, vitkindad gås, gråhäger, knölsvan, kustsnäppa, gråkråka, havsörn, storskrake, pilfink, glada,

ormvråk, bofink, talgoxe, blåmes, rödhake, bergfink, gärdsmyg, bläsand, småskrake, gräsand,

havstrut, koltrast, vigg, sothöna, gråtrut, gransångare, lövsångare, ägretthäger, vattenrall, grönfink,

smådopping, skäggmes, skrattmås, kustpipare

Totalt: 44 arter

 

Anna Gustafson


Fler bilder i Bildgalleri

Innemöte 19-10-01
(8 deltagare 5 kvinnor 3 män)

Info fr Per-Åke:
1 Skof möte den 24 okt i Hässleholm. Ingen deltager från MO.
2 Fågelskyddsmöte 9 nov. Per-Åke deltager.
3 Olof Svebrant är intresserad att ta över hemsidan.
4 Per-Åke efterlyser namn på ny ordförande och kassör.
5 På innemötet den 5 nov ska temat vara Falkar.

Mötet avslutades med kaffe och god kaka, samt en runda ”Vad har jag sett sen sist”

Vid pennan Karin

Falsterbo fyr. Foto: Karin  fr 2016

Falsterbo 2019 - 09 - 15

24 deltagare (15 kvinnor, 9 män)

Kl. 8:00 - 14:30

 

Trots den hårda kalla vinden var vi ändå ett gäng som denna söndag samlades
för att ta sikte mot Falsterbo fyr för att titta på fåglar och äta kanelbullar.
Tydligen tyckte även fåglarna att det var på tok för mycket blåst och det verkade
som om de allra flesta var kloka nog att inte påbörja sin flytt utan istället invänta lämpligare väderförhållanden. Ett par olika arter flög dock kämpandes förbi,
däribland enkelbeckasin, kentsk tärna, bivråk och stenfalk.
Som tur var hade vi ett föredrag inbokat som denna dag hölls inne i den gamla fyrvaktarbostaden. Det blev trångt i den lilla stugan och vi fick med nöd och näppe plats. Så började Karin Persson berätta och hon tog det minsann alldeles från början och lotsade oss genom solsystem, big bang, dinosaurier och neandertalare
fram till vår tid och våra fåglar.
Med stort engagemang och inlevelse upplyste hon oss om fåglarnas utveckling genom tiderna, deras levnadssätt samt om hur ringmärkning går till och varför den är viktig. Vi blev förevisade spybollar och vad som kan finnas dolt i dem, fågelmat i form av levande larver och annat smått och gott!
Det hela avslutades med att vi fick se två små levande krabater bli utsläppta i det fria efter att deras små ben blivit försedda med ringar - en rödhake och en talgoxe. Två timmar försvann innan vi knappt hunnit blinka och när vi nöjda och glada hade tagit oss ut ur stugan begav vi oss vidare till fyren för att förse oss med kaffe och varma hembakta kanelbullar. 

 

Eftersom att vädret ute vid fågelstationen inte var någon höjdare vare sig för fåglar eller människor beslutade vi att ta oss vidare till en plats där vi förhoppningsvis skulle kunna hitta lite lä. Sagt och gjort.
Bilarna tog oss till “gröna jaktstugan” vid Foteviken som trots sitt dåliga skick ändå gav oss någorlunda skydd mot blåst och duggregn. I vattnet fick vi bland annat se skedand, kricka, gluttsnäppa och brushane. Ett flertal tornfalkar kom oss riktigt nära och vi fick oss en god titt på dem när de ryttlande stod alldeles stilla i luften.
Just som vi hade tänkt att avsluta dagens utflykt kom något stort vitt seglandes ovanför som fångade vår uppmärksamhet. Det visade sig vara en ägretthäger vilket
ju blev ett fint avslut innan vår avfärd tillbaka till Malmö. 

 

Artlista: Tofsvipa, ladusvala, råka, kråka, skata, kaja, gråhäger, talgoxe,
brun kärrhök, storskarv, stare, knipa, sothöna, smådopping, vigg, havstrut,
sparvhök, kentsk tärna, enkelbeckasin, hussvala, rödhake (ringmärkning), bivråk, stenfalk, tornfalk, knölsvan, grågås, fiskmås, skedand, gräsand, storspov,
gluttsnäppa, kricka, skata, brushane, backsvala, ringduva, ägretthäger,
ängspiplärka, sädesärla

Totalt: 39 arter

Anna Gustafson

 

Solnedgång vid Terekudden. Foto: Karin

Terekudden Bunkeflo strandängar 2019-09-03

13 deltagare (6 kvinnor 7 män)

Kl. 18:00 - 20:00

 

Vi var ett tappert gäng på 13 personer som efter en rejäl störtskur samlades på Själlandstorget för att ta oss ut på denna kvällsexkursion.
Vid tid för samling hade det emellertid klarnat upp och vi hoppades att prognosen om en fortsatt fin kväll skulle vara att lita på.
Efter en stunds funderande beslutades att vi skulle bege oss mot Terekudden i Bunkeflo.
Väl framme på parkeringen seglade en gråhäger förbi och det skulle visa sig att den inte var den enda i sitt slag på platsen.
I vattnet såg vi ett flertal andra gråhägrar spatsera omkring och ytterligare två kom flygandes förbi när vi senare var på väg hemåt.
Vid fågeltornet låg vinden på rejält och snart kom även regnkläderna till nytta. Plötsligt kom ett rådjur skuttandes i full karriär rakt emot oss.
Vattnet skvätte högt omkring den tills den stannade upp och iakttog oss för att i nästa sekund byta riktning och fortsätta in mot land.
I vattenbrynet fick vi syn på ett gäng enkelbeckasiner och en bit därifrån promenerade några gluttsnäppor omkring. Bläsand, kricka, sothöna, skedand, ejder och storspov var andra arter som kunde identifieras ute i vattnet.
Solen började sakta sänka sig mot vattnet och i dess oranga sken syntes silhuetter av fågelsträck.
De fikasugna tog fram sina termosar och slog sig ner i trappan och det blev trots det blåsiga och ostadiga vädret en riktigt härlig tisdagskväll!

 

Artlista: Kaja, ladusvala, sparvhök, fiskmås, skata, gråhäger, ringduva, grågås, gräsand, skrattmås,
storskarv, knölsvan, ejder, enkelbeckasin, bläsand, gluttsnäppa, skedand, sothöna, kråka, gråtrut,
kricka, storspov
Totalt: 22 arter

 

Anna Gustafson

 

Havsörn Foto: Jonas

Sandön 2019-08-25

12 deltagare (8 kvinnor & 4 män)

Kl. 08.00 - 16.30

 

Så var det äntligen dags att inleda höstterminens skådande med Malmöornitologerna!
Till en början såg vädret dimmigt och disigt ut men vid ankomsten till Sandön i Utvälinge var solen redan stark och kepsarna, byxornas avtagbara ben och solkrämen kom väl till pass.
En fiskgjuse kom flygandes förbi parkeringen och ett par gråsparvar och några blåmesar hoppade omkring bland grenarna i ett buskage.
Väl ute på bryggan fick vi med ens se tofsvipa, havstrut, storspov, några svanar och en ensam strandskata. När vi tittat ännu en stund kunde vi även lokalisera kricka, kärrsnäppa, gluttsnäppa och myrspov. 
det grunda vattnet simmade stora stim av småfisk och över oss flög flertalet ladusvalor förbi.
Längre bort kom streck efter streck med gäss flygandes i olika formationer och i vassen hade några turen att få se skäggmes.
Vi vandrade vidare ut på ön och fann där kustsnäppa, kustpipare, spovsnäppa, större strandpipare, ejder och storskarv. En mindre rovfågel flög förbi som visade sig vara en lärkfalk och bara en kort stund efter att vi anmärkt frånvaron av tärnor gled två stycken lysande vita kentska tärnor förbi. Längre ut på ön fick några syn på sandlöpare och småsnäppa. Ytterligare två fiskgjusar visade upp sig inte långt från två cirkulerande röda glador.
När vi ansåg oss ha sett vad där fanns att se vände vi tillbaka till bilarna för att hämta upp matsäckar och tog oss till en solig fikaplats med utsikt över havet och mitt i smörgåstuggandet fick vi plötsligt bråttom att få upp kikarna igen när en ståtlig havsörn seglade förbi.

 

Efter att ha fått nys på en för oss oprövad fågelstation lades den tidigare planerade fortsättningen till Rönnen åt sidan till fördel för ett besök vid Stureholm. Här fann vi ett trevligt fågeltorn där vinden fläktade vilket blev ett härligt avbrott från den gassande solen, och här visade gråhäger, sothöns samt diverse änder och vadare upp sig. Vi stod sedan ett tag vid bilarna och funderade över huruvida vi skulle känna oss nöjda och fara hemåt eller om vi skulle ta ett sista stopp och vi var rörande överens om det senare alternativet.

 

Det blev således ett stopp vid Hasslarps dammar - och tur var väl att vi fattade det beslutet! För här spatserade vi rakt på en liten grupp ringmärkare som hade flera arter de var i färd med att åter släppa ut i det fria. Vi fick en nära förevisning av göktyta, härmsångare, lövsångare och kungsfiskare. En bättre avslutning på säsongens första exkursion kunde vi knappast önskat oss! Därtill bjöd platsen på brun kärrhök, tornfalk, snatterand, törnskata, smådopping, vigg och korp. 

 

Efter att det sista kaffet tömts ur termosarna tog vi oss tillbaka till Malmö, efter en lång och härlig, om än ganska svettig, dag ute i naturen!

 

Artlista: Gråhäger, gråsparv, ormvråk, röd glada, kråka, skata, grågås, stare, kaja, ringduva,
blåmes, tofsvipa, gräsand, fiskgjuse, storspov, havstrut, fiskmås, strandskata, knölsvan, kricka, kärrsnäppa, gluttsnäppa, ladusvala, tornseglare, myrspov, sädesärla, kustsnäppa, kustpipare, ejder, spovsnäppa, skrattmås, större strandpipare, lärkfalk, skäggmes, storskarv, knipa, kentsk tärna, sandlöpare, småsnäppa, havsörn, sparvhök, sothöna, turkduva, skedand, smådopping, törnskata, snatterand, vigg, vitkindad gås, kanadagås, brun kärrhök, korp, tornfalk

Vid ringmärkning: Härmsångare, lövsångare, göktyta, kungsfiskare

Totalt: 57 arter

 

Anna Gustafson

Fler bilder i Bildgalleri

Sångsvan. Foto: Olof S

Krankesjön 2019 - 06 - 14

9 deltagare (4 män 5 kvinnor)

Kl. 18.00 - 22.30


Vårterminens sista exkursion utspelade sig vid Krankesjön, en varm och solig fredagskväll i mitten av juni. Bilfärden bjöd på vackra vyer 
där vi bland annat fick se röd glada, stork och tornfalk. Så småningom kom vi ut på en grusväg som även visade sig vara hem för en rejält stor flock boskap. Kreaturen spatserade i sakta mak över den lilla vägen medan de fundersamt såg på oss som om de undrade vad i all världen vi hade 
deras betesmark att göra. De släppte snällt förbi oss och strax därefter var vi framme vid vårt mål, parkeringen vid Stensoffa.
Efter att ha sett till att vi hade allt med oss tog vi oss in på skogsstigen där vi ganska omgående fick se en nötväcka klättra på en av
trädstammarna och längre fram hördes bland andra taltrast, bofink och svarthätta. Göken gol, luften var ljum och temperaturen alldeles lagom
för en skogsutflykt. Myggen som svärmade omkring oss var inte en lika behagliga och snart åkte myggmedlen fram ur väskorna,
men det hjälpte föga mot de hungriga insekterna.
Väl framme vid sjön och uppe i fågeltornet vid Almen blev vi dock av med de flesta myggen och vi kunde insupa utsikten över vattnet
där knölsvan, vigg, skäggdopping och gräsand simmade lugnt fram medan braxen lekte i ytan. Fisktärnor och skrattmåsar flög fram och tillbaka
över sjön, men bland dem fanns några som stack ut och tycktes vara mörkare till färgen och det visade sig att några svarttärnor kommit på besök.
Rätt var det var kom en rovfågel flygandes som först var svår att artbestämma, men när den något senare kom tillbaka och tydligare visade upp sig
blev någras aningar bekräftade - en brun kärrhök. Inte långt därefter seglade även en bivråk och en fiskgjuse förbi.


Lämpligt nog fanns det gott om bänkplatser uppe i fågeltornet där kaffetermosar, smörgåsar och bullar nu började dukas upp.
Med mackan i ena handen och kikaren beredd i den andra intogs här fikan varvat med spaningar upp i luften och ut över sjön.
Rätt var det var flög en enkelbackasin över våra huvuden och längre ut på vattnet landade en flock sångsvanar, alltsammans till ljudet av
grodornas kvackande nere vid vassen.


När vi kände oss klara uppe i tornet begav vi oss ner och iväg igen. Gruppen delades, men den som varit för ivrig att förflytta sig
till nästa plats fick snart vända åter då ett telefonsamtal från de som blivit kvar i tornet rapporterade att de fått syn på en årta.
Med snabba steg och inande myggsvärmar omkring oss tog vi oss tillbaka och hann precis se den ganska sällsynta anden innan den lyfte
och flög vidare. Denna gång lämnade vi tornet i samlad trupp och gick mot öppnare landskap där vi hoppades få se morkulla.
Det fick vi också mycket riktigt! En superb uppvisning där individen flög sin runda precis över oss och visade sig från alla vinklar.
Och inte nog med det - den kom tillbaka också! Inte bara en, utan flera gånger - om än på längre avstånd. Därtill fick vi se en gulsparv
sitta vackert och skinande gul på en staketstolpe, samt flera stycken buskskvättor ute bland det höga ängsgräset.


Solen började gå ner, men luften förblev ljummen. Det var dags att ta sig tillbaka till bilarna för att dra sig hemåt. Myggen till trots,
fick vi en helt underbar försommarkväll och vi var alla mer än nöjda över allt vi fått se och den härliga promenaden vi fått!


Artlista: Nötväcka, stork, glada, råka, kaja, taltrast, bofink, gulsparv, svarthätta, gök,
knölsvan, grå häger, vigg, rödhake, gräsand, storskarv, skäggdopping, fisktärna, rörsångare, bivråk,
skrattmås, gransångare, lövsångare, svarttärna, fiskgjuse, brun kärrhök, sångsvan, tofsvipa, hussvala, gråkråka,
enkelbeckasin, ringduva, gravand, årta, duvhök, morkulla, buskskvätta, tornfalk, koltrast

Totalt: 39 arter


Anna Gustafson

Fler bilder i Bildgalleri

Drakamöllan. Foto: Karin

Drakamöllan 2019-05-19

17 deltagare (10 män och 7 kvinnor)

kl 8.00 - 15.00


Klockan 8.00 på morgonen samlades vi ett glatt gäng på 17 personer för att den här gången ta oss en ganska bra bit från Malmö,
nämligen till Drakamöllans Naturreservat i trakterna kring Brösarp. Den lite längre bilfärden bjöd på bekväm fågelskådning
genom bilrutorna. Här skådades bland annat en väldigt vit börringevråk sittandes på ett viltstängsel, flera glador, ett knölsvanspar,
en tornfalk mitt i jakten och en ensam stork. Vi hann knappt parkera och komma ut ur bilarna innan näktergalen var i full gång
med sin sång. Den dolde sig dock inne bland snåren och trots ihärdiga försök fick ingen av oss syn på den. Vi promenerade vidare
i det disiga vädret. Prognosen hade lovat att vädret skulle klarna upp, men en sådan förändring såg icke ut att vara i antågande.
Dimman låg ganska tät över fälten och in bland bladskogen. Inte enbart näktergalen stämde upp till sång, vi fick utöver den höra
gransångare, grönsångare och lövsångare. Göken gol och skogsduvans dova hoande varvades med ringduvans något ljusare läte.
Plötsligt hörde några av oss det efterlängtade lätet från sommargyllingen. Det varade endast en kort stund, alla spetsade öronen
men det kom inte tillbaka och inte såg vi någon gyllene fågel heller. Vi vandrade vidare och fick en snabb skymt av en gröngöling
och ytterligare lite längre fram visade en hämpling stolt upp sig. Inifrån skogen hördes hackspett och spillkråka, ett par nyfikna
hästar var framme och nosade på oss och vi kelade mer än gärna med dessa en stund. Så fick vi studerade kartan för att få klarhet
i hur vi skulle gå. Vi tog sikte på en rastplats som låg på en topp. Utsikten hade nog varit underbar vilken annan dag som helst,
men idag såg vi bara ett tjockt vitt täcke av dimma. Mätta och belåtna blev vi i alla fall och efter en stunds kafferep var vi redo att
stega vidare. Fotograferna uppehöll sig en stund med att föreviga en lite gulsparv som inte hade något emot att bjuda på närbilder.
Ängsmarken bjöd även på boskap i form av stora svarta kossor varav några hade sina små kalvar vid sin sida - sannerligen en
bedårande syn!


Väl tillbaka vid parkeringen packade vi in oss i bilarna och körde till nästa stopp - Ravlunda skjutfält. Här fick vi se sothöna och 
höra tranor trumpeta. En mindre strandpipare hoppade endast någon meter framför bilen och några fick även se törnskata,
stenskvätta, drillsnäppa och storspov. Vi avslutade med uppläsning av artlistan.

Klockan var nu närmare två och vi var ganska trötta efter den långa dagen när vi åter satte oss i bilarna för hemfärd.
Och trots att varken solen eller sommargyllingen visade upp sig denna dimmiga majdag var vi alla väldigt nöjda med vår härliga
utflykt som ju bjudit på så mycket annat än just dessa två!


Artlista:

Tofsvipa, fiskmås, gråtrut, drillsnäppa, storspov, stenskvätta, törnskata, mindre strandpipare, trana, sothöna,
hussvala, nötväcka, trädkrypare, gulsparv, grönfink, gärdsmyg, spillkråka, talgoxe, blåmes, hämpling,
skogsduva, gröngöling, sädesärla, rödstjärt, rödhake, taltrast, lövsångare, gransångare, grönsångare, gök,
svarthätta, trädgårdssångare, koltrast, bofink, näktergal, ladusvala, strandskata, tornfalk, stork, skata, 
pilfink, ringduva, stare, ormvråk, grågås, knölsvan, gravand, råka, kaja, kråka,
glada, börringevråk

Totalt: 52 arter

 

Anna Gustafson

Fler bilder i Bildgalleri

Björktrast. Foto: Per-Åke

I Malmös närhet 19-05-07

10  deltagare (7 män 3 kvinnor)

Denna soliga men något blåsiga kväll lät vi bilarna stå kvar på parkeringen och tog oss istället en vända i Pildammsparken som ligger precis intill vår uppsamlingsplats. Framme vid dammen fick vi syn på en mörk måsfågel som vi misstänkte kunde vara en silltrut, men vi var inte helt säkra.
Så lyfte den plötsligt för att flyga iväg och avslöjade därmed sina lysande gula ben vilket säkerställde vilken art vi hade sett.
Längre fram strosade ytterligare några silltrutar tillsammans med skrattmåsar, gräsänder, gråtrutar och kajor och vi fick chansen att studera dem
på riktigt nära håll. Utöver gräsänder, sothöns och viggar simmade även såväl skäggdopping som gråhakedopping ute på dammen och på andra sidan skymtades även knölsvan och lite olika gäss.

Vi vandrade vidare till en ny utkiksplats där vi såg brunand och kricka, samt en liten sädesärla som satt på en pinne och vickade karakteristiskt på sin stjärt.

Över dammen flög en helt otrolig mängd svalor av alla tre sorter - ladusvala, hussvala och backsvala. Allra flest verkade det vara av backsvalorna. De snabba fåglarna jagade insekter och dök ner mot vattenytan. När svalor flyger lågt sägs det att det vankas regn - och ingen rök utan eld - det kom mycket riktigt en liten skur kort därefter. Denna varade dock inte särskilt länge och då vi ju befann oss under stora träd som skyddade oss förblev vi torra och glada.

Solen sken alltjämt och det var dags för fikastund som hölls på parkbänkarna med utsikt ut mot dammen. Några av oss tog en sväng in i dungen bakom bänkarna i hopp om att få syn på småfåglar, men dessa höll sig undan och det enda vi såg var en och annan koltrast som hoppade omkring bland löven och förgyllde vår kväll med sin härliga sång.

Vi tog oss runt dammen, men hade sett det mesta som fanns där att se. Ett par björktrastar tog sig en dusch i en fontän och bofinken och svarthättan hördes sjunga bland träden. Så avslutades vår tur den här kvällen och det blev ju inte bara en härlig liten promenad utan faktiskt också en ganska skaplig artlista!


Artlista:

Skrattmås, ringduva, kaja, gräsand, skäggdopping, vigg, silltrut, gråtrut, knölsvan, grågås,
tamduva, sothöna, vitkindad gås, gråhakedopping, fiskmås, brunand, sädesärla, hussvala, ladusvala, backsvala,
kricka, rörhöna, koltrast, kråka, strandskata, råka, skata, bofink, björktrast, svarthätta
Totalt: 30 arter


Anna Gustafson

Fler bilder i Bildgalleri

Deltagare på Fågelskådningens dag. Foto: Sven-Erik

Fågelskådningens dag 19-05-05

25 deltagare (10 män 15 kvinnor) + omkring 30 personer från Friskis&Svettis

 

Klockan 9.00 på söndagsmorgonen samlades ett stort gäng vid Ribersborgs Kallbadhus för att till fågelskådningens dags ära,
spana efter fåglar vid havet och i de närliggande parkområdena.
Utöver Malmöornitologerna anslöt sig även en stor grupp på omkring 30 personer från Friskis&Svettis som följde med under
första hälften av vår rundtur. Luften var något kylig men solen strålade klart och på himlen fanns knappt ett enda moln.
I strandkanten rörde sig ett flertal ladusvalor och i luften flög även hussvalor omkring. Långt ut till havs kunde några ejdrar skymtas
och framför kallbadhuset kretsade ett par fisktärnor. En av deltagarna tog en promenad bort till nästa brygga och fick se
drillsnäppa och småtärna, medan vi andra gick raka vägen över till Öresundsdammarna där vi fick se flera arters småttingar.
Inne i vassen hade en sothöna fullt sjå med att hålla ordning på sina små dunbollar till barn.
Vi fick se flera gräsandsmödrar med sina bedårande, lite fläckiga, ungar och något längre fram kom även
tre grågåsfamiljer med sina fluffiga barn i släptåg.

 

I områdets träd sjöngs det för full hals och av all fågelsång som ljöd omkring oss kunde vi bland annat urskilja
rödstjärt, grönfink, lövsångare, törnsångare, koltrast, talgoxe och gransångare. På gräsmattan ut mot vägen gick en strandskata
med sin lysande långa näbb och på andra sidan uppehöll sig både sothöna och rörhöna. I dammen såg vi också flera par av gråhakedoppingar.
Någon kungsfiskare hade vi tyvärr inte turen att se, men vi misströstade icke för detta utan tog oss vidare till
Slottsparken och Kungsparken där vi hade, kanske årets hittills, härligaste fikastund vid Slottsmöllan.
I lä värmde solen skönt och vi fick klä av oss både jackor, mössor och halsdukar. Nu var det minsann fåglarnas tur att
studera oss istället för tvärtom. Med lystna ögon närmade sig gräsänder, kajor och måsar som trånade efter våra smörgåsar och bullar.
Tids nog fick de sig också ett par smulor att bråka om.

 

Efter den lite extra långa rasten begav vi oss vidare och det var dags för några av oss att försöka lära oss känna
igen svarthättans läte, vilket inte var helt lätt bland alla andra ljud! Tillslut visade den lilla grå fågeln med svart hjässa även upp sig.
På tillbakavägen fick vi se ytterligare några nykomlingar för i år, nämligen en kull rörhöneungar tillsammans med sin mor.
Slutklämmen för dagens exkursion fick bli en gråhäger på mycket nära håll. Den satt stilla som en staty uppe i ett träd precis
bredvid stigen och vi fick möjlighet att studera den riktigt ingående!

 

Artlista:

Hussvala, fisktärna, fiskmås, kaja, grågås, skrattmås, ladusvala, vitkindad gås, småskrake, gräsand,
knölsvan, ringduva, råka, sothöna, blåmes, strandskata, pilfink, gråhakedopping, skata, rörhöna,
småtärna, drillsnäppa, rödstjärt, lövsångare, törnsångare, stare, gransångare, vigg, kråka, grönfink,
koltrast, smådopping, gråhäger, bofink, gråtrut, svarthätta, talgoxe, tamduva, ejder

Totalt: 39 arter

 

Anna Gustafson

Fler bilder i Bildgalleri

 

Gransångare. Foto: Jonas

Kalkbrottet i Limhamn 19-04-28

22 deltagare (12 män och 10 kvinnor)

 

Den sista söndagen i april var det äntligen dags för exkursionen som många av oss länge sett fram emot -
nämligen den guidade turen i Limhamns kalkbrott.
Vid parkeringen vid brottet mötte vi upp Henrik Hultén som skulle ta oss med ned i det ca 65 meter djupa kalkbrottet.
På väg ned hördes både lövsångare och ärtsångare bland träden. Samtidigt seglade dessutom några hussvalor över våra huvuden.
Första anhalten blev vid Malmös tredje högsta vattenfall (något senare skulle vi avsluta med att se även nummer ett på den listan)
där en gransångare 
visade upp sig med en fjäder i mungipan, troligen en detalj till dennes bobyggande. 

Något längre ner på vägen blev vi stående för att bevittna en fejd mellan en sparvhök och en kråka uppe i skyn.  

En strid vilken kråkan tycktes vinna då höken så småningom försvann över den av kalksten lysande vita bergskanten.
När vi senare vände blickarna mot en annan klippavsats siktade vi något så trevligt som en skogsduva som kikade fram
över kanten med sin grönskimrande hals.

 

När vi nått brottets botten fick vi se en del sjöfågel så som gravänder, gräsänder, sothöns och en knölsvan.
En ormvråk kom och visade stolt upp sig i flykt och inte långt därefter hade vi även en brun kärrhökshane i kikarsiktet.
Därefter hade några av oss turen att få se en sävsparv bland vassen. När vi nått andra sidan av brottet fick vi en uppvisning
av tre gråhägrar och avslutningsvis fick vi också se ett par rådjur skutta omkring nere i brottet.

 

Röret där en berguv vanligtvis ska hålla till gapade dock tomt och fågeln syntes inte till någon annanstans heller,
men vi hängde inte läpp för den sakens skull! Vår lista blev längre och längre och när turen var avslutad var vi uppe i 30 arter.
Inte för att vi hade fått nog ändå - nej nu fortsatte vi mot Hammars park där vi först tog oss ett välbehövligt kafferep för att
sedan leta rätt på exempelvis bofink, svarthätta, steglits, gärdsmyg, nötväcka och järnsparv.

Efter att slutligen ha listat 40 arter kände vi oss nöjda för den här gången och begav oss hemåt
efter en mycket trivsam och lyckad dag i Limhamn!

 

Artlista:

Gärdsmyg, skata, koltrast, lövsångare, ringduva, hussvala, blåmes, talgoxe, gransångare, fiskmås,
ärtsångare, grågås, skogsduva, gräsand, kråka, sparvhök, sädesärla, steglits, gravand, gråhäger,
knölsvan, ormvråk, sothöna, brun kärrhök, sävsparv, fasan, rödstjärt, tofsvipa, vitkindad gås, järnsparv,
storskarv, stare, råka, kaja, svarthätta, nötväcka, björktrast, bofink, gråtrut, pilgrimsfalk.

Totalt: 40 st

Anna Gustafson

Fler bilder i bildgalleri

 

Rödbena. Foto: Olof S

Falsterbohalvön 19-04-07

22 deltagare (7 män och 15 kvinnor)

 

Solen sken och det var så gott som vindstilla på söndagsmorgonen då vi samlades

för avfärd mot Falsterbo. Vi var många som hade lockats ut av det vackra vädret

och med förväntan satte vi oss i bilarna och tog sikte mot Höllviken.

Det skulle senare visa sig att inte endast människosläktet vaknat till av den strålande

vårsolen utan att även fåglarna var benägna att visa upp sig!


Redan innan vi for från parkeringen hade vi fått se och höra strandskator,

på åkrarna längs vägen såg vi ett flertal fasaner och vid första anhalten dröjde

det inte länge förrän första sidan i blocket var fyllt av artnamn.

Längs strandpromenaden vid Höllviken visade sig bland annat några rödbenor,

gravänder, bläsänder, ejdrar, storskrakar och strandskator. Dessutom fick vi en uppvisning

av en röd glada som stiligt kom flygandes utifrån havet och rakt över oss.


När vi kände oss nöjda åkte vi vidare till vårt andra, och sista, stopp för dagen, nämligen Landgrens holme. Här uppehöll vi oss i många timmar. Främst var det skärfläckorna som lockade. Deras långbenta, svartvita gestalter med sina svängda långa näbbar fyllde holmen, men där fanns också en hel del vitkindade gäss, tofsvipor och större strandpipare.

 

Efter en mycket trivsam kaffestund runt fikabordet vid utkiksplatsen, beslöt några av

oss att gå en runda kring naturreservatet. Solen skymdes av ett tunt molntäcke

och en svag vind drog in från havet som gjorde att det kändes något kallare än förut.

Vi som tagit av oss jackorna fick sätta dem på oss igen och fram ur ryggsäckarna

plockades både mössa och vantar upp. Det bör dock tilläggas att det fortfarande var ett underbart (om än något svalare) väder!

Under vår rundtur fick vi se rödhake, ängspiplärka, stenskvätta, grönfink, hämpling och bofink. De som stannat kvar och istället dragit sig bort åt ett annat håll hade inte

sämre tur - där sågs bland annat rödhake, rödstjärt och kungsfågel.


Vi avslutade dagens exkursion med att under uppläsning av artlistan,

försöka överrösta de många sånglärkorna som drillade ovanför oss och åkte

därefter hem till Malmö.

 

Artlista: 

Strandskata, fasan, råka, kråka, kaja, skata, skrattmås, gravand, gräsand, sädesärla, bläsand, fiskmås, kricka, rödbena, storskrake, knölsvan, ejder, gråtrut, sothöna, röd glada, storskarv, ringduva, vigg, ormvråk, tofsvipa, vitkindad gås, stare, skärfläcka, smådopping, gransångare, större strandpipare, talgoxe, hämpling, grönfink, koltrast, bofink, ängspiplärka, trana, rödhake, stenskvätta, kungsfågel, rödstjärt, sånglärka

Totalt: 43 st

 

Anna Gustafson

Fler bilder i bildgalleri

 

Gransångare. Foto:Jonas

I Malmö närhet 19-04-02

11 deltagare (7 män och 4 kvinnor)

 

Denna soliga, om än blåsiga, tisdagskväll bestämde vi oss (efter en tids överläggning) för att besöka Husie mosse.
Det första vi fick se när vi kom ner till vattnet var knölsvan, gräsänder, sothöns, viggar samt två väldigt vackra gravänder.
Efter att ha spanat en stund på dessa tog vi oss vidare upp mot en liten dunge i hopp om att få se lite småfåglar
och kanske en hackspett - men icke! Ringduvor var det däremot gott om. Dessa såg vi var vi än vände blicken,
antingen långt bort längst upp i en trädtopp, eller också flockvis flygandes över oss. En bit längre fram hördes ett,
för några av deltagarna, välbekant ljud och därefter dröjde det inte länge innan vi lyckats få syn på ett flertal gransångare bland björkarna.

Därefter fick vi oss en härlig liten promenad under vilken vi dels kunde njuta av solen som började gå ned bakom Husie kyrka,
men också fick se en del gäss av olika slag. Höjdpunkten för utflykten var då en lyckligt lottad deltagare fick en skymt av den
eftertraktade blå fågeln med oranget bröst - kungsfiskaren!

Kvällen avslutades vid fikabordet där vi ganska så hastigt mumsade i oss vår medhavda fika medan vi lyssnade till taltrastens ljuva sång.

Kanske bjöd inte dagens utflykt på den mest imponerande artlistan, men vi fick oss ändock en underbar kväll!

 

Artlista:

Knölsvan, råka, kråka, gräsand, gravand, sothöna, ringduva, vigg, grågås, talgoxe,
gransångare, kaja, vitkindad gås, koltrast, röd glada, taltrast, kungsfiskare, kanadagås, blåmes

Totalt: 19 arter

Anna Gustafson

Bläsgås. Foto: Tore

Sövdesjön 19-03-10
11 deltagare (6 kvinnor, 5 män)

 

Dagens exkursionsmål är Sövdesjön. Ingen av deltagarna har någon större kunskap om målet,

men efter lite funderingar kör vi iväg. Vädret är gråmulet men vi hoppas på sol lite senare under dagen.

 

Vi parkerar vid badplatsen vid norra delen av sjön och följer sjökanten västerut. Det är lite svårskådat pga
vassen i sjökanten. Snart blir vi överraskade av en hagelskur ! 
Vi går en bit till och vänder sedan tillbaka till parkeringen.
Där finns det bord och bänkar för nu är det fikadags. Vid parkeringsplatsen ser vi 2 större hackspett och 1 nötväcka. 


Nästa mål blir fågeltornet vid Ingelstorps kyrka. Direkt när vi stiger ur bilarna ser vi en jättestor flock med gäss
som flyger över fälten. Flocken landar bredvid en ännu större flock gäss – vitkindande och grågäss.
Vi går till fågeltornet men ser inget spännande – inga rovfåglar. Däremot kommer en ny hagelskur !

 

Nu känner vi oss nöjda med dagen och avslutar exkursionen. Vädret har varit mycket omväxlande – mulet,lite sol och hagel skurar.

 

Artlista:

storskarv, sångsvan, bläsgås, grågås, vitkindad gås, gravand, gräsand, vigg, knipa, storskrake,
glada, tornfalk, sothöna, trana, skrattmås, ringduva, större hackspett, sånglärka, koltrast,
talgoxe, blåmes, stjärtmes, nötväcka, skata, råka, kråka, kaja, grönfink
Totalt: 29 arter

 

Åsa Björklund


Fler bilder finns i Bildgalleri

Årsmöte 2019-03-05
19 deltagare (7 män, 12 kvinnor)

Ordf Per-Åke hälsade oss välkomna till årsmötet. 

Valen som förrättades var:
omval på Per-Åke som ordf, samt omval av Lotta som kassör. 
Sven-Erik valdes till kontaktperson.
Ing-Britt tar hand om medlemslistan, samt utskick till medlemmar.
Ulrika och Karin blev revisorer. 

Medlemsavgiften för 2020 är oförändrad dvs 100 kr. Milersättningen höjdes till 10 kr/mil.

Vi har fätt en gåva till föreningen och dessa medel används bl a till att besöka Faslterbo fågelstation med guidning.
Per-Åke bokar detta.

Karin meddelade att hon lämnar uppdraget med hemsida samt kontakten med Studiefrämjandet i aug -19.
Lokalen på Studiefrämjandet är bokad för våren, men ej för hösten.
Åsa tar hand om Studiefrämjandet, dvs bokning, skickar program för underlag till Kulturrapporterna, samt fyller i dessa. 
Vår kontakt på Studiefrämjandet är Lotta Pedersen.

Efter årsmötet åt vi goda smörrebröd som Maj-Lis hade anskaffat. Tack Maj-Lis!

Karin Evby


Ägretthäger. Foto: Per-Åke

Vomb 2019-02-17

17 deltagare (10 kvinnor och 7 män)

Vi samlades vid Själlands torg och när klockan slagit nio begav vi oss iväg mot dagens utflyktsmål – Vomb.
Redan under bilfärden fick vi se en hel del fåglar; röd glada, fasan, ormvråk, koltrast, vigg och tornfalk, för att bara nämna några.

Vårt första stopp blev Södra Vombvägen där vi hade hoppats få se svartmes och tofsmes, men dessa lyste med sin frånvaro.
Däremot kraxade ett flertal korpar över trädens toppar och utöver diverse småfåglar, fick vi även syn på en större hackspett
samt ett snabbt besök av en entita som ett par gånger försåg sig med frön från fågelbordet.

När vi ansåg oss vara nöjda for vi vidare till nästa stopp vid Kävlingeån efter utloppet av Vombsjön.

Här möttes vi, så fort vi stigit ur bilarna, av sånglärkans sång. Ett härligt vårtecken som fick oss alla på extra bra humör!
En bit in på stigen väntade flera sorters änder och gäss, till exempel stjärtand, kricka och bläsand. Längre fram, bland svanar och fiskmåsar,
siktade vi ytterligare en vit gestalt som skillde sig markant från de andra – en ägretthäger som visade upp sig såväl i flykt
som stående i vattenkanten.

För många av oss hade nu magen börjat kurra och vi vände om i hopp om att fikaborden skulle vara lediga.
Några fortsatte en bit till och skymtade där något lysande gult som visade sig vara en forsärla!
Vi andra fick nöja oss med sångsvanans gula näbb, vilket ju heller inte var så tokigt! Borden var lediga och vi fick en härlig fikastund intill vattnet.
Dock ingen kungsfiskare. 

Mätta och glada packade vi åter in oss i bilarna och styrde mot vårt sista stopp som var Silvåkratornet vid Krankesjön.
Här hade vi ett träd helt fullt av storskarvar, en gråhäger och lite senare anslöt sig också ännu en ägretthäger.
Ute på sjön guppade vigg, knölsvan och salskrake och tillsist fick vi även en skymt av två havsörnar.

Här avslutades dagens exkursion med uppläsning av vilka arter vi fått se under dagen, samt ett par ord från ordföranden
som uppmanade alla medlemmar att komma till årsmötet den 5/3 19.00 då bland annat några val ska förrättas.

Artlista:

Knölsvan, grågås, vitkindad gås, gräsand, bläsand, kricka, vigg, knipa, storskarv, gråhäger,
sothöna, ormvåk, tornfalk, skrattmås, fiskmås, gråtrut, havstrut, koltrast, talgoxe, blåmes,
skata, kaja, råka, kråka, röd glada, fasan, korp, större hackspett, entita, grönsiska,
stjärtand, sånglärka, gravand, tofsvipa, ägretthäger, bläsgås, sångsvan, sparvhök, forsärla, pilfink,
salskrake, havsörn, bofink.

Totalt: 43 arter

Anna Gustafson

Fler bilder i Bildgalleri

Programmöte 2019-05-02
4 deltagare (4 kvinnor)

Endast 4 personer kom till första innemötet för 2019. På programmet stod planering av höstens 
excursioner och innemöten.
Ett flertal kustlokaler föreslogs och vi hoppas där kunna se vadare, änder och gäss. Programmet mailas ut
och finns även på hemsidan när det är klart. 
Därefter fikade på Maj-Lis hembakta och goda Toscakaka. 

Karin meddelade att hemsidans uppdateringsprogram är omgjort. Det märks framför allt på Bildgalleriet
som ser lite annorlunda ut. Viss problem finns med länkarna, man kan inte bläddra lika lätt mellan sidorna.
Karin ska försöka åtgärda detta. 

Nästa innemöte är årsmötet 190305, då alla är välkomna!

Karin Evby


Tornfalk. Foto: Goran

Tornfalk. Foto: Goran

Malmö hamnar 2019-01-20

12 deltagare (7 kvinnor och 5 män)

 

Vi samlades vid Själlands torg kl 9, redan där såg vi trädkrypare och nötväcka.

Första stopp var helikopterplattan, vädret var fint och soligt, men lite blåsigt och fläckvis ishalka. Vi fick se en del småskrakar och knipor på havet men annars inte så mycket.

 

Därefter körde vi den rätt långa Lodgatan ut till en annan del av hamnen där det brukar ligga mycket fåglar vintertid. Inte så idag, bara lite sothöns och någon knipa.

Sedan tog vi oss till Oljesjön nära Swedecrome där det var lite bättre med fågellivet, bl.a. brunand och smådopping.

 

Nu började det bli dags för fika, vi hittade en kylig men uthärdlig fikaplats på den stora utfyllnaden i vars norra del förr den s.k. Ökensjön låg. Den är nu lättillgängligare med en vägslinga från vilken man kan spana av stora områden. I dammen nära fikaplatsen fanns det snatterand och en hybridgås (vit X grå trodde vi). En rastande pilgrimsfalk på en grushög och en sädesärla överraskade, på återvägen fanns en orädd tornfalk på en gatlykta.

 

Några deltagare avvek här, några fortsatte till djurkyrkogården vid Spillepeng. Där fann vi fina strövstigar med lite mer lä än ute vid havet. Efter att ha korsat ån via den fina hängbron hade några av oss turen att få en fin obs av en kungsfiskare som flög bort nedströms, en orädd häger var också en kul obs.

Vi promenerade neråt ån, sen åter runt bilskroten och skjutbanan. Nöjda med dagen avslutade vi exkursionen här.

 

Artlista:

Knölsvan, grågås, vitkindad gås, gräsand, bläsand,kricka, snatterand, skedand, vigg, brunand, småskrake, knipa, ejder, storskarv, gråhäger

smådopping, sothöna, ormvåk, tornfalk, pilgrimsfalk, skrattmås, fiskmås, gråtrut, havstrut, tamduva, kungsfiskare, rödhake, koltrast, sädesärla, nötväcka, trädkrypare, talgoxe, blåmes, skata, kaja, råka, kråka

Totalt: 37 arter

 

Ing-Britt Månsson och Sven-Erik Svensson

 

Fler bilder i Bildgalleri

 

Innemöte 2018-12-04

13 deltagare (7 män 6 kvinnor)


Dagens möte började med att vi beslutade för andra gången att paragrav 7 i stadgarna skall vara:

”Alla personuppgifter behandlas enligt personskyddslagen GDPR. se bilagan GDPR”

Paragraferna efter upp numreras.


Jag lämnade en rapport från Skånska Fågelskyddsmötet den 17 november.


Ingen hade funderat på vår artikel, vi skall skriva till Anser. Vi får ta det till vårens inne möte.


Inga förslag på ny ordförande hade dykt upp, det är bara ca 3 månader kvar.


Så var det Fågelbingo, alla fick varsin liten bingobricka och jag spelade upp fågelljud från datorn. En del svåra och en del lätta.


Majlis hade dukat upp fika det var kaffe, goda kakor, clementiner och choklad. Tack för fikat och alla de andra under året.


En ny liten tävling, jag visade bilder på olika fågeltorn, det gällde att säga var det var.


Så tog vi en runda där alla berättade vilka fåglar de sett den senaste tiden.


Nästa utflykt Lomma 9 december


Jag önskade God Jul och Gott nytt år. Det gäller även er som inte kunde vara med på mötet


Ordförande Per-Åke Brodin


Nötväcka. Foto: Olof S

Övedskloster 2018-11-18

15 deltagare (8 kvinnor, 7 män)


Dagens exkursion startades i lugnt väder med stålande solsken från molnfri himmel, men övergick så småningom till att bli alltmer molnig,

samtidigt som vinden ökade.

Redan utefter vägen gjordes intressanta observationer, t ex en stork i Dalbytrakten, minst ett dussin ormvråkar och en spillkråka.


Framme vid målet gick vi först till Öveds kyrka och Mölledammen. Vi såg bland annat domherrar och två havsörnar som satte sig intill varandra

i toppen av ett träd. En trädgård med fågelmatning lockade till sig många småfåglar.


Lagom till fikadags kom solen fram en stund och vi satt och tittade ut över slottsparken medan en rödhake sjöng så vackert i trädkronan ovanför.

Glador, sparvhök, större hackspett med flera passerade revy. Höjden av bekväm fågelskådning!


Sedan gick vi en runda genom parken och spanade av vad som rörde sig vid dammarna där utanför.

En ensam prutgås kom inflygande tillsammans med en flock vitkindade gäss och gick sedan och betade tillsammans med grågäss och bläsgäss.

Avslutningsvis såg vi helvita tamduvor på borggården.


Artlista:

Knölsvan, sångsvan, bläsgås, grågås, vitkindad gås, prutgås, bläsand, snatterand, kricka, gräsand,

vigg, fasan, storskarv, gråhäger, vit stork, röd glada, havsörn, sparvhök, ormvråk, tornfalk,

fiskmås, tamduva, ringduva, spillkråka, större hackspett, rödhake, koltrast, björktrast, entita, blåmes,

talgoxe, nötväcka, trädkrypare, skata, kaja, råka, kråka, pilfink, bofink, grönfink,

domherre.

Totalt 41 arter


Ingrid EvaldssonFler bilder i Bildgalleri

Innemöte 2018-11-06

11 deltagre ( 6 män, 5 kvinnor)


Föreningsinfo:

Ing-Britt rapporterade från Skofs möte den 18 okt.

8-9/12 inventeras övernattande glador, och under 2019 inventeras turkduva och berguv.


MiniAnser har publicerats till barn/unga och den är bra även som info till vuxna nybörjare.


SkOF har en ny t-shirt med logan "Trevligt att råkas".


17/11 är det skånsk fågelskyddsmöte, Per-Åke deltager.


Per-Åke la fram det nya förslaget ang rutiner för GDPR. Vi beslöt att använda detta. Ytterliggare ett beslut ska tagas

eftersom det även är en stadgeändring. En länk till förslaget ska finnas på hemsidan.


Vi drack kaffe med gott fika, och under tiden visade Per-Åke ett utmärkt bildspel om de olika arterna av gäss

som vi kan träffa på i Skåne.


"Fåglar sen sist avslutades mötet."


Karin Evby

Varfågel. Foto: Jonas

Dörröds fälad 2018-10-28

11 deltagare (7 kvinnor och 4 män)


Vi samlades vid Själlands torg och gav oss av vid 8 enligt vintertid. Vi klarade oss med 2 bilar, en tillkom vid vandringsstarten. Solen försvann under bilresan och ersattes med snöfall, det var vackert med nyfallen snö i höstlandskapet men vi hade föredragit soligt och lite varmare. Flera ormvråkar noterades längs vägen.


Vår vandring startade på ett hygge med god utsikt, ett meståg och en varfågel på en högstubbe noterades. Vi passerade Kullatorpet och gick in i Dörröds fälad, ett vackert och väldigt varierat område, med lövskog, barrskog, enebackar, öppna fälader och kalhyggen i ett väldigt kuperat landskap. De otaliga färisterna med hala metallrör var lite jobbiga i det hala väglaget.

Snöfallet hade nog dämpat fågellivet en del, vi fick ändå flera trevliga obsar: entita, korp, ormvråk, rödvingetrast bl.a. Det var rätt speciellt att se  snöklädda gröna blad på många av träden. Vi fick också höra dovhjortens bräkande eller grymtande läte.


Vi tog ”långa rundan” som gick igenom området och till en trevlig fikaplats i närheten av en föreningsstuga. Lite svalt att sitta och fika var det, men efteråt vi fick upp värmen i en rejäl uppförsbacke upp till ett nytt hygge med en förmodligen ny varfågel på en högstubbe som vi hann att få en bra titt på.


Vädret blev bättre, solen tittade fram, men det började blåsa upp nu, och efter artgenomgången var vi nöjda med dagen och drog hemåt.


Artlista:

Sångsvan, Vitkindad gås, Gräsand, Rapphöna, Storskarv, Röd glada, Ormvråk, Tornfalk,

Morkulla, Fiskmås, Gråtrut, Ringduva, Rödhake, Koltrast, Rödvingetrast, Entita,

Blåmes, Talgoxe, Nötväcka, Varfågel, Nötskrika, Skata, Kaja, Råka,

Kråka, Korp, Bofink, Bergfink, Domherre

Totalt: 29 arterIng-Britt Månsson och Sven-Erik SvenssonFler bilder i Bildgalleri


Innemöte 2018-10-02

12 Deltagare (6 kvinnor och 6 män)


Följande punkter bestämdes:


- Innemöte 5 feb (programplanering höst 2019)

- Årsmöte 5 mars


 - Förslag på exkursionsmål för våren 2019 var bl a Drakamöllan, Sövde, Krankesjön.

   Guidad tur till Limhamns kalkbrott endast för medlemmar, och föranmälan. Max 20-25 deltagare.

   Sven-Erik skriver ihop programmet.


- Förslag till riktlinjer för GDPR (den nya datskyddslagen) diskuterades. Kassör och ordförande kommer med förslag

   till nästa innemöte. En länk till riktlinjerna ska också finnas via hemsidan.


- Mötet avslutades med kaffe och goda kakor.Karin EvbyMalmöOrnitologer vid Lomma kustdammar. Foto: Tore

Lomma och Alnarp 2018-12-09

11 deltagare (3 kvinnor, 8 män)


Årets sista exkursion inleddes i milt (ca +7°) och mulet väder. Efter hand försökte solen bryta igenom molnen mer och mer.

Några av oss upptäckte att vi klätt på oss onödigt mycket.


Första stoppet gjordes vid Lomma Södra (Blå Caféet). Innan vi nått stranden såg vi både större hackspett och gärdsmyg.

I vattnet låg gott om sjöfåglar, bland annat kanadagäss och stjärtänder. En sädesärla sågs på stranden.


Sedan åkte vi till Lomma Kustdammar. Där fann vi bland annat mycket vigg och några bergänder. En grupp sångsvanar flög förbi.

Längs vägen mot stranden spanade vi upp i tallarnas kronor där vi hittade födosökande svartmes och kungsfågel.

I havet var det däremot ganska dåligt med fågel, eftersom där fanns både kitesurfare och gott om folk som promenerade längs stranden.


Vi fortsatte till Alnarpsparken för att leta efter sparvugglan som setts där. En skön fikastund fick vi, men ingen uggla hittades.

Inte heller trädgårdsträdkryparen visade sig. Däremot fanns det gott om rödvingetrastar och fina domherrar.

På däggdjurslistan noterade vi en hare och flera ekorrar.


Artlista:

Knölsvan, sångsvan, grågås, kanadagås, vitkindad gås, bläsand, gräsand, stjärtand, brunand, vigg,

bergand, knipa, storskrake, skäggdopping, storskarv, gråhäger, sparvhök, ormvråk, tornfalk, sothöna,

skrattmås, fiskmås, gråtrut, havstrut, tamduva, ringduva, större hackspett, sädesärla, gärdsmyg, rödhake,

koltrast, rödvingetrast, kungsfågel, svartmes, blåmes, talgoxe, nötväcka, trädkrypare, skata, kaja,

råka, kråka, bofink, domherre, stenknäck.

Totalt 45 arter


Ingrid Evaldsson


Fler bilder i BildgalleriGluttsnäppa. Foto: Jonas

Klagshamn 2018-10-14

13 Deltagare (7 kvinnor och 6 män)


Dagens mål är Klagshamn dit vi körde kl.09 på söndagsmorgonen. Solen lyser och det verkar bli en fantastiskt fin sensommardag.


Första stoppet blev stora dammen där det tidigare varit ett kalkbrott. Vi spanade efter bergand men tyvärr-dammen var nästan helt tom på fåglar.


Nästa stopp blev badplatsen där vi parkerade. Vi började vår vandring runt udden och vid badplatsen syntes några som badade .

Vi följde kusten bort mot hamnen och vidare mot småbåtshamnen men det var ganska ont om fåglar.

Sedan gick vi över till andra sidan för att se om det fanns något sevärt där - inte många fåglar där heller.


Åter vid p-platsen bestämde vi oss för att besöka Olas hörna. Där åt vi vår medhavda matsäck i solskenet- härligt .

Där kunde vi titta både på en pilgrimsfalk på en stolpe och en havsörn på en sten .Örnen rev och slet i sitt byte och stenen

var alldeles rödfärgad !

Olas hörna blev sista stoppet för dagen och exkursionen avslutades med sedvanlig artgenomgång.


Vid pennan

Åsa BjörklundArtlista:

Råka, Fiskmås, Stare, Kråka, Kaja, Ringduva, Grågås, Skäggdopping, Kanadagås, Skata

Blåmes, Större hackspett, Gransångare, Dubbeltrast, Knölsvan, Storskarv, Gräsand, Havstrut, Bläsand, Grå häger,

Skrattmås, Ejder, Skedand, Bofink, Sothöna, Vitkindad gås, Sparvhök, Talgoxe, Ormvråk, Småskrake,

Bergfink, Sånglärka, Gluttsnäppa, Kricka, Havsörn, Varfågel, Grönsiska, Bläsgås, Pilgrimsfalk, Skäggmes,

Rödhake, Pilfink, Tornfalk

Totalt: 43 arter


Anna GustafsonFler bilder i Bildgalleri
Röd glada. Foto: Olof S

Fyledalen 2018-09-30

9 deltagare (6 kvinnor, 3 män)


Dagen bjöd på oväntat mycket sol, växlande molnighet och vinden var måttlig,

så trots att det inte var så varmt hade vi en skön dag.


Vårt skådande i vackra Fyledalen inleddes på Betongplattan (där ett tegelbruk legat).

Vi gick ett stycke längs grusvägen som följer skogskanten.

Många småfåglar hördes i buskar och träd och efter envist spanade såg vi en del av dem.

Tillbaka på Betongplattan fikade vi samtidigt som vi höll utkik efter fler fåglar.

Röda glador var det gott om och korp såg vi flera.


Vi fortsatte till Lyckås där vi stod på backen och spanade i hopp om att få se kungsörn.

Det fick vi tyvärr inte, däremot kunde vi njuta av ett 50-tal dovhjortar.


Sedan körde vi norrut genom dalen. Först på den lilla vägen upp till Röddinge

och sen ner igen till Eriksdal. Utefter vägen såg vi bland annat några mycket

vita ormvråkar.


Vi stannade vid fd Fyleverken och tittade på de vattenfyllda sandtagen.

En vacker, rofylld och fascinerande miljö. Här finns en finkorning kvartssand

med unik renhet (>99% kvarts) som avsattes i kustmiljö under

juratiden (150-200 miljoner år sedan).

Mellan 1938 och 2008 bröts den för industriändamål (glastillverkning, filtrering, färg etc).

Nu tar naturen över, t ex kunde vi se att backsvalor har byggt bon i branterna.


Artlista:

Knölsvan, knipa, röd glada, sparvhök, ormvråk, tornfalk, sothöna, tofsvipa, fiskmås, ringduva, ladusvala, gärdsmyg, rödhake, koltrast, entita, blåmes, talgoxe, nötväcka, skata, kaja,

råka, kråka, korp, bofink, bergfink, grönsiska, gulsparv.

Totalt: 27 arter.


Ingrid Evaldsson


Fler bilder i Bildgalleri


Bivråk. Foto: Per-Åke

Falsterbo, Skanörs ljung 18-09-16

10 deltagare (5 kvinnor, 5 män)


Starttiden var kl. 8.00 från Själlands torg. Det var bra väder för en vandrings-dag.   Ca +16 grader, halvmulet och lugnt.

Vi körde till parkeringen vid Falsterbo golfbana och gick mot havet. 

Nära Falsterbo-fyren stod P.G. Bentz och visade en brandkronad kungsfågel. Han lät oss också se en lövsångare,

som var på väg att flytta söderut.


Vii gick vidare på de sydvästra och södra sidorna, nära havet. Måkläppen får inte beträdas mellan 1/2 och 31/10.

Matsäcken åt vi nära fyren på återvägen.


Vi stannade också vid Ljungen. Där såg vi fler arter. Vi kände oss nöjda med dagens skådning.

Cirka kl. 14 kom vi tillbaka till Själlands torg.


Artlista:

kråka, råka, kaja, skata, järnsparv, talgoxe, bofink, blåmes, svartmes, stare,

kungsfågel, brandkronad kungsfågel, lövsångare, ladusvala, fiskmås, skrattmås, grågås, gråtrut, havstrut, pilfink,

ringduva, sothöna, småskrake, storspov, gråhäger, storskarv, knipa, vigg, gräsand, gravand,

stjärtand, bläsand, grå flugsnappare, smådopping, brushane, skärfläcka, gluttsnäppa, brun kärrhök, ejder, knölsvan,

sparvhök, ormvråk, bivråk, tornfalk, lärkfalk, pilgrimsfalk, havsörn, röd glada, fasan.

Totalt: 49 arter


Lisbeth RingdahlTillägg av Karin: 14 715 fåglar sträckte ut från Nabben 180916.Fler bilder i Bildgalleri


Vattenrall. Foto: Tore

I Malmös närhet 18-09-04

16 deltagare (8 kvinnor, 8 män)


Vi körde mot Klagshamn denna vackra septemberkväll, och parkerade vid ridhuset.

Gick mot söder till fågeltornet. Strax efter att vi kommit dit, hördes och sågs två st vattenrall.

Vi studerade rallarna länge där de gick fram och tillbaka i vassen.

Övriga fåglar var bla gråhäger, tofsvipa och storspov.


I stora dammen fanns bla smådopping, enkelbeckasin och gluttsnäppa.

Fikat intogs på slänten till stora dammen.


Nu börjde det skymma och det var dags att gå till bilarna.

Vi önskar de nya deltagarna som var med oss ikväll, välkomna åter!


Artlista: fasan, skata, kaja, ringduva, gråhäger, gräsand, storskarv, rödstjärt, tofsvipa, grågås,

vattenrall, skrattmås, fiskmås, storspov, havstrut, kråka, vigg, smådopping, råka, sothöna,

knipa, gluttsnäppa, enkelbeckasin, kanadagås, sävsparv, blåmes

Totalt: 26 st


Karin Evby


Fler bilder i Bildgalleri


Torreberga 2018-06-12

14 deltagare (7 kvinnor, 7 män)

Gråhäger. Foto: Olof S

Terminens sista kvällsexkursion gick till Torreberga, sydost om Staffanstorp.

Till en början var det lite molnigt och regnet verkade hänga i luften, men det klarnade upp så småningom. Lätt vind gjorde att myggen åtminstone tidvis höll sig ganska lugna.


Vi parkerade i allén och gick långsamt mot dammarna. Det fanns en hel del småfåglar både i träddungarna omkring hästgården och runt dammarna. De flesta hörde vi bara. I dammarna såg vi olika änder, sothöns och knölsvan.


Vi fikade sittande på rad mitt på vägen medan fågelsången blandades med ljudet av en vattenpump. Om vi gått lite längre, till vägens slut, kunde vi ha sluppit pumpen och haft bättre överblick.


Ett par tjusiga långhorningar (skalbaggar) satt på några blad. Troligtvis var det myskbockar. Växterna längs vägen studerades också flitigt. Sträv kardvädd var ganska dominerande. Mest uppseendeväckande bland fågel¬observa¬tionerna var en kniphona som flög i cirklar över en trädridå och ett ormvråksbo där vi kunde se en dununge titta upp.


Artlista:

Knölsvan, grågås, gräsand, gravand, vigg, knipa, fasan, gråhäger,

röd glada, brun kärrhök, ormvråk, sothöna, strandskata, tofsvipa, skrattmås, fisktärna, ringduva, turkduva, gök, tornseglare, ladusvala, hussvala, sädesärla, koltrast, rörsångare, ärtsångare, törnsångare, svarthätta, gransångare,

lövsångare, rödstjärt, blåmes, skata, kaja, råka, stare, pilfink, bofink,

grönfink, sävsparv.

Totalt: 39 arter


Ingrid Evaldsson


Fler bilder i Bildgalleri


Trädkrypare: Foto: Per-Åke

Fulltofta-Gäddängen 2018-05-27

9 deltagare (5 kvinnor och 4 män)


Vi samlades vid Själlands torg och gav oss av vid 8-tiden, idag var det lite knapert med bilar och bilförare men det löste sig.

Vi körde först till P-platsen vid Gäddängen på Ringsjöns östra strand och promenerade på näset mellan Ringsjön och våtmarken innanför.

Det är en fin och omväxlande biotop med gamla ekar, buskar, döda träd, sandstrand och vass och starr i våtmarken.

Fågellivet var också omväxlande med bland annat bofink, gulsparv, svarthätta, sävsparv, törnsångare och trädkrypare.

Från plattformen vid våtmarken sågs drillsnäppa, brushane, mindre strandpipare och flera änder.

Det var också påfallande gott om både skäggdopping och fisktärna i Ringsjön.

Flyttande vitkindade gäss sågs och lite överraskande också en stor flock prutgäss på väg österut, båda arterna skall sen förmodligen

vidare till norra Ryssland. Från fågeltornet lite längre bort sågs en havsörn på långt håll och 6 sångsvanar samt en nyfiken blåmes.


Vi gick tillbaks en bit och tog fika på ett bra ställe med bord och bänkar, en trädkrypare som inredde sitt bo i en död högstubbe

underhöll oss under tiden. En fiskgjuse med fisk i klorna flög snabbt förbi inåt land.


Därefter tog vi bilarna till P-plats vid storkhägnet, och kunde titta på storkarna och även få information om dem av SkOF ordförande Staffan Åkeby.


Som avslutning på dagen tog vi en vandring i det vackra området Nunnäs fälad norr om storkhägnet. Ytterligare arter som hördes var

lövsångare och taltrast. Därefter var alla ganska nöjda och trötta och vi vände hemåt i våra bilar vid 14-tiden.


Artlista: Skäggdopping, Storskarv, Gråhäger, Vit stork, Knölsvan, Sångsvan, Grågås, Vitkindad gås, Prutgås, Bläsand,

Snatterand, Kricka, Gräsand, Brunand, Vigg, Knipa, Röd glada, Havsörn, Ormvråk, Fiskgjuse,

Sothöna, Mindre strandpipare, Tofsvipa, Brushane, Rödbena, Drillsnäppa, Skrattmås, Fiskmås, Fisktärna, Gök,

Tornseglare, Ladusvala, Gulärla, Sädesärla, Näktergal, Koltrast, Taltrast, Törnsångare, Trädgårdssångare, Svarthätta,

Gransångare, Lövsångare, Blåmes, Talgoxe, Nötväcka, Trädkrypare, Skata, Kaja, Råka, Kråka,

Korp, Stare, Bofink, Gulsparv, Sävsparv

Totalt: 55 arter


Ing-Britt Månsson och Sven-Erik SvenssonFler bilder finns i Bildgalleri


Fiskmås som gäspar. Foto: Jonas

Resa till Blekinge, Utklippan mm 18-20 maj 2018

12 deltagare (5 män och 7 kvinnor)


På fredagskvällen sammanstrålade vi, 12 glada Malmöornitologer (7 kvinnor och 5 män) vid Brunnsparkens vandrarhem i Ronneby. Efter att ha installerat oss och ätit lite så mjukstartade vi skådandet med en promenad genom Brunnsparken och vidare upp på Brunnsberget. Senare på kvällen åkte vi till Kvallåkragölen, en lokal norr om Karlshamn där det rapporterats att både pärluggla, hornuggla och kattuggla hörts de senaste kvällarna. I skymningen stod vi där längs vägen och lyssnade och spanade. Kattuggla både såg och hörde vi några gånger, liksom morkulla och enkelbeckasin. Tyvärr sa de andra två ugglorna sa ingenting alls. Det blev ändå en härlig och stämningsfull inledning på vår Blekingeresa.


Lördag morgon styrde vi hyfsat tidigt österut och hann gå en runda på Torhamns udde där vi såg flera havsörnar, innan det var dags att bege sig till färjan mot Utlängan. När vi gått i land i Stenshamn styrkte vi oss med glass medan myggorna (dessbättre inte stickande) svepte in oss i täta svärmar. Det verkade lovande med så mycket fågelmat tyckte vissa av oss. Andra hade lite svårare att vara se saken i så positiv anda. Sedan var vi redo att ge oss ut på vandring och upptäcka ön. Vi delade efter hand upp oss i mindre grupper beroende på hur långt vi kunde och ville gå. Kärrsångare, rosenfink och alla hussvalorna som bodde tätt, tätt under taket på uthuset vid fyren blev några av höjdpunkterna. Liksom naturligtvis själva ön med dess vackra natur.


Ännu en skön båtfärd (denna gång utan guidning via högtalare!) förde oss tillbaka till färjeläget Yttre park. I Sandhamn hade vi bokat plats på restaurang Sail In, där man just denna kväll öppnat för säsongen. Man kan nog påstå att de inte var riktigt varma i kläderna. Varm blev däremot den ospecificerade vegetariska rätten som glömdes i ugnen tills den var räddningslöst förlorad, så det fick serveras lite annat hopplock på husets bekostnad. Men vi blev alla mätta och tämligen glada. Kvällen avslutades trivsamt på vandrarhemmet med ost och vin för dem som lyckades hålla sig vakna.


Söndagen, vår sista dag i Blekinge, inleddes söder om Ronneby. Först hamnade vi lite oplanerat vid Gö hamn, eftersom främsta bilens förare totalt glömde bort att kartläsaren inte var tankeläsare och därför inte upplyste henne om vart vi skulle åka. Sedan fortsatte vi till Lindö udde. Här såg vi bl a en flock prutgäss sträcka förbi medan vi njöt av lyxen att sitta vindskyddat på terrassen till det fantastiska hus man byggt för alla fågelskådares bekvämlighet.


Vi drog oss sedan västerut. Efter många felkörningar, vändningar och u-svängar hittade vi till sist till Munkahusviken vid Karlshamn. Här sjöng bland annat rosenfink, kärrsångare och sävsångare medan brun kärrhök flög över vassarna. En trevlig liten lokal. Idealisk för ett stopp och en bensträckare på vägen mot mer avlägsna mål, när man väl lärt sig hitta dit.


Dagens mycket sena, men också mycket goda, lunch intogs på restaurang Kajutan i Hörvik. På väg därifrån behövde en bil tankas. Inte så märkvärdigt tänkte vi, men oj så fel vi hade och så förvirrade vi blev när bilen for från den ena pumpen till den andra. Till slut lyckades vi i alla fall lämna macken och begav oss till resans sista lokal, Siesjö vid Ynde strax norr om Sölvesborg. Genom trevliga betesmarker gick vi till den lilla, grunda sjön, omgiven av bokskog. Här visade bl a brun kärrhök och fiskgjuse upp sig fint. Våra fotografer, vilka som vanligt var på vift någonstans på sitt eget håll, hittade ett hålträd där de hörde tiggande boungar. Tyvärr var reseledaren ännu en gång tvungen att återkalla dem till flocken och därmed avbryta deras väntan på föräldrafågeln som skulle avslöja vem som bodde i hålet. Vardagen började nämligen kasta sin skugga över vår Blekingetur.